SEO

SEO-onderzoek: de invloed van autoriteit op organische posities in Google

0

Je móet kiezen tussen twee producten. Alle omstandigheden zijn gelijk, alleen het ene product heeft tien positieve recensies en het andere product maar vijf. Welke kies je dan? Hoogstwaarschijnlijk gaat je keuze uit naar het product met de meeste positieve recensies. Maar wat als dit product ook twee negatieve recensies heeft… Welke kies je dan? Wij deden onderzoek naar de kracht van autoriteit op organische posities in Google, hoe groot is de invloed van een uitgebreid linkprofiel?

Recensies vs. linkprofiel

Een van de (of misschien wel dé) belangrijkste ranking-factoren van Google om je organische positie te bepalen, is het linkprofiel. Het linkprofiel bestaat uit interne en externe links op/naar je website. Deze ‘externe links’ staan op andere websites en verschillen in kwaliteit en relevantie.

In een zeer versimpelde weergave zou je deze links kunnen vergelijken met de recensies voor de producten. Hoe meer kwalitatieve links of ‘positieve recensies’ hoe sterker je linkprofiel. Net zoals producten zonder recensies evengoed gekocht worden, kunnen websites zonder links wel een organische positie behalen in Google. Het is één van de factoren die hier aan bijdraagt, maar wel een belangrijke. Hoe belangrijk? Daar hopen we in dit onderzoek wat meer duidelijkheid in te geven.

De invloed van een uitgebreid linkprofiel

Hoe groot is de invloed van een uitgebreid linkprofiel? En wat weegt zwaarder: een link naar je domein of een link naar een specifieke pagina? Wij deden onderzoek naar de kracht van autoriteit op organische posities in Google. In dit artikel delen we de bevindingen met je. Wil je meer weten over het onderzoek, lees dan verder! Wil je liever direct conclusies en tips uit het onderzoek zien? Scrol dan door naar onderstaande grafieken en resultaten.

seo-linkbuilding

Het onderzoek

Binnen Google NL hebben we het linkprofiel van de top 100-zoekresultaten van 5.000 verschillende Nederlandse zoektermen geanalyseerd. Er is aan de hand van data van Ahrefs & Majestic onderzocht wat het verband is tussen het linkprofiel en de organische positie in Google. De onderzochte zoektermen hebben een minimaal zoekvolume van 2.400 per maand.

De variabelen van het linkprofiel

Per URL zijn de volgende gegevens opgehaald, om cijfermatig een goede inschatting te kunnen maken van het verband met de organische positie:

  • Majestic External Backlinks – op zowel URL/Paginaniveau als Domeinniveau
  • Majestic Referring Domains – op zowel URL/Paginaniveau als Domeinniveau
  • Majestic Trust Flow – op zowel URL/Paginaniveau als Domeinniveau
  • Majestic Citation Flow – op zowel URL/Paginaniveau als Domeinniveau
  • Ahrefs Backlinks – op zowel URL/Paginaniveau als Domeinniveau
  • Ahrefs Referring Domains – op zowel URL/Paginaniveau als Domeinniveau
  • Ahrefs URL Rating – URL/Paginaniveau
  • Ahrefs Domain Rating – Domeinniveau

De meeste SEO-specialisten zullen met deze begrippen bekend zijn, maar voor de zekerheid kun je onderaan dit artikel uitgebreid teruglezen wat deze variabelen inhouden.

Correlatie, niet causatie

Met deze data konden we van bijna 500.000 zoekresultaten bepalen welke linkprofieldata significant samenhangen met hogere posities in Google. Het is belangrijk om hierbij in acht te nemen dat we spreken over correlatie en niet causatie.

Wij analyseerden in dit onderzoek voornamelijk de kwantiteit. De kwaliteit en relevantie van de links worden hierin grotendeels buiten beschouwing gelaten om het onderzoek schaalbaar te maken. Wel maken kwaliteit/relevantie deel uit van enkele van de statistieken (zoals Domain Rating en Trust flow). Uiteraard is het zeer belangrijk om hier ook rekening mee te houden met het bepalen van de kracht van een linkprofiel.

De resultaten

Voor 5000 zoektermen is de top 100 organische posities in Google opgehaald. Van al deze URL’s hebben wij de eerder genoemde variabelen van het linkprofiel (op basis van Ahrefs/Majestic) opgehaald. De gemiddelde scores per tien resultaten (top 10, positie 11-20, etc.) zie je in onderstaande grafieken terug. Op het eerste oog zijn hierin al duidelijke (en theoretisch, logische) patronen te zien: de meeste lijnen lopen af naarmate de positie lager wordt (/in de richting van positie 100 gaat).

De verwachting is ook dat domeinen/pagina’s die hoger ranken een sterker linkprofiel hebben, omdat volgens Google het E-A-T-principe (Expertise, Authority en Trust) een van de belangrijkste rankingfactoren is. Een sterk linkprofiel zou natuurlijk goed aan deze factoren bij kunnen dragen.

Heb je het vak Statistiek zeker niet gemist sinds je gestopt bent met school? Dan ben je bij deze alvast gewaarschuwd: de volgende alinea zal namelijk meer statistisch ingaan op hoe de correlatie-berekening tot stand is gebracht ;). Aan het einde van het artikel volgen conclusies en enkele praktische tips!

Correlatie in grafieken

Onder elke grafiek vind je terug wat de correlatie is van deze variabele met organische posities in Google. Door het gemiddelde te nemen van de positie vinden we duidelijke correlaties tussen de domeinlinks en de positie. Als we de posities dan ook nog eens onderverdelen in groepjes van 5 (positie 1-5, 6-10, 11-15 etc.) en daar het gemiddelde van nemen, zien we dat die correlaties sterker worden.

Deze correlaties worden getoond onder elke grafiek. Doordat we de willekeurigheid uit de dataset halen door de gemiddelden te nemen, wordt de relatie duidelijker. Door gemiddelden te nemen, zullen bijvoorbeeld domeinen met enorme uitschieters de data minder vertroebelen. Ook kan met gemiddelden beter rekening gehouden worden met websites die een extreem grote autoriteit hebben (denk aan Facebook en Amazon). Deze websites kunnen de data te sterk beïnvloeden/doen vertekenen, omdat hun domeinwaarde buitenproportioneel groot is in verhouding tot de meeste websites.

De variabelen met aantallen/hoogte en correlatiescore

majestic-external-backlinks-url

Correlatie backlinks naar de URL (Majestic) & organische posities: -0,37

majestic-external-backlinks-domain

Correlatie backlinks naar het domein (Majestic) & organische posities: -0,84

majestic-referring-domains-domain

Correlatie verwijzende domeinen naar het domein (Majestic) & organische posities: -0,85

majestic-trust-flow-url

Correlatie Majestic Trust Flow van de URL & organische posities: -0,71

majestic-citation-flow-url

Correlatie Majestic Citation Flow van de URL & organische posities: -0,68

ahrefs-backlinks-exact

Correlatie backlinks naar de URL (Ahrefs) & organische posities: -0,31

ahrefs-refdomains-exact.png

Correlatie verwijzende domeinen naar de URL (Ahrefs) & organische posities: -0,31

ahrefs-url-rating-exact.png

Correlatie Ahrefs URL Rating & organische posities: -0,55

ahrefs-backlinks-domain.png

Correlatie backlinks naar het domein (Ahrefs) & organische posities: -0,06

ahrefs-refdomains-domain

Correlatie verwijzende domeinen naar het domein (Ahrefs) & organische posities: 0,46

majestic-trust-flow-domain

Correlatie Majestic Trust Flow van het domein & organische posities: -0,88

majestic-citation-flow-domain

Correlatie Majestic Citation Flow van het domein & organische posities: -0,88

ahrefs-domain-rating-domain

Correlatie Ahrefs Domain Rating & organische posities: -0,90

Wat betekenen deze resultaten voor jou?

Allereerst willen we benadrukken dat Google ernaar streeft om met de zoekmachine de best mogelijke zoekresultaten te tonen aan de gebruiker. Een webpagina tonen die past bij de zoekintentie van de gebruiker is hierin het voornaamste doel. Het op natuurlijke wijze opbouwen of ontstaan van een kwalitatief linkprofiel is daarom voor Google van groot belang. Als enkel de hoeveelheid links belangrijk zou zijn, dan zouden ook irrelevante zoekresultaten een hoge positie kunnen behalen.

Om weer even te refereren naar de intro: meer positieve stemmen van relevante mensen (lees: kwalitatieve links) zal erop kunnen wijzen dat het een beter product (lees: zoekresultaat) is. Oftewel: kwalitatieve links zeggen wel degelijk wat over de kwaliteit van de webpagina. Probeer daarom altijd te streven naar content die perfect aansluit op de zoekintentie van de gebruiker, want daarmee zouden de links vanzelf mee moeten groeien.

5 conclusies en tips voor je linkprofiel

Desalniettemin weten we dat kwalitatieve linkbuilding nog altijd plaatsvindt en mogelijk ook nodig blijft om het organische resultaat te verbeteren. De volgende 5 conclusies en tips naar aanleiding van dit onderzoek, kunnen je hierbij op weg helpen!

1. Je linkprofiel doet er toe!

Voor velen misschien een open deur, maar dit onderzoek laat maar weer eens zien. Alle hogere organische posities hebben een uitgebreid linkprofiel. Alle variabelen die in dit onderzoek zijn meegenomen laten een duidelijke samenhang zien met de organische posities. Onderschat het belang van het linkprofiel niet en ga er op de juiste manier mee aan de slag.

Het linkprofiel is echter niet allesbepalend. De scherpe kijker heeft mogelijk al gezien dat veel van de grafieken hierboven bij de laagste zoekresultaten weer een stijging laten zien in aantallen backlinks. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat hier minder relevante resultaten staan die mogelijk wel wat meer links hebben. Daarvoor staan op inhoud vaak relevantere zoekresultaten, maar die zouden heel goed minder links kunnen hebben.

2. Schat je kansen in

Wil je actief aan de slag met je linkprofiel voor specifieke zoektermen? Schat dan vooraf goed je kansen in! Zorg er uiteraard voor dat je website/pagina zelf volledig technisch & contentwise op orde is, maar beoordeel ook de linkstatistieken van je concurrenten. Heeft de top 10 een domain rating van 40+? In gelijke situaties is de kans groot dat jij een nóg hogere rating moet behalen.

In onze dataset is te zien dat de gemiddelde Domain Rating in de top 10 zelfs boven de 50 ligt. Wij streven ernaar om met vervolgonderzoeken deze gemiddelden ook branche-specifiek op te halen. Zo hopen we bijvoorbeeld de gemiddeld benodigde DR voor de topresultaten te kunnen inschatten voor websites in de tuinbranche, woningbranche, reisbranche, etc.

3. Domeinlinks vs. paginaspecifieke links: keep it natural

Op basis van het onderzoek kunnen we concluderen dat het aantal links naar een domein meer samenhang heeft met de organische positie in Google dan het aantal links naar de exacte URL. Hieruit zou je voorzichtig kunnen concluderen dat het goed is om de focus te leggen op het vergaren van domeinlinks in plaats van paginalinks, maar pas hiermee op!

In vrijwel alle gevallen worden er meer links naar de homepage geplaatst, waardoor deze data een vertekend beeld kan geven. Een link naar een exacte URL kan ook een positief effect hebben op de omliggende pagina’s en daarmee het gehele domein en is daarmee mogelijk minstens zo belangrijk.

Houd er (als altijd met linkbuilden) rekening mee dat dit op een ‘natuurlijk wijze’ wordt toegepast: overdrijf zeker niet!

4. Beoordeel het linkprofiel van je Domein op basis van de juiste data

We zien vooral een hoge correlatie in de trust flow, citation flow en domain rating. Deze drie cijfers zijn een afspiegeling van het complete linkprofiel door Ahrefs en Majestic en lijken uit deze data ook een goede indicatie te geven van de autoriteitsscore van je domein.

Ben je dus benieuwd hoe sterk jouw domein er voor staat qua linkprofiel? Check vooral even je DR, TF of CF.

5. Ahrefs vs. Majestic: gebruik de juiste tools

Als SEO-specialist wil je de beste tools gebruiken om jouw website of die van je klanten te optimaliseren. Wat vertelt deze data over Ahrefs en Majestic? Het verschil in samenhang tussen variabelen van Majestic & Ahrefs vs. organische posities is vooral te verklaren door het verschil in de dataset aan websites die zij bijhouden/bekijken. Hierdoor kan bijvoorbeeld het aantal backlinks naar een pagina of domein tussen beide tools ook verschillen.

Waar Ahrefs de hoogste correlatiescore behaald met hun Domain Rating, zien we dat de paginaspecifieke variabelen van Majestic over het algemeen weer meer samenhang laten zien dan die van Ahrefs.

Welke tool kun je dan het beste gebruiken? Beide tools hebben hun eigen voor- en nadelen. Elke tool heeft zijn eigen algoritmes, eigen metingen en eigen volumes. Is hoeverre die precies in lijn liggen met Google’s rating is helaas voor niemand duidelijk. Ahrefs en Majestic hebben een dataset van ongeveer 6 miljard websites per dag in tegenstelling tot Google met een dataset van ruim 20 miljard per dag. Hoewel beide tools een goed beeld kunnen geven, is er dus nog altijd wel degelijk een verschil met Google zelf.

Kortom: er zijn veel overeenkomsten tussen beide tools te zien: ervaar vooral zelf welke tool je het liefst gebruikt en hoe je de data interpreteert.

SEO-onderzoek-resultaat

Nog meer geheimen ontrafelen

Het onderzoek laat zien dat er een duidelijke samenhang is tussen de linkstatistieken van een ruime dataset aan pagina’s en de organische posities in Google. Dit geeft een eerste indicatie van het belang van een sterk linkprofiel. Dit onderstreept nog eens dat elke SEO-specialist het linkprofiel actief in de plannen en werkzaamheden moet meenemen. Het is al enkele keren benoemd in dit artikel, maar houd er wel rekening mee dat we spreken van correlatie en niet causatie.

Met herhaalonderzoeken willen we dezelfde statistieken beoordelen per branche. Zo krijgen we nóg relevantere cijfers te zien voor wie hiermee aan de slag wil gaan! Daarnaast streven we ernaar om met een soortgelijke opzet ook andere statistieken mee te nemen in de berekening. Wat is bijvoorbeeld de invloed van Pagespeed of de steeds belangrijker wordende Page Experience, telt het aantal woorden op een pagina (indirect) mee en in hoeverre is structured data toegepast?

Door deze statistieken ook per pagina op te halen, ontrafelen we hopelijk steeds meer van de geheimen van het algoritme van Google!

(Bijlage) Toelichting van de benoemde begrippen/variabelen

Wat is Ahrefs Domain Rating?

Domain Rating geeft de sterkte/gezondheid van het backlinkprofiel van een website aan, met een getal van 0 tot en met 100. Hoe hoger het getal, des te sterker de rating is. Het backlinkprofiel van een website wordt vergeleken met de backlinkprofielen van andere websites in de database.

De Domain Rating is gebaseerd op backlinks, zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de backlinks hebben invloed op de score. Hiernaast is de Domain Rating berekend op domein level, dit wil zeggen dat de backlinks worden meegerekend die verwijzen naar de gehele website (Ahrefs, https://help.ahrefs.com/en/articles/1409408-what-is-domain-rating-dr).

Wat is Ahrefs URL Rating?

URL Rating geeft de sterkte van een specifieke webpagina’s linkprofiel aan met een getal van 0 tot en met 100. Hoe hoger het getal, des te sterker de rating is. Het verschil tussen DR en UR is dat Domain Rating op domein niveau is en URL Rating enkel op pagina niveau. Voor de URL Rating worden zowel de interne als de externe links naar de webpagina meegenomen in de berekening (Ahrefs, https://help.ahrefs.com/en/articles/72658-what-is-url-rating-ur).

Wat zijn Ahrefs Referring Domains?

De zogeheten metric ‘Referring domains’ (verwijzende domeinen) van Ahrefs: dit is het aantal domeinen dat een of meerdere backlinks naar de getargete website of webpagina heeft geplaatst (Ahrefs, https://help.ahrefs.com/en/articles/2791107-what-s-the-difference-between-referring-domains-and-backlinks).

Wat zijn Ahrefs Backlinks?

De zogeheten metric ‘Backlinks’ van Ahrefs: dit is het aantal links dat naar de getargete website of webpagina zijn geplaatst. Er kunnen per domein meerdere backlinks naar de getargete website of webpagina staan (Ahrefs, https://help.ahrefs.com/en/articles/2791107-what-s-the-difference-between-referring-domains-and-backlinks).

Wat is Majestic Trust Flow?

De Trust Flow van de URL geeft de betrouwbaarheid van het linkprofiel aan met een getal van 0 tot en met 100. Hoe hoger het getal, hoe sterker de betrouwbaarheid. Het linkprofiel wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van de verwijzende domeinen waar de backlinks zijn geplaatst (Majestic, https://nl.majestic.com/help/glossary#TrustFlow).

Wat is Majestic Citation Flow?

Een website bestaat uit verschillende webpagina’s. Om een linkprofiel van een website te berekenen worden alle webpagina’s meegenomen in de berekening. De citation flow voorspelt hoeveel invloed een webpagina heeft op het linkprofiel op basis van het aantal links naar de specifieke webpagina.

Niet elke link is echter even belangrijk, hierdoor zullen de links die belangrijker zijn zwaarder wegen in de berekening van de waarde van de webpagina. De waarde van een webpagina wordt uitgedrukt met een score van 0 tot en met 100. Hoe hoger de score, des te sterker de waarde (Majestic, https://nl.majestic.com/help/glossary#CitationFlow).

Wat zijn Majestic Referring Domains?

Dit is vrijwel gelijk aan de metric ‘Referring Domains’ van Ahrefs: dit is het aantal domeinen dat een of meerdere backlinks naar de getargete website of webpagina heeft geplaatst (Majestic, https://nl.majestic.com/help/glossary#RefDomain).

Wat zijn Majestic External Backlinks?

Dit is vrijwel gelijk aan de metric ‘Backlinks’ van Ahrefs: dit is het aantal links dat naar de getargete website of webpagina zijn geplaatst. Er kunnen per domein meerdere backlinks naar de getargete website of webpagina staan (Majestic, https://nl.majestic.com/help/glossary#Backlink)

Dit artikel is gecheckt door het SEO-panel.