SEO

Waarom is Google E-A-T zo belangrijk voor je website?

0

Google E-A-T staat voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness en komt van de Google Search Quality Evaluator Guidelines. Deze guidelines worden gepubliceerd door Google om webmasters en bedrijven te laten begrijpen waar Google naar zoekt in een webpagina. Het gaat om een website met een hoog kennisniveau in een bepaald vakgebied, om een goede online reputatie én om een website die betrouwbaar is.

Het document met guidelines werd in 2013 voor het eerst gepubliceerd. Google huurt verschillende Search Quality Raters in die de zoekresultaten van Google bekijken en bestuderen. Vervolgens geven zij feedback om de systemen en algoritmes van Google te verbeteren. Om te blijven ranken de komende jaren, en dan met name op websites die gaan over medische, financiële of politieke onderwerpen, zul je kritisch moeten kijken naar hoe het gesteld staat met jouw website wat betreft E-A-T.

Wat is Google E-A-T?

De laatste twee jaar horen we steeds meer over Google E-A-T. Met de recentste update van het core-algoritme in december kwam Google E-A-T weer regelmatig naar voren. Ook tijdens de Google Search Central SEO Hangout op 26 maart had John Mueller (medewerker van Google) het weer over Google E-A-T. Hier werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk Google E-A-T is voor YMYL (Your Money or Your Life)-websites. In de Search Quality Evaluator Guidelines wordt beschreven waar een webpagina van hoge kwaliteit aan moet voldoen.

E-A-T afbeelding

In bovenstaande afbeelding zie je als eerste punt dat een pagina van hoge kwaliteit een hoge mate van E-A-T heeft. Toch is en blijft het een moeilijk onderwerp voor mensen. Wat is het nou precies? Wat is het niet? Waarom wordt het steeds belangrijker? En hoe kun jij je website optimaliseren om ook in 2021 te blijven ranken?

Google E-A-T staat zoals gezegd voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Google begon in 2018 met een serie van grote algoritme-updates. Zeker de ‘medische’ update was een update waar veel over gesproken werd. Om goed te begrijpen wat Google E-A-T is, is het eerst belangrijk om te begrijpen wat de YMYL-websites inhouden. Dit zijn voornamelijk websites die gaan over medische, financiële, politieke of nieuwsonderwerpen.

Your Money or Your Life

Volgens de Search Quality Evaluator Guidelines bevatten YMYL-websites onderwerpen die veel impact kunnen hebben op iemands geluk, gezondheid, financiële stabiliteit of veiligheid. Je kunt je voorstellen dat informatie over dit soort onderwerpen belangrijk is voor een gebruiker en dus ook voor Google. Zoekmachines willen immers geen foutieve informatie verstrekken aan de gebruiker, helemaal niet als dit bijvoorbeeld iemands gezondheid of financiële stabiliteit aangaat. Google is op zoek naar websites die een goed en duidelijk antwoord kunnen laten zien aan de gebruiker. Deze websites moeten daarnaast ook nog een hoge mate van betrouwbaarheid hebben.

In principe geldt Google E-A-T voornamelijk voor YMYL-websites. Echter, websites die niet in deze categorieën vallen, profiteren zeker mee. Een betrouwbare website met een hoge mate van expertise en autoriteit moet altijd het doel zijn. Eigenlijk moet je het als volgt zien: een website die in een van de genoemde categorieën valt, zal moeten voldoen aan een hoger level E-A-T om te ranken dan een website die niet één van deze onderwerpen aangaat.

Wat is Google E-A-T niet?

Om goed te begrijpen wat E-A-T inhoudt en wat het effect is op je rankings en prestaties als website, is het ook goed om te begrijpen wat Google E-A-T niet is. Het belangrijkst om hierbij te onthouden is dat het geen directe rankingfactor is. Dit is natuurlijk erg verwarrend. Het is wél belangrijk voor de prestaties van je website en SEO, maar het is géén rankingfactor. Hoe werkt dit dan?

Het antwoord op deze vraag zit in een indirecte relatie tussen Google E-A-T en de prestaties van jouw website. Google geeft hier zelf het volgende over aan:

De feedback van de Search Quality Raters worden niet direct gebruikt in onze algoritmen. We gebruiken ze zoals een restaurant bijvoorbeeld feedback krijgt van haar klanten. De feedback helpt ons om te weten of onze systemen werken.

Een rankingfactor als websitesnelheid kan eenvoudig berekend worden door Google. Google kan zien welke websites sneller laden en op basis hiervan ervoor kiezen een website hoger te ranken dan een ander. Het berekenen van expertise, autoriteit en betrouwbaarheid van een website is daarentegen vrij moeilijk. Dit moet dan ook niet berekend worden, maar beoordeeld.

Op basis van feedback van de Search Quality Raters verandert Google steeds kleine dingen aan het algoritme. Vervolgens worden deze veranderingen weer getoetst bij de Search Quality Raters. Op basis van de feedback wordt er besloten een verandering aan het algoritme wel of niet definitief door te voeren.

Wat Google E-A-T ook niet is, en dit is misschien tegenvaller: een snelle oplossing voor snel resultaat. Ten eerste kost het tijd om E-A-T op orde te krijgen voor een website. Daarnaast kost het Google tijd om deze E-A-T goed te kunnen beoordelen.

Waarom Google E-A-T steeds belangrijker zal worden

Het probleem waar Google al langer mee te maken heeft, is het feit dat er nog steeds ‘waardeloze’ en ‘goedkope’ content wordt gepubliceerd. Vervolgens worden er (hele) sterke backlinks heen gestuurd om deze content alsnog te laten ranken. Het probleem voor Google is hierin duidelijk. Het tonen van ‘slechte’ content op een goede positie zorgt voor een slechte ervaring voor de gebruiker van Google. Dit wil Google natuurlijk voorkomen.

De gebruiker van Google is op zoek naar een echte, eerlijke, gezaghebbende mening van een expert. Hierdoor is Google steeds meer genoodzaakt om de gedachte achter E-A-T te verwerken in het algoritme. En dat is de uiteindelijke reden waarom Google E-A-T steeds belangrijker zal gaan worden.

In feite kun je de richtlijnen in de Search Quality Raters guidelines zien als de richting die Google al een langere tijd wil inslaan met de veranderingen aan het algoritme. Deze richtlijnen geven niet weer hoe het algoritme op dit moment zoekresultaten rangschikt, maar geven wel aan wat het algoritme fundamenteel zou moeten doen. Het ranken van websites met een hoge mate van expertise, autoriteit en betrouwbaarheid.

Als jij ergens een bestelling wil doen of advies nodig hebt, dan doe je dit liever bij een website die beschikt over een bepaalde expertise en betrouwbaarheid.

Vragen om jezelf te stellen

Het komt voor Google neer op de volgende vragen:

  • Ben jij met jouw website een geloofwaardige oplossing voor het probleem van onze gebruikers?
  • Ben je een expert, ben je een autoriteit, word je online gerespecteerd?
  • Kan Google erop vertrouwen dat jij kunt leveren, in de breedste zin van het woord?
  • Kun jij de producten leveren die jij verkoopt op je website?
  • Kun jij de diensten leveren die jij aanbiedt?
  • Oftewel: kun jij de belofte inlossen die jij online verkoopt?

Om de ervaring van de gebruiker zo optimaal mogelijk te krijgen, wil Google het liefst bedrijven ranken waarbij de zoekmachine een bepaalde zekerheid heeft dat een bedrijf zijn beloften waar kan maken. Hierin is de online reputatie bijvoorbeeld een belangrijke indicator. Stel, jij verkoopt een alledaags product. Het is dan heel logisch dat Google een bedrijf rankt waarmee een gebruiker een positieve ervaring heeft. Als een bedrijf geen reviews heeft terwijl een ander bedrijf duizenden positieve reviews heeft, dan weet Google dat er een grote kans is dat het bedrijf met de duizenden reviews zal leveren wat zij belooft.

Kortom, als jij betrouwbaar bent dan is de kans groter dat Google jouw website wil laten zien als potentiële oplossing voor een probleem dat een gebruiker van Google heeft.

Maar hoe voldoe je dan aan de richtlijnen van Google?

Heel leuk dat je nu weet wat Google E-A-T is en wat het niet is. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is: hoe pas je het toe op jouw website? Helaas heb ik geen simpele checklist die je af kunt vinken. Het aantonen van een goede Google E-A-T is wat anders dan het verbeteren hiervan. Je zult eerst een bepaalde mate van expertise, autoriteit en betrouwbaarheid moeten hebben voor je het kunt laten zien.

In de guidelines van Google staan genoeg voorbeelden en opsommingen om E-A-T te verbeteren, ik noem er zes.

1. Zorg voor kwalitatieve backlinks

Wellicht een inkopper, maar zorg voor kwalitatieve backlinks. Google vindt het ontzettend belangrijk dat je bij bepaalde onderwerpen, zo niet alle, kwalitatieve links vergaart. Als jij een link krijgt van een website met een hoge autoriteit, of van een website met een bepaalde expertise, dan zegt dit wat over de kwaliteit van jouw website en content.

2. Zorg ervoor dat alle basisvoorwaarden juist zijn op een website

Om betrouwbaar te zijn, zal een website veel zaken standaard op orde moeten hebben. De website dient een SSL-certificaat en HTTPS-verbinding te hebben, een duidelijke over ons-pagina, een duidelijke contactpagina en een duidelijk ad policy. Voor de betrouwbaarheid is het ontzettend belangrijk om contactgegevens duidelijk te communiceren, dus zorg dat je als bedrijf hier transparant in bent.

Wie wil immers zaken doen met een partij die deze gegevens niet toont? Ben je dan wel een ‘echt’ bedrijf? Gebruik jij veel ads op jouw website? Communiceer dan ook dat je hiervoor betaald krijgt en dit niet jouw eigen content is.

3. Houd de content up-to-date

Als bijvoorbeeld medische of financiële content niet up-to-date is, kan dit schade toebrengen aan de gebruiker van Google. Zorg er dus voor dat je content altijd in lijn is met de laatste ontwikkelingen.

4. Zorg voor kwalitatieve en feitelijke content

Google moet erop kunnen vertrouwen dat jouw content een weerspiegeling is van de werkelijkheid. Zorg er dus voor dat jouw content strookt met de werkelijkheid en dat deze feiten bevat. Wil je ranken? Zeker bij YMYL-websites is het vrijwel noodzakelijk om experts in te huren in een bepaald vakgebied om content te schrijven.

Is dit niet mogelijk? Misschien is het wel mogelijk om de content te laten checken door een expert of een quote te krijgen. De kern is dat content, zeker bij YMYL-websites, gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderzoek en dus betrouwbaar moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn ook al steeds vaker online te vinden.

Kijk bijvoorbeeld naar Etos, die medische content laat nakijken door een medisch expert en dit ook duidelijk vermeldt op een pagina:

Etos E-A-T

5. Verbeter jouw online reputatie

Zorg voor meer (positieve) reviews en een geoptimaliseerde Google Mijn Bedrijf-listing. Veel en goede reviews zorgen voor vertrouwen. Daarnaast kunnen ze aangeven dat je een autoriteit bent op een bepaald gebied. Een Google Mijn Bedrijf-listing laat zien dat jij een bedrijf hebt dat echt bestaat. Schrijf je een over ons-pagina? Gebruik deze pagina dan ook echt om uit te leggen wie jij bent. Schrijf niet nogmaals alle voordelen op die jij te bieden hebt. Een potentiële klant wil immers weten met wie hij of zij zaken gaat doen, of van wie hij of zij een product koopt.

De guidelines houden nog wel een kleine slag om de arm wat betreft kleinere bedrijven en de online reputatie die deze bedrijven hebben:

Frequently, you will find little or no information about the reputation of a website for a small organization. This is not indicative of positive or negative reputation. Many small, local businesses or community organizations have a small “web presence” and rely on word of mouth, not online reviews. For these smaller businesses and organizations, lack of reputation should not be considered an indication of low page quality.

Met andere woorden, kleinere bedrijven kunnen over het algemeen meer moeite hebben met het opbouwen van een online reputatie. Voor deze kleinere bedrijven is een gebrek aan online reputatie niet een indicatie van een lage kwaliteit van een webpagina.

6. Laat referenties zien

De normale Nederlander schept niet graag op. Wij lopen niet graag te koop met wat wij allemaal kunnen of wat wij bereikt hebben. Toch is het voor E-A-T belangrijk om dit wel te doen. Heb jij een graad in jouw diploma? Laat dit zien. Het geeft namelijk aan dat jij een bepaalde expertise hebt. Misschien heb jij wel prijzen gewonnen? Of heb je op een extern platform hele goede reviews? Toon dit zeker op jouw eigen website.

Samenvattend wil Google websites ranken die een geloofwaardige oplossing zijn voor de gebruiker. Websites met een hoge mate van expertise, autoriteit en betrouwbaarheid. Ondanks dat het voornamelijk geldt voor YMYL-websites, geeft het in de kern aan hoe Google het liefst websites zou ranken. Ga dus je website eens door en bekijk kritisch welke gebieden jij nog kunt verbeteren. Zorg er vervolgens voor dat je ook naar buiten uitdraagt dat jij een bepaalde expertise, autoriteit en betrouwbaarheid hebt. Geef de gebruikers de ervaring waar zij naar op zoek zijn.

Dit artikel is gecheckt door het SEO-panel.