Verdieping

Nationaal E-mail Onderzoek 2017: 93% Nederlanders ingeschreven op nieuwsbrieven

0

Hoe gebruikt Nederland e-mail en andere kanalen zoals WhatsApp en Facebook voor communicatie? Uit de resultaten van het Nationaal E-mail Onderzoek blijkt dat e-mail nog steeds een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. In dit artikel lees je de top 5 conclusies uit het onderzoek. 

De lustrum-editie van het rapport dat jaarlijks wordt uitgegeven door CG Selecties en Spotler (ontstaan na het samengaan van de BV’s Blinker en MailPlus) geeft een evenwichtig beeld van de kracht, populariteit en het gebruik van e-mail ten opzichte van andere kanalen in 2017. Nieuw in de publicatie van dit jaar zijn zes verdiepingsinterviews met respondenten in het onderzoek.

Top 5 conclusies Nationaal E-mail Onderzoek 2017

Het Nationaal E-mail Onderzoek 2017 telt in totaal 26 conclusies. De volgende conclusies worden tot de top 5 van 2017 gerekend:

  1. 93 procent van de Nederlanders is ingeschreven op e-mailnieuwsbrieven
  2. Nederlanders ontvangen 86 e-mails per week
  3. De meeste Nederlanders checken één tot zes keer per dag hun e-mail
  4. 75 procent van de Nederlanders heeft weleens iets gekocht naar aanleiding van een reclamemail
  5. Smartphone is het populairste device om e-mails op te lezen

1. 93% van de Nederlanders is ingeschreven op nieuwsbrieven

E-mailnieuwsbrieven blijven onverminderd populair. Bijna alle Nederlanders ontvangen wel nieuwsbrieven in hun inbox. Het maakt ook bijna niet uit in welke leeftijdscategorie Nederlanders vallen. Eigenlijk zien we alleen bij de groep 14- tot 17-jarigen dat een lager percentage zich heeft aangemeld voor nieuwsbrieven. Maar dan nog hebben we het over 84 procent die wel nieuwsbrieven ontvangt.

Ook op de vraag ‘Op hoeveel nieuwe e-mail nieuwsbrieven heb je je de afgelopen 12 maanden ingeschreven?’ zien we dat de Nederlander graag e-mailnieuwsbrieven ontvangt. De grootste groep respondenten geeft aan dat ze zich op één tot vijf nieuwe e-mailnieuwsbrieven hebben ingeschreven. En leeftijd speelt nauwelijks een rol. Alle Nederlanders vertonen zo’n beetje hetzelfde inschrijfgedrag.

2. Nederlanders ontvangen 86 e-mails per week

Mede omdat we ons zoveel inschrijven op e-mailnieuwsbrieven, ontvangen we ook veel e-mails per week. Nieuwsbrieven zijn natuurlijk niet de enige mails die we ontvangen. Gemiddeld ontvangt de Nederlander 86 e-mails per week. Ga je eigen inbox maar eens na en bedenk maar eens hoeveel mail daar in komen per week. In de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar worden wekelijks gemiddeld 112 e-mails ontvangen, terwijl de jongste Nederlanders ‘slechts’ gemiddeld 44 e-mails per week in hun inbox zien.

3. De meeste Nederlanders checken 1 tot 6 keer per dag hun e-mail

Gemiddeld slechts 5 procent van de Nederlanders checkt niet dagelijks zijn e-mail. Voor 95 procent is kijk in de inbox een onderdeel van de dagelijkse routine. Het hoort bij het leven zoals ontbijten, slapen of toiletbezoekjes. Zo checkt 39 procent van de respondenten hun e-mail tot maximaal drie keer per dag en 27 procent tot maximaal zes keer per dag. Het aantal Nederlanders dat aangeeft zijn e-mail meer dan zes keer per dag te checken, is niet groot.

Als je kijkt naar het moment waarop we het meest onze mail lezen, dan is een piek waarneembaar tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. De vroege avonduren hebben de grootste voorkeur. Gemiddeld 48 procent van de Nederlanders leest dan vooral zijn e-mail.

 

4. 75% van de Nederlanders heeft weleens iets gekocht naar aanleiding van een reclamemail

E-commerce en e-mail(marketing) gaan hand in hand. Dat komt ieder jaar weer naar voren uit het Nationaal E-mail Onderzoek. Ook dit jaar zien we dat weer duidelijk terug. Reclamemails weten ons veel meer te verleiden tot een online aanschaf dan bijvoorbeeld social media. Alleen via Facebook schaffen we nog wel iets aan. Dit geldt voor gemiddeld 30 procent van de Nederlanders. Toch is en blijft e-mail de absolute koploper in e-commerce. 75 procent van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar minimaal één keer iets gekocht naar aanleiding van een commercieel e-mailbericht.

 

5. Smartphone is het populairste device om e-mails op te lezen

De meeste Nederlanders lezen hun e-mail het vaakst op hun smartphone. Uiteindelijk komt het gemiddelde uit op 43 procent. Ter vergelijking: in 2016 was het voorkeurspercentage voor de smartphone 37 procent, in 2015 was het 36 en in 2014 gemiddeld 30 procent. De smartphone wint dus duidelijk aan populariteit als device voor het lezen van e-mail. Vanaf de leeftijd 55-plus zie je echter dat desktop nog steeds het populairst is voor het lezen van e-mails. Een beetje afhankelijk van wie je doelgroep is, is het advies vanuit e-mailmarketing oogpunt dan ook om altijd ‘mobile first’ te denken.

e-mail device

Over het onderzoek

Voor de vijfde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek zijn uit het consumentenpanel van CG Selecties aan 2.029 personen 26 vragen voorgelegd. De focus lag op het gebruik en de beleving van e-mail in vergelijking tot andere online communicatiemiddelen zoals WhatsApp en Facebook. Bovendien wordt in deze editie een verdieping gegeven in de vorm van kwalitatieve data uit interviews met een aantal deelnemers aan het onderzoek. Verder zijn voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Spotler (ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketingsoftware) in samenwerking met CG Selecties.