Innovatie

AI is een blijvertje, wat betekent dit voor werving van personeel?

0

De recruitmentbranche is aan het veranderen. Door de opkomst van kunstmatige intelligentie (ook artificial intelligence genoemd of AI) zullen recruiters binnenkort veel van de taken die nu door mensen gedaan worden kunnen automatiseren. Ben je voorbereid?

Artificial intelligence blijft. Daardoor zullen bedrijven tijd en geld besparen, terwijl ook de kwaliteit van hun nieuwe medewerkers (quality of hire) zal verbeteren. Kunstmatige intelligentie heeft nu al een grote invloed op de werving van personeel. Bedrijven die zich niet aanpassen aan deze veranderingen zullen in de toekomst waarschijnlijk in het nadeel zijn. Benieuwd naar de toekomst van AI in recruitment? Lees dan verder!

Een veranderende wereld

De wereld van het werk is de laatste jaren drastisch veranderd. Net zoals de manier waarop we nieuwe werknemers werven. Vroeger waren papieren krantenvacatures, interne wervingen, doorverwijzingen en mond-tot-mondreclame de methoden om de juiste kandidaten te vinden. In de concurrerende wereld van vandaag zijn deze methoden echter niet langer toereikend. Met social media en online vacaturebanken hebben werkgevers nu toegang tot een wereldwijde poel van talent. Als gevolg daarvan moeten recruiters en hiring managers nu slimmer en selectiever te werk gaan bij het vinden van de juiste kandidaat voor de baan.

Grondiger kandidaten screenen door technologie

Technologie heeft het voor werkgevers ook mogelijk gemaakt om kandidaten grondiger te screenen. In het verleden vertrouwden organisaties meestal op cv’s en sollicitatiegesprekken om een indruk te krijgen van de kwalificaties van een kandidaat. Tegenwoordig zijn er echter talloze hulpmiddelen beschikbaar die recruiters kunnen helpen de vaardigheden en bekwaamheden van een kandidaat te beoordelen.

Zo kunnen online beoordelingen en testen werkgevers een nauwkeuriger beeld geven van de geschiktheid van een kandidaat voor de baan. Verder zijn antecedentenonderzoek en het evalueren van online beoordelingen nu gemeengoed geworden bij het werven van personeel.

Uiteindelijk zijn de ouderwetse wervingsmethoden natuurlijk vertrouwd en eenvoudiger, maar niet langer doeltreffend in de steeds veranderende werkplek. Om concurrerend te blijven, moeten werkgevers bereid zijn hun wervingspraktijken aan te passen zodat ze met de tijd meegaan. We zijn nu in een tijd beland waar social media en online beoordelingen worden aangevuld met een fantastische robot: AI.

Hoe kunstmatige intelligentie recruitment verandert: een fantastische robot

De nieuwe generatie digital natives zijn opgegroeid met toegang tot informatie binnen handbereik. Daardoor gaat het er niet langer om dat je goed bent in één bepaald vakgebied of specifieke vaardigheid. In plaats daarvan wil je expertise hebben op meerdere gebieden, die kunnen helpen met het oplossen van de zakelijke uitdaging waar organisaties mee te maken hebben.

Dit is grotendeels als gevolg van de vooruitgang die de technologie in de loop van de tijd heeft geboekt – waardoor grotere tekorten aan talent ontstaan dan ooit tevoren. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven op zoek zijn naar upgrades bij het werven van personen die deze functies zullen invullen. Er zijn hier genoeg mogelijkheden voor!

Bepaalde voorspellingen voor een goede match

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in recruitmentafdelingen heeft geleid tot een aantal of grote veranderingen voor organisaties. Het automatiseren van taken als het natrekken van opleiding en werkervaring, en het vereenvoudigen van routineprocessen kunnen allemaal teruggevoerd worden op de innovaties van kunstmatige intelligentie. Deze slimme robots stellen ook toekomstige gedragsvoorspellingen centraal. Ze maken voorspellende analyses, iets wat het recruitmentproces zeker veel efficiënter zal maken dan vroeger.

Met het tempo waarin kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt, is het geen verrassing dat veel mensen belangstelling hebben om zich op dit terrein te begeven. Maar wat misschien nog verrassender is, is hoeveel verandering er waarschijnlijk zal komen voor het werven van talent binnen deze aspirant-sectoren. Met kunstmatige intelligentie als een van de middelen waarmee we gewenste sollicitanten naar rollen van toekomstig succes kunnen stuwen!

robot en kandidaat

Kunstmatige intelligentie & toepassingen ervan in recruitment

Kunstmatige intelligentie is een term die een reeks computer-ondersteunde technologieën omvat die ontworpen zijn om bepaalde taken uit te voeren waarvoor gewoonlijk menselijke intelligentie nodig is. Enkele voorbeelden? Denk aan het nemen van beslissingen en patroonherkenning.

In de context van werving kan AI gebruikt worden om repetitieve taken – zoals het screenen van kandidaten en het sorteren van cv’s – te automatiseren. Zo houden recruiters meer tijd over voor meer strategische taken en beslissingen in procesverbeteringen. Bovendien kan AI gebruikt worden om aanbevelingen te doen over kandidaten die goed bij een bepaalde functie passen, op basis van gegevens die verzameld zijn uit eerdere aanwervingsbeslissingen.

AI heeft nu al een grote invloed op de wervingsindustrie. Bovendien zal het gebruik ervan naar verwachting in de toekomst alleen maar toenemen. Naarmate organisaties meer vertrouwen op AI-ondersteunde hulpmiddelen om toptalent te vinden, zullen de organisaties die in staat zijn deze hulpmiddelen effectief te gebruiken een belangrijk concurrentievoordeel hebben.

3 types artificial intelligence

In artificial intelligence bestaan drie types:

  1. ANI (Artificial Narrow Intelligence) is het eerste niveau van AI dat een mens kan verslaan in één specifieke taak. Een voorbeeld hiervan is een AI die de wereldkampioen schaken kan verslaan in schaken, maar dat is dan ook het enige wat het doet.
  2. AGI (Artificial General Intelligence) is AI die het intelligentieniveau van een mens bereikt en dan overtreft. Denk bijvoorbeeld aan artificial intelligence dat kan plannen, problemen oplossen en meer. 
  3. ASI (Artificial Super Intelligence) is een intellect dat veel slimmer is dan het beste menselijke brein op praktisch elk gebied.

Menselijke recruiters blijven nodig in recruitment

Wees nou eerlijk: neemt artificial intelligence de menselijke recruiter dan ook over? Nee, in het menselijk brein zijn op dit moment zoveel kwaliteiten, waaronder emotionele vaardigheden, wat AI nog niet kan vervangen. De wervingsbranche is een gebied waar AI menselijk talent waarschijnlijk nooit volledig zal kunnen invullen.

AI-tools kunnen cv’s efficiënt screenen en kandidaten met de nodige kwalificaties identificeren. Alleen, ze missen het vermogen om ongrijpbare kwaliteiten als persoonlijkheid en culturele fit te peilen. Bovendien zijn op AI gebaseerde wervingsinstrumenten vaak bevooroordeeld als het aankomt op ondervertegenwoordigde groepen. Dit kan leiden tot een gebrek aan diversiteit op de werkvloer. Daarom zullen menselijke recruiters ook een belangrijke rol blijven spelen in recruitment, waar ANI een aanvullende rol speelt.

Artificial intelligence voorspellingen: wat kunnen we verwachten binnen recruitment?

Maar welke veranderingen zal AI dan brengen? Hier zijn enkele specifieke manieren waarop AI de werving verandert:

1. Het screenen van kandidaten

Door AI-aangedreven screeningtools kunnen snel en efficiënt nagaan welke kandidaten de vereiste vaardigheden en ervaring voor een bepaalde baan bezitten. Dit helpt tijd te besparen en zorgt ervoor dat alleen de geschiktste kandidaten doorgaan naar de volgende fase.

2. Cv’s sorteren

Het sorteren van cv’s is vaak een tijdrovende taak voor recruiters. AI-gebaseerde hulpmiddelen voor het sorteren van cv’s kunnen helpen door cv’s te identificeren die aan de gewenste criteria voldoen. Vervolgens worden ze naar de top van de stapel geschoven. Hierdoor wordt kostbare tijd in het proces bespaard. Het helpt daarmee in administratieve taken en koppelt automatisch kandidaten met een vacature.

3. Aanbevelingen geven

Op basis van gegevens verzameld bij eerdere wervingen, kan artificial intelligence aanbevelingen doen over welke kandidaten goed bij een bepaalde baan passen. Daarnaast geeft artificial intelligence externe data aan recruiters en het genereert teamrapporten. Dit helpt recruiters hun inspanningen te richten op veelbelovende kandidaten, waardoor de kans op een succesvolle aanname toeneemt.

4. Digitale interview-platforms

Toen de pandemie onze economische- en sociale wereldorde trof, zijn digitale gespreksplatforms een alledaags verschijnsel geworden als je solliciteert naar een baan. Robot-videogesprekken, zoals asynchronous video interviews (AVIs), en geautomatiseerde beoordelingen zijn op weg om een integraal deel van wervingsprocessen te worden. Ze maken de zaken gestructureerder en kunnen bij grootschalige recruitmentprocessen ondersteunen.

5. Verbeterde kandidaatbeleving

Kleine extraatjes zoals flexibele werktijden of gratis koffie zijn onvoldoende om werknemers lang te behouden. Om de werknemer een verrijkte ervaring te bieden, moeten vacatureteksten uitgebreid en doelgericht zijn, terwijl ze ook werkwijzen moeten bevatten over het werven en inwerken van nieuwe werknemers. Artificial intelligence gaat in de toekomst de kandidaatbeleving constant optimaliseren.

6. Proactief personeelsplanning

De noodzaak van een pro-actieve aanpak van personeelsplanning is duidelijk. Zonder dat blijf je zitten met de vraag hoe je bedrijf er in de toekomst uit zal zien en of er plaats is voor de werknemer. AI-gedreven software kan organisaties real time informatie geven over de huidige situatie van de personeelsplanning. Vervolgens kan AI met deze data slimmere beslissingen nemen met betrekking tot het aannemen van personeel.

Uitdagingen bij het implementeren van AI in het wervingsproces

Hoewel artificial intelligence grote mogelijkheden biedt om het wervingsproces te stroomlijnen en ons menselijke vooringenomenheid (zie: bias in recruitment) te beperken, zijn er ook enkele uitdagingen waarmee je rekening moet houden. Een van uitdagingen is ervoor zorgen dat de gegevens die gebruikt worden om het AI-systeem te trainen representatief zijn voor de diversiteit van de talentenpool. Als de gegevens op een of andere manier scheefgetrokken zijn, neemt artifical intelligence verkeerde besluiten (zie: Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women).

Een andere uitdaging is dat AI-systemen duur kunnen zijn om te ontwikkelen en te onderhouden. Daardoor kunnen ze voor kleinere bedrijven buiten bereik liggen. Tenslotte is het belangrijk ervoor te zorgen dat AI-systemen voortdurend evolueren naarmate de behoeften van het bedrijf veranderen. Met deze uitdagingen in het achterhoofd moeten bedrijven zorgvuldig overwegen of AI geschikt is voor hun wervingsbehoeften.

Artificial intelligence gaat een grotere rol spelen in recruitment

Het is dan ook duidelijk dat, hoewel er enkele uitdagingen zijn bij het toepassen van kunstmatige intelligentie in het wervingsproces, de voordelen zo groot zijn dat AI een steeds grotere rol gaat spelen. Wat zijn jouw gedachten over AI? Gaat het voor een verandering zorgen of missen we hierdoor het menselijke aspect? Laat het weten in de reacties hieronder!