Innovatie

Design sprints, Three Horizons, Scrum: wanneer zet je welke methode in?

0

Er komen steeds meer innovatiemethoden bij. Handig, maar ook verwarrend. Vragen als: ‘Wanneer pas je het Three Horizons Model toe?’, ‘Wat is het doel van Lean Startup?’, ‘Wat is het verschil tussen Agile en Scrum?’ komen veel voor. Na het lezen van dit artikel snap je de overeenkomsten en de grote verschillen tussen methodes voor innovatie. Daardoor weet je straks waarvoor en op welk moment je de methoden inzet.

(Hoe) sluit het op elkaar aan? Op zoek naar antwoorden op internet valt me op dat mijn opdrachtgevers niet de enigen zijn bij wie deze vraag leeft. Onder andere Gartner plaatst Design Thinking, Lean Startup en Agile in perspectief als opeenvolgende cycli die van probleem toewerken naar oplossing. De cycli fluctueren continu tussen concreet en abstract.

Op hoofdlijnen geeft dit overzicht houvast, maar dit zijn slechts drie methoden/stromingen. Daarnaast impliceert dit model dat er harde grenzen zijn, terwijl Design Thinking in feite in het complete ontwikkeltraject een rol blijft spelen. Daarom zoom ik uit om te ontdekken wat de methoden verbindt en wat ze van elkaar onderscheidt. Zo weet jij precies wat elke methode toevoegt en op welk moment je deze inzet.

Drie overeenkomsten, drie redenen

1. Externe blik

Een duidelijke overeenkomst tussen de methoden is dat ze stimuleren om ‘buiten’ de organisatie te denken.

Extern in …

  • … positioneren met de Brandkey (Hoe willen we dat de wereld ons ziet?).
  • … doelgroep bepalen met de Value Proposition Canvas.
  • … valideren met behulp van de Lean Startup.
  • … realiseren met (Agile) Scrum door in elke sprint te rechtvaardigen wat de business value is.

2. Inhoud centraal vanuit meerdere perspectieven

Expertise boven hiërarchie. Dat gebeurt automatisch doordat methoden de inhoud van een idee centraal stellen. En zodra een discussie over inhoud gaat, bepaalt niet de hiërarchische positie, maar de expertise. Of nog beter, de gebruiker.

De Google Design Sprint faciliteert hierin expliciet om te voorkomen dat de ideeën van leidinggevenden voorrang krijgen puur vanwege hiërarchie. Dit bevestigt wat iedereen al lang wist: de echte kennis zit op de werkvloer.

Ook in de Pirate Funnel is hiërarchie overbodig. Iedereen kan ideeën indienen en alles wordt op gelijke wijze getest. De manager bepaalt niet, dat doet de gebruiker als blijkt dat een experiment succesvol is.

Meerdere brillen bepalen het succes. Een goed idee is persoonlijk. Een goed concept is een teamprestatie. Om tot goede inhoud te komen is het belangrijk dat een multidisciplinair team meedenkt, zodat het idee door verschillende brillen onder de loep genomen wordt. Een goed redactioneel idee waarmee sales geen business kan doen, gaat immers nooit leiden tot een structureel succes.

Dit komt in veel methoden terug: een Business Model Canvas bevat alle elementen om een idee te veranderen in een succesvolle business, dat vraagt kijken vanuit alle perspectieven. Lean Startup kan alleen de kritieke aannames valideren die bekend zijn. Dus vanuit elke invalshoek hypothesen opstellen, verkleint de kans op het missen van kritieke aannames. Ook scrum en de Google Design Sprint werken alleen als er meerdere specialismen in het team aanwezig zijn.

3. Iedereen sprint: in korte cycli bedenken, testen, bouwen, optimaliseren

De derde overeenkomst is het kort-cyclische karakter van veel methoden, vaak sprints genoemd. Dit komt doordat we als mens optimaal presteren als we onszelf concrete doelen stellen. Daarbij leven we in een onzekere wereld waarin het prettig is om flexibel te zijn, waardoor bijsturen mogelijk is. En tot slot: in tegenstelling tot twintig jaar geleden is het nu ook technisch mogelijk om een landingspagina te maken, te meten en een week later te evalueren. Daarom werken Lean Startup, Google Design Sprints, OKR’s, One Metric That Matters, Lean Design, Voort-methode, scrum en de Pirate Funnel allemaal met korte cycli.

Wanneer kies ik wat? En waarom?

Eén geruststelling: er is geen goed of fout. Elke methode in dit overzicht voegt waarde toe. De vraag is op welk moment.

overzicht innovatie

Klik voor een vergroting

Het doel heiligt de middelen

Het allerbelangrijkste is het doel. Wat wil je bereiken? Elke methode is een middel om daar te komen. Wil je de drijfveren van je doelgroep helder krijgen? Kies dan voor het spanningenmodel. Wil je iets ontwerpen waarmee je het developmentteam kunt briefen? Gebruik dan niet je prototype uit de Google Design Sprint, kies voor Lean Design.

Stap voor stap elke fase doorlopen

Om te komen tot solide business, is het cruciaal dat elke fase in onderstaand model is doorlopen.

Klik voor een vergroting

Een voorbeeld is de interne startup van een Nederlandse netbeheerder. Deze netbeheerder zag dat de wereld aan het veranderen is (check 1). Ze hadden een duidelijk beeld over de rol die zij hierin kunnen spelen (check 2). Op basis daarvan hebben ze een portfolio aan interne startups bedacht (check 3).

So far (en tot daar) so good. Vervolgens zijn ze zonder een duidelijk gevalideerd concept begonnen met bouwen. Proactief namen de developers inhoudelijk het voortouw, met als gevolg: een uiterst complexe oplossing. In een developmenttaal die eigenlijk door niemand echt beheerst werd. En omdat er niet gevalideerd was, bleek na lancering dat er (helaas) slechts een beperkte behoefte was. Door de conceptuele stap te doorlopen, had de netbeheerder dit kunnen voorkomen kunnen en veel geld kunnen besparen.

Klik voor een vergroting

De combinatie van factoren

Het is vooral belangrijk dat er coherentie zit in de methoden die je gebruikt. Als je het Business Model Canvas gebruikt, dan voegt het Lean Canvas weinig toe. En kies of voor scrum of voor Waterval. Die laatste mag dan niet populair zijn, maar is toch zeer effectief wanneer de deliverable vaststaat en de stappen om hier te komen voorspelbaar zijn. Zorg dat elke fase gedekt is door ten minste één methode.

Klik voor een vergroting (pdf)

Een kleine greep uit deze methoden

En antwoord op de vragen uit de inleiding.

Wanneer pas je het Three Horizons Model toe?

Het Three Horizons Model is een strategisch hulpmiddel om de continuïteit van de organisatie te borgen. Dat gebeurt door de innovatie-inspanning en -resources te balanceren op korte, middellange en lange termijn. Met als doel zodoende de continuïteit van de organisatie te borgen. Horizon 1 is gericht op incrementele verbeteringen. Horizon 2 richt zich op kansen in nabije toekomst. Horizon 3 bevat disruptieve ideeën die op lange termijn voor grote groei kunnen zorgen. Door dit model te hanteren zie je in één oogopslag waar de gaten vallen en waar de nadruk moet liggen voor nieuwe initiatieven.

Wat is het doel van Lean Startup?

Lean Startup valideert de klantbehoefte voordat een product gebouwd wordt – en dus voordat een de grote investering gemaakt moeten worden. Hierdoor worden de investeringsrisico’s veel kleiner. De Lean start Startup-methode typeert zich door alle kritieke aannames expliciet te maken en de belangrijkste eerst te valideren.

Wat is het verschil tussen Agile en Scrum?

Agile is een mindset, scrum een methode. De filosofie van Agile is: Om als bedrijf te overleven, moet je wendbaar zijn. Scrum is een simpele methode binnen de Agile filosofie: een praktisch proces met vaste rollen waarmee je snel kunt opleveren en bijsturen.

Wanneer? Waar? Wat?

De methode wordt bepaald door het doel dat je wil bereiken. Daarbij speelt de fase waarin je idee zich bevindt een grote rol. Evenals de methoden die je al gebruikt. En vergeet niet: het blijft mensenwerk, dus geef een methode de tijd.

Download hier het innovatielandschap en ontdek zelf welke methoden het beste passen bij jouw vraag. Dit landschap is tot stand gekomen in samenwerking met de Mediafederatie.