Tech

5 agile trends & wat bedrijven er mee kunnen

0

Gebruikers van agile zien de toekomst van het concept rooskleurig in. Agile werken lijkt inmiddels alom bekend en helemaal opgenomen in het bedrijfsleven. Van een hype is dus geen sprake meer. Wemanity onderzocht trends in het agile werkveld in het onderzoek Agile Trends Insights 2018. Ik bespreek de 5 trends die werden gevonden in het onderzoek en laat je zien wat je er mee kunt in de praktijk.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 71% van de werknemers verwacht dat agile de norm wordt. 80% van de respondenten ziet agile als toegevoegde waarde. Dit betekent niet dat alle bedrijven er al mee aan de slag zijn gegaan. Nog lang niet alle bedrijven hebben agile werken geïmplementeerd. Opvallend is dat er vooral agile wordt gewerkt in IT-teams. Andere afdelingen blijven achter.

De voordelen van agile werken mogen duidelijk zijn: het gaat vooral om het verhogen van de productiviteit en teamspirit. De trends die in het onderzoek werden gevonden, kunnen je helpen in het proces naar meer productiviteit en een positievere teamspirit.

1. Groei volwassenheid en corporate agile

De eerste trend die binnen het agile-onderzoek werd gevonden, is de volwassenheid. Er werd verwacht werd dat mensen die agile werken, hier al meerdere jaren ervaring mee hebben. Dit bleek ook zo te zijn: gemiddeld hebben deze mensen vijf tot tien jaar ervaring met agile. De agile-community geeft zichzelf gemiddeld een 7,3 en lijkt daarmee op de hoogte te zijn van practices en rituelen. Denk bijvoorbeeld aan daily sprints. Ook kwam naar voren dat een kwart van alle teams agile werkt en één op de vijf respondenten geeft aan dat de helft van de teams agile werkt.

Agile-ervaring van respondenten uit het onderzoek

Agile-ervaring van respondenten uit het onderzoek

Corporate agile

Ook corporate agile is gegroeid. Corporate agile gaat over de geïntegreerde samenwerking van agile binnen de gehele organisatie. Hoewel momenteel het merendeel van de bedrijven aangeeft dat IT-teams agile werken, werkt slechts 9% van de teams uit het onderzoek agile met de gehele organisatie. 20% schakelt momenteel met de hele organisatie over.

Agile werken is tegenwoordig niet meer alleen iets voor IT-teams. Er liggen kansen voor marketing, business, HR, financiën en administratie. Waarom zou je de voordelen die bestaande agile-teams zien, niet uitbreiden naar andere teams?

Waar wordt er tot nu toe Agile gewerkt?

Waar wordt er tot nu toe agile gewerkt?

We moeten wel realistisch blijven. Ondanks de ervaren community en de agile mindset die steeds vaker in de gehele organisatie terug te vinden is, moeten we onthouden dat de transformatie niet zomaar wordt opgezet.

2. Agile doet het goed in Nederland

Nederland lijkt verder te zijn met agile werken dan andere landen. Die volwassenheid is mede te verklaren door de persoonlijke kennis van agile in Nederland. Deze is erg hoog. Nederlanders die agile werken geven zichzelf gemiddeld een 8 op het gebied van kennis, tegenover een 7 in Frankrijk en België.

In Nederland wordt agile gewerkt binnen 19% van alle teams. In Frankrijk wordt dit maar in 8% van de gevallen gedaan. Ook blijkt uit het onderzoek dat meer dan 90% van de Nederlanders de voordelen inziet van agile werken. Dit percentage ligt 30% lager bij de Fransen.

3. Agile staat boven frameworks

De vorm van agile verschilt per bedrijf. Bestaande frameworks die overal toegepast kunnen worden, zoals het Scaled Agile Framework (SAFe), zijn verleden tijd. We hoeven geen boeken meer te lezen en workshops bij te wonen over één standaard format/methode. Custom made agile-frameworks worden tegenwoordig boven bestaande frameworks verkozen. 61% van de respondenten geeft namelijk aan frameworks te prefereren die worden aangepast aan de visie van een bedrijf, of frameworks die samen zijn gevoegd. Dit staat tegenover 39% die nog steeds liever een geprepareerd framework kiest.

Als een bedrijf kiest voor een al bestaand framework, blijkt het SAFe het populairst. Met dit framework wordt ervoor gezorgd dat een totaalproduct door meerdere teams tegelijkertijd wordt opgeleverd. Daarnaast zijn ook Enterprise Scrum en het Integrated Agile Transformation Model populair.

Hulpmiddelen bij customized agile werken

Het is bij agile werken dus niet noodzakelijk om alle facetten van één specifieke methode te kennen. Je kunt juist frameworks gebruiken die gebaseerd zijn op de waarden van een bedrijf zelf. Bedenk hoe agile voor jouw organisatie werkt. Een hulpmiddel dat hierbij gebruikt kan worden is navigatie-app Mind-Settlers. Met deze app kun je je agile practices en tools delen met anderen. Ook kun je bekijken wat voor soort tools andere teams gebruiken. De app is als het ware een gids voor agile-coaches.

4. Agile wordt de norm

Binnen het bedrijfsleven wordt vaak gezegd dat agile niet meer weg te denken is. Het onderzoek van Wemanity kan dit bevestigen. Doordat agile steeds vaker in gehele organisaties wordt toegepast, wordt de kans steeds kleiner dat teams afstappen van agile werken. Daarbij ziet 80% van de mensen de voordelen ervan in. Bijna één op de vijf van de ondervraagde teams overweegt agile te werken. Slechts een klein deel geeft aan helemaal niet met agile bezig te zijn.

Redenen om agile toe te passen

Dat agile werken de norm wordt is natuurlijk niet de enige reden om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Daarom zet ik de voordelen van de werkvorm voor je op een rij:

 • De tijd van productontwikkeling tot lancering wordt verlaagd, dus de time-to-market is korter
 • Business en IT komen meer op hetzelfde level
 • Veranderende prioriteiten zijn beter te managen
 • Teamspirit verbeterd
 • De software-kwaliteit wordt verhoogd, doordat iedereen de processen kent en je sneller kunt reageren op veranderingen

5. DevOps: the next big thing

DevOps speelt een belangrijke rol in de toekomst van agile. Deze aanpak, waarbij software-ontwikkelingen en software-operations samenkomen, zet je in om applicaties te onderhouden en deze zo snel mogelijk naar de markt te brengen. De agile-community is positief. Ruim 60% van alle ondervraagde teams gaat de komende zes maanden aan DevOps-implementaties beginnen of werkt er al mee. 36% van de teams heeft nu al een DevOps-expert in dienst.

Wat DevOps oplevert

DevOps is een handige tool als je verder wil gaan dan klant- en IT-vernieuwingen. Het gaat dus verder dan agile en kan processen en de time-to-market versnellen. Daarnaast stelt het organisaties in staat om zich snel en op hoog niveau aan te passen. Dat is niet geheel onbelangrijk in de huidige, veranderende markt. Stilstaan kan ervoor zorgen dat je achteraan komt en dat wil je natuurlijk niet.

Om DevOps goed toe te passen, moet je vooral de gezamenlijke benadering in je achterhoofd houden. Je moet met multidisciplinaire teams aan de slag en nieuwe rollen definiëren. Stel van tevoren vast wie wat gaat opzetten. Maak per customer journey verschillende teams van beheer tot productie. Dit soort teams zet je dagelijks bij elkaar om samen te werken. Hierdoor worden eventuele misfits tussen de teams voorkomen.

Met de interdisciplinaire teams stel je uiteindelijk vanuit de klantbehoefte teams samen die in korte tijd doelen stellen en hier naartoe werken. Zo worden de wensen, behoeften en aspiraties van klant én organisatie goed in kaart gebracht. Ook is het handig dat feedback direct kan worden opgehaald en toegepast.

Hoe belangrijk vinden mensen DevOps implementaties

Hoe belangrijk vinden mensen DevOps implementaties?

Tegenwerkers van agile

Ondanks dat de volwassenheid van agile werken het hoogst is in Nederland en het concept steeds populairder wordt, zijn er bepaalde aspecten die agile tegenwerken. Dit zijn de drie grootste factoren:

 • Gebrek aan managementsupport om agile te werken
 • Te weinig ervaring met agile werken
 • Geen match tussen visie/cultuur van het bedrijf en de kernwaarden van agile werken

Directies moéten meedoen. Organisaties kunnen niet agile werken zonder de wil en toestemming van managers. HR-afdelingen en organisaties moeten zo worden ingericht dat agile kan worden toegepast. Dit houdt onder andere in dat er agile coaches moeten worden aangenomen. Managers moeten open staan voor veranderingen en proberen vaste regels los te laten. Agile moet een mindset worden voor de hele organisatie.

Takeaways

Ten slotte benadruk ik graag nog een paar dingen die je altijd in je achterhoofd moet houden als je agile aan de slag gaat.

 •  Mensen hebben per definitie moeite met verandering. Hou veranderingen daarom klein en overzichtelijk, zodat je snel stappen vooruit kunt maken. Simplicity is de kern voor agile.
 • Focus je op relaties, want niemand kan het alleen. Door relaties te waarderen is iedereen bereid hard en vóór elkaar te werken. En weer zul je merken dat de transformatie sneller gaat.
 • Zorg dat in ieder team de klantbehoefte centraal staat. Door de rest van de organisatie meer bij klantenbehoeften te betrekken, kunnen marketeers de klant nog beter centraal stellen binnen de gehele organisatie.

Over het agile-onderzoek

Dit onderzoek is eind 2017 uitgevoerd door Wemanity en biedt inzicht in agile-trends en de huidige status van agile. Onder 140 mensen uit een agile-community is een vragenlijst afgenomen. De respondenten waren agile-coaches en werknemers van bedrijven die zowel agile als niet agile werken. Het onderzoek is gehouden in Europa en de meeste respondenten zijn afkomstig uit Nederland, België of Frankrijk. Op basis van de uitkomsten zijn inzichten in agile-trends opgesteld. Het hele document vind je hier.

Wat is jouw ervaring met agile? En hoe ga je inspelen op de trends? Ik lees het graag terug in een reactie!