Loopbaan

Vind & bind talent met een sterk merk en waardevol werk

0

Binden en boeien van medewerkers vraagt om een integrale aanpak. In de huidige arbeidsmarkt is het aantrekken en behouden van medewerkers voor de meeste organisaties een steeds grotere uitdaging. En de komende jaren blijft dat zo. Hoe zorg je er voor dat talent voor je kiest en vervolgens ook bij je blijft? En hoe kan een Employee Value Proposition hier aan bijdragen?

Wij geloven dat het bouwen aan één sterk merk daarin essentieel is. Een sterk merk heeft aantrekkingskracht richting klanten, en maakt ook aan (potentiële) medewerkers duidelijk waarom ze bij uitstek voor jouw bedrijf of organisatie zouden moeten kiezen.

Waar we niet in geloven is het bouwen van een werkgeversmerk als een gescheiden HR-activiteit. Juist als marketing en HR de handen ineen slaan bij het bouwen van één sterk merk gaat alles bij elkaar optellen: het verhaal wat je aan de klant vertelt, het verhaal richting eigen medewerkers, en – veel belangrijker nog – hoe je dat vervolgens waarmaakt. Intern en extern.

Kies hierbij voor een integrale aanpak. Samen bouwen aan één sterk merk, dat vervolgens kan worden doorvertaald naar een sterke waardepropositie richting klant, en een sterke werkgeverspropositie die mensen boeit, bindt én laat groeien.

Het merk centraal, intern en extern

Een sterk merk, vastgelegd in een onderscheidende positionering vormt niet alleen de basis voor de waardepropositie richting de klant. Het vormt ook het fundament voor de werkgeverspropositie en het uitgangspunt voor het bouwen en ontwikkelen van een sterke cultuur.

Merk positionering

Employee Value Proposition: waardevol werk

De overkoepelende merkpositionering vormt de basis van waaruit je een doorvertaling kunt maken naar een specifieke waardepropositie gericht op de eigen mensen.

Een Employee Value Proposition (EVP) is de propositie richting huidige medewerkers en nieuw talent, die de toegevoegde waarde van de organisatie voor de eigen mensen expliciet maakt. En andersom, hoe medewerkers van waarde kunnen zijn voor de organisatie. Oftewel, de EVP gaat over waardevol werk en werkt twee kanten op.

Een EVP is een samenvatting van de onderscheidende kenmerken en voordelen van het werken bij een organisatie. En geeft aan hoe jij als medewerker vanuit jouw kracht waarde kunt toevoegen aan de ambitie van de organisatie.

De EVP komt voort uit de merkpositionering van de organisatie. Een EVP kan overkoepelend geformuleerd worden voor de totale organisatie, en ook specifiek gemaakt worden naar specifieke doelgroepen.

EVP als ultieme integrale tool voor de werkgeverspropositie

Een EVP kan ingezet worden voor drie doeleinden:

1.Boeien

 • Vergroten van je aantrekkingskracht als potentiële werkgever.
 • Vergroten van de kans op een juiste en duurzame match: vinden van medewerkers die goed aansluiten op je cultuur en op wat je als organisatie nodig hebt om invulling te kunnen geven aan je ambitie als organisatie.

2.Groeien

 • Richting geven aan ontwikkeling van individuele medewerkers, doordat de EVP de strategische ambities van de organisatie concreet maakt, en welke competenties daarvoor nodig zijn.
 • Ruimte geven aan ontwikkeling van de organisatie als geheel.

3.Binden

 • Versterken van je aantrekkingskracht als huidige werkgever: je laat duidelijk zien waar je voor staat en waar je ambitie ligt als werkgever.
 • Bouwen aan een merkcultuur waar mensen graag bij willen horen én blijven, waar mensen zelf als ambassadeur gaan fungeren van hun werkgever.

Een sterke EVP voldoet aan drie voorwaarden:

 1. Onderscheidend: waarin ben je anders dan andere werkgevers in jouw sector? Waarmee kun je er echt uitspringen?
 2. Relevant: wat is belangrijk voor je medewerkers doelgroep(-en)? Waarmee spreek je ze echt aan?
 3. Authentiek: wat kun je geloofwaardig beloven? Hoe kun je er ambitie in leggen, en tegelijk dichtbij je authentieke kern blijven?

Waardevol werk

Een EVP is een waardepropositie gericht op mensen, die veel verder en dieper gaat dan het opsommen van een aantal functionele elementen, zoals salaris en arbeidsvoorwaarden. Een EVP gaat over waardevol werk, gaat uit van je merkpositionering en is opgebouwd uit mensgerichte elementen die nauw met elkaar samenhangen. Daarin schuilt de kracht van een sterke EVP.

Vanuit de Japanse Ikigai-filosofie zien we dat mensen het meeste geluk halen uit hun werk (en hun leven) als een viertal fundamentele drivers samenvallen:

 1.  hun passie,
 2.  hun talent,
 3. daar waar ze geld mee kunnen verdienen en
 4. waar ze betekenis kunnen toevoegen. Dit gedachtegoed vormt de basis van het EVP-model van Branddoctors waaraan we nog een vijfde element, vanuit de werkomgeving om de medewerker heen, toevoegen:
 5. de cultuur. Omdat we geloven dat het essentieel is om je werk te kunnen doen in een omgeving waarmee je verbondenheid ervaart en waarbinnen je je als mens gewaardeerd voelt.

Al deze elementen vormen integraal onderdeel van ons EVP-model.

De BD Employee Value Proposition Hoe formuleer je een EVP?

Er zijn verschillende manieren om een EVP te formuleren. Wat ons betreft is het meest belangrijk om dat niet vanachter het bureau proberen te doen, maar vooral ook met de doelgroep in gesprek te gaan. Met potentiële nieuwe medewerkers, maar ook met je bestaande medewerkers.

Je start dan met het in kaart brengen van de huidige waardepropositie en merkpositionering. Waarin zit de aantrekkingskracht van jouw organisatie, waarom zouden klanten voor jou moeten kiezen? Vervolgens ga je in gesprek met de doelgroep, met huidige en potentiële medewerkers om te achterhalen wat zij belangrijk vinden en waar hun behoeften en dilemma’s liggen.

Op basis van die medewerkerinzichten ga je de Employee Value Proposition formuleren, die je vervolgens gaat valideren bij de doelgroep. In hoeverre is deze EVP relevant, onderscheidend en geloofwaardig? Waar zitten de gaps ten opzichte van de huidige situatie? Uiteindelijk kun je de EVP verder finaliseren en in de vervolgstappen gaan activeren.

Je kunt het bijvoorbeeld als onderlegger toepassen voor je arbeidsmarktcampagne. En je kunt aan de slag met het oplossen van de gaps, mocht je die hebben geïdentificeerd tijdens de validatie.

In 5 stappen naar een onderscheidende EVPMarketing en HR: sla de handen ineen!

Ga samen aan de slag met deze enorme arbeidsmarktuitdaging waar we met elkaar voor staan. Zorg voor een sterk merk dat je niet alleen doorvertaald naar een sterke propositie richting klanten, maar vooral ook richting medewerkers. Naar nieuwe én naar bestaande medewerkers. Want om mensen te kunnen boeien, binden en laten groeien in je organisatie, moet je duidelijk maken richting de buitenkant, maar vooral ook waarmaken aan de binnenkant waarom mensen toch vooral voor jouw organisatie moeten kiezen en blijven kiezen.