Content

De content clean-up: zo krijg je grip op je content

0

“Als we maar genoeg content hebben, dan zit er voor elke bezoeker wel iets interessants tussen, en worden we beter geïndexeerd door Google.” Met deze redenatie snijden veel organisaties zich in de vingers.

Te veel content zorgt voor hoge kosten (contentbeheer is arbeidsintensief), verminderde kwaliteit en uiteindelijk minder bezoekers. Hoe zit dat precies? In dit artikel kom je erachter waarom het belangrijk is om je content up-to-date te houden, onder het motto ‘less is more’. Daarnaast krijg je een content clean-up-stappenplan zodat je gelijk aan de slag kan.

Je herkent het vast wel. In de loop der jaren is je website steeds groter geworden. De redactie heeft steeds meer pagina’s te beheren, en er komt dagelijks content bij. Hierdoor wordt het contentbeheer met de dag complexer en arbeidsintensiever. Redacteuren hebben minder tijd om de kwaliteit van alle content op peil te houden, waardoor je grip en overzicht kunt verliezen. Als je daarop gaat letten, dan merk je ineens dat er veel content is die niet meer actueel of relevant is.

Vergelijk het met een grote tuin vol prachtige bloemen. Her en der piept een beetje onkruid uit de grond. In het begin onschuldig, maar op den duur zal het onkruid al het licht blokkeren en het water ontnemen. Hierdoor worden de bloemen minder zichtbaar. Voor content geldt hetzelfde: slechte content doet afbreuk aan het geheel. Het staat letterlijk en figuurlijk het succes van goede content in de weg.

Uitdagingen als je te veel content hebt

Het is belangrijk om voldoende content te hebben, maar op een gegeven moment komt er een kantelpunt. Bepaalde content (bijvoorbeeld niet-actuele of irrelevante content) wordt onkruid en overschaduwt de bloemen. Vanaf dat punt wordt de hoeveelheid content onbeheersbaar, met een aantal vervelende consequenties tot gevolg.

Hoge kosten

Contentbeheer wordt steeds duurder, omdat je meer en meer pagina’s moet bijhouden. Dat vergt veel tijd en aandacht van je redacteuren.

Weinig focus

Op den duur zijn er zoveel pagina’s, dat je niet meer in staat bent om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

Wisselende kwaliteit

Je verliest het overzicht, en kunt geen grip houden op de kwaliteit van de content. Dat doet afbreuk aan jouw online imago.

Gebrek aan actualiteit

Nieuws van twee jaar geleden. Foto’s van collega’s die niet meer werken bij je organisatie. Berichten waarin de informatie niet meer klopt omdat je inmiddels nieuwe inzichten hebt opgedaan. Je hebt geen idee welke oude content er nog online staat.

Te weinig conversie

Je website trekt een breed publiek aan, maar geen enkele bezoeker voelt zich écht aangesproken. De content is te gefragmenteerd en leidt niet tot de juiste acties van je bezoekers.

Lagere positie in Google

Websites met versplinterde content worden lager gerankt door Google. Als je te veel content hebt, dan ligt dat gevaar al gauw op de loer.

Kortom, als je zoveel content hebt dat het niet meer beheersbaar is, moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Tijd om de bezem te halen door je content! Maar hoe doe je dat? Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Waarom is het zo moeilijk om afstand te doen van content?

Grote kans dat je al eens eerder het advies hebt gekregen om je content op te ruimen. Je knikte instemmend, schreef het ergens op een to-dolijst en daar staat het nu nog steeds. Want waar je begin je? Hoe pak je het aan? Op basis waarvan bepaal je eigenlijk of de content bijdraagt of niet? En ben jij wel in de positie om dat te bepalen? Daarnaast moet je rekening houden met diverse interne (soms politieke) belangen.

Het is dus heel begrijpelijk als je moeite hebt met het opruimen van je content. Veel organisaties zitten met dezelfde uitdaging. Daarom ontwikkelde theFactor.e een stappenplan voor de content clean-up.

Content clean-up in 4 heldere stappen

Opruimen is vaak een slepend proces omdat je niet goed weet wanneer iets weg kan. Daarom is het belangrijk om een stappenplan te volgen, waarmee je op een objectieve manier content kunt beoordelen. Onderstaand stappenplan laat je zien hoe je dat kunt doen.

Stap 1. Inventariseren

Eerst is het noodzakelijk om alle content te inventariseren. Van de hoofdpagina’s en de achterliggende pagina’s tot en met die video waar je na vijf keer doorklikken terechtkomt. Hier hebben de meeste CMS’en een handige functionaliteit voor, en je kunt je analytics-programma gebruiken. Ook tools als Xenu kunnen je helpen je inventarisatie compleet te maken.

Stap 2. Normeren

Hoe bepaal je wat goede content is? De criteria die je hiervoor gebruikt zijn veelal universeel, de norm is voor iedere organisatie uniek. Daarom moet je samen met de juiste stakeholders bepalen wat de norm wordt. Zo voorkom je potentiële weerstand als de content daadwerkelijk wordt opgeruimd.

Criteria voor goede content:

  • Goed gelezen pagina’s. Pagina’s die de afgelopen 12 maanden minder dan de door jou te bepalen norm zijn bekeken, kunnen waarschijnlijk opgeruimd worden. Of een pagina wordt ‘gelezen’ definiëren we niet puur op basis van het aantal bezoekers, maar door het aantal bezoekers te matchen met de bounce rate (hoeveel bezoekers gelijk wegklikken) en de tijd die bezoekers doorbrengen op de pagina. Pas als bezoekers langere tijd op een pagina blijven, kun je met enige zekerheid zeggen dat je content ook daadwerkelijk gelezen wordt.
  • Unieke content. Met tools zoals Siteliner kun je kijken of je dubbele content hebt. Dubbele content vergroot het risico dat een deel van de content niet meer actueel of relevant is (je moet dezelfde boodschap op meerdere plekken bijhouden immers).
  • Actualiteit. Als pagina’s te lang niet geüpdatet zijn (jij bepaalt de norm voor jouw organisatie), is de kans groter dat de content niet meer klopt. De betrouwbaarheid van deze content is dus lager. Je kunt de pagina’s actualiseren, of besluiten ze te verwijderen.
  • Geen orphan pages. Pagina’s waar vanuit geen enkele andere pagina naar wordt verwezen, heten orphan pages. Deze zijn slecht vindbaar en doen afbreuk aan je positie in Google. Dergelijke pagina’s kun je bijna altijd verwijderen.

Naast deze kwantitatieve criteria zijn er ook kwalitatieve criteria die bepalen of content voor jouw organisatie relevant is. Deze kwalitatieve criteria hangen samen met een aantal factoren. Onder andere met de missie, doelstellingen, rollen en mandaten van je organisatie. Daarnaast is het belangrijk om de toptaken van je doelgroep te bepalen, en om te kijken of de content daarbij aansluit. Heb je moeite met dit proces? Laat je op weg helpen door een contentstrateeg.

Stap 3. Beoordelen

Nu wordt het tijd om de content op de kwantitatieve en kwalitatieve criteria te beoordelen. Door data te combineren, krijg je veel inzicht dat leidt tot drie soorten conclusies:

A. overbodige content
B. neutrale content
C. waardevolle content

Uitgangspunt is om A weg te gooien, B te verbeteren en C te behouden. Zo houd je je content beheersbaar.

Stap 4. Opruimen

Tot slot wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen en je content daadwerkelijk aan te passen en/of weg te gooien. Denk er hierbij aan dat je de URL’s van pagina’s die je verwijdert, doorverwijst naar andere pagina’s die ook over dat onderwerp gaan. Houd een lijstje bij met pagina’s die je had willen weggooien, maar die om wat voor reden dan ook nog niet weggegooid konden worden, zodat je die in een volgende opruimbui niet vergeet. Herhaal dit proces elk jaar opnieuw, om ervoor te zorgen dat je content up-to-date blijft.

Weinig werk, grote impact

Door de content clean-up uit te voeren, kun jij op korte termijn een grote impact realiseren. Als je de stappen goed uitvoert, dan vertaalt zich dat in de volgende voordelen.

Hoogwaardige content

Je redactie heeft meer aandacht per pagina, je kunt gericht kwaliteit meten en bijsturen waar nodig, je hebt meer focus, actuele content, grip op wat je online hebt staan en een beeld van welke content er eventueel nog ontbreekt.

Goedkoper beheer

Simpelweg omdat je minder pagina’s hebt om te beheren.

Betere zoekresultaten

De content wordt relevanter voor bezoekers, wat zal zorgen voor hogere plekken in de zoekresultaten van Google (lees: meer bezoekers!). Google kijkt meer dan ooit naar relevantie voor bezoekers. Zoals ze zeggen bij Google: “Focus on the user, and everything else will follow.”

Meer converterende bezoekers

Doordat jouw content relevanter is, voelen bezoekers zich beter geholpen. Ze zijn dan ook sneller geneigd om door te klikken naar producten, diensten of de contactpagina.

Hoe houd je het netjes?

Wat goed kan helpen om je content netjes te houden na je clean-up, is om de criteria uit stap 2 uit te werken tot een checklist voor publicatie. Waar moet content aan voldoen om te mogen worden geplaatst? En op welk moment moet het weer worden verwijderd? Daarnaast is het essentieel om je contentproces goed op orde te hebben, met aandacht voor rollen en mandaten. Dan weten alle redacteuren precies wanneer ze ja of nee kunnen zeggen.

Wijs daarnaast een hoofdredacteur aan met de juiste mandaten en slagkracht, die het overzicht bewaakt. Tot slot is het aan te raden om een keer per jaar net zoveel pagina’s te verwijderen als dat er het afgelopen jaar bijgekomen zijn – een kleinere variant van je content clean-up. Zo is je content clean-up de start van een beter werkproces, waarbij er meer aandacht is voor de kwaliteit van je content.

Opruimen is noodzakelijk

Te veel content heeft een negatieve invloed op je website. Het is duur in beheer, de algehele kwaliteit van je website neemt erdoor af, en je verliest het overzicht. Opruimen is dus noodzakelijk, maar ook moeilijk. Met behulp van het content clean-up-stappenplan kun je jouw content op orde krijgen en op orde houden. Kom je er niet uit of heb je een objectieve mening nodig? Een contentstrateeg kan jou helpen om een vliegende start te maken.