Advertising

Google Ads-scripts voor grote accounts [6 tips]

0

Google Ads-scripts (voorheen AdWords-scripts) maken het beheer van Google Ads-campagnes eenvoudiger. Repeterende taken worden geautomatiseerd en ze brengen een stuk controle, wat meer zekerheid geeft. Dit werkt positief bij kleine accounts, maar nog meer bij grote accounts. Google Ads-specialisten zitten door alle repeterende taken vaak zo in de waan van de dag, dat er weinig ruimte is voor strategie en creativiteit. Dat is jammer, zowel voor de uitdaging van je professie als voor de kwaliteit en ROI van de campagnes.

Google Ads-scripts zijn geschikt voor kleine tot hele grote accounts. Dat wil niet zeggen dat alle scripts die (gratis) beschikbaar zijn, geschikt zijn om grote accounts te verwerken. Google Ads-scripts kennen beperkingen en limieten. Zo heeft ieder script een maximale uitvoertijd van 30 minuten en is het aantal entiteiten (zoals keywords, ads, ad groups, of campaigns) dat per keer verwerkt kan worden, begrensd.

Veel Google Ads-specialisten die met scripts werken kennen de foutmelding: ‘Exceeded maximum execution time’. Dit geeft aan dat de maximale uitvoertijd van het script overschreden is, met als gevolg dat het script wordt afgebroken.

Beperkingen

Een Google Ads-script kan wel 250.000 advertentiegroepen, keywords of ads ophalen en bewerken. Dit zal voor veel accounts genoeg lijken, maar vaak is de maximale uitvoertijd een beperking. Als een script analyses moet uitvoeren met de opgehaalde data, dan gaat het aantal entiteiten dat (in één keer) verwerkt kan worden snel omlaag. Bijvoorbeeld bij het controleren of de in een advertentie gebruikte vanaf-prijs nog wel klopt of om te bepalen of een bieding aangepast moet worden. De gemiddelde webshop en wat uitgebreidere website zal bij geavanceerde Google Ads-scripts al vrij snel tegen die maximale uitvoertijd aanlopen.

Naast de grootte van het account en de complexiteit van het script, heeft ook het aantal accounts dat parallel verwerkt wordt invloed op de snelheid en daarmee op de uitvoertijd. Dit speelt vooral bij online marketingbureaus en grotere adverteerders met meerdere accounts.

Google Ads

Tips bij opschaling

Gelukkig zijn er methoden en technieken beschikbaar om Google Ads-scripts ook voor grote en zeer grote accounts in te zetten. Denk bij deze opschaling aan volgende punten:

1. Houd rekening met limieten

Zorg dat het script rekening houdt met de limieten van Google Ads-scripts, zodat de verwerkte informatie opgeslagen kan worden voordat een limiet bereikt is. Stel het script in om ieder uur uitgevoerd te worden. Het script kan dan elk uur de eerder verwerkte informatie inlezen en verder gaan waar het gebleven was. Zo is het mogelijk de beperkingen door de gestelde limieten op te heffen en foutmeldingen als ‘Exceeded maximum execution time’ te voorkomen.

2. Maak gebruik van MCC-scripts

Door MCC-scripts te gebruiken (deze scripts worden op MCC-niveau toegevoegd en kunnen processen uitvoeren voor alle onderliggende accounts) krijg je ook na de 30 minuten uitvoertijd op accountniveau, nog 30 minuten extra tijd voor de accounts samen om processen af te ronden. Een bijkomend voordeel is dat er voor meerdere accounts enkel één versie van het script onderhouden hoeft te worden.

3. Beperk het aantal accounts dat tegelijkertijd verwerkt wordt

Kies er bijvoorbeeld voor om tot 10 accounts per keer te verwerken in plaats van de maximale 50. Dit maakt dat de scripts sneller uitgevoerd worden én het verkleint de kans op errors door overschrijding van de maximale uitvoertijd.

4. Gebruik zoveel mogelijk de rapportagefunctionaliteit in Google Ads-scripts

Doe dit om grote hoeveelheden data op te halen. Dit werkt een stuk sneller dan de standaard (AdWordsApp) methoden, bovendien gelden de limieten voor het maximaal op te halen aantal entiteiten hierbij niet.

5. Gebruik de bulk-upload functionaliteit

Moet het script erg veel aanpassingen doorvoeren, gebruik dan de bulk-upload functionaliteit. Ook hierbij gelden de limieten qua aantallen niet, bovendien kost dit veel minder tijd. Let wel op dat je per campagne niet meerdere bulk-uploads parallel uitvoert, dit kan namelijk tot conflicten leiden.

6. Bekijk de best practices

Google heeft een overzicht met best practices opgesteld voor het ontwikkelen van Google Ads-scripts, hierin staan nog meer nuttige tips om ze sneller en stabieler te laten werken.

Betere resultaten in minder tijd

De meeste van bovenstaande punten zijn door te voeren in ieder willekeurig Google Ads-script. De exacte implementatie en de noodzaak hiervan kan per script en account verschillen. Het aanpassen van de scripts vereist ruime kennis van Javascript en Google Ads-scripts. Maar de tijd die in de doorontwikkeling van de scripts zit, wordt al snel terugverdiend door de betere resultaten van de campagnes in minder tijd. Bovendien heb jij als Google Ads-professional weer tijd om jezelf uit te dagen, omdat je ruimte krijgt voor strategie-ontwikkeling.