Loopbaan

3 trends met impact op de strategie van je consultancybureau

0

Als consultant wil je altijd zelf aan zet blijven. Hoe doe je dat als de kosten hard stijgen, de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en investeerders de markt veranderen? Welke impact hebben deze ontwikkelingen op de bedrijfsvoering van consultancybureaus?

We deden onderzoek onder meer dan 150 managers en eigenaren van toonaangevende consultancybureaus en ontdekten wat in 2023 het hoogst op hun strategische agenda staat. In dit artikel lees je de opvallendste trends uit het onderzoek en krijg je praktische handvatten om zelf aan zet te blijven.

1. Zo gaan consultancybureaus om met de krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden en consultancybureaus merken dit maar al te goed. Sinds het vierde kwartaal van 2021 zijn er volgens het CBS meer vacatures dan werkzoekenden. Het einde lijkt voorlopig niet in zicht. Door de vergrijzing en de wens van veel Nederlanders om deeltijd te werken, is het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden. Ook het behoud van medewerkers vergt steeds meer inspanningen. Hoe kan jouw consultancybureau mensen verleiden om bij jou te (blijven) werken?

In ons onderzoek geven consultancybureaus aan dat ze vrij goed in staat zijn om hun medewerkers te behouden. Wel kost het steeds meer moeite om nieuwe medewerkers te vinden met de juiste specialisatie. Consultancybureaus geven aan dat zij deze acties ondernemen tegen de krapte op de arbeidsmarkt:

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar.

Diagram met uitkomst acties die consultancybureaus ondernemen tegen de krapte op de arbeidsmarkt

De productiviteit verhogen (30%), actief personeel werven (20%) en werken aan de positionering als werkgever (16%) worden het vaakst genoemd.

Om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers, zullen consultancybureaus de komende tijd creatiever naar hun werkgeverschap moeten kijken. Wat is de motivatie van je medewerkers om bij jou te blijven? Bureaus ontwikkelen bijvoorbeeld een nieuwe employer branding, ze stellen een impact officer aan om écht verschil te kunnen maken met hun team, of ze investeren in een grotere persoonlijke betrokkenheid van de flexibele schil bij hun bureau. Daarnaast beperken bureaus hun afhankelijkheid van externe factoren door intern verbeteringen aan te brengen. De meeste bureaus kiezen voor focus op productiviteit. Ze maken hun bedrijfsprocessen efficiënter, zodat consultants meer tijd overhouden voor klanten.

Zo blijf je zelf aan zet

30% van de bureaus kiest ervoor om hun productiviteit te verhogen. Eén van de methoden om zowel de medewerkerstevredenheid als de productiviteit te verbeteren, is automatisering. Kost de urenregistratie en facturatie in Excel bijvoorbeeld veel moeite om uit te zoeken, dan besparen bureaus veel tijd en frustratie door deze processen te verbeteren. Zo gaven enkele geïnterviewden aan dat ze na hun automatisering tot wel vier keer zo veel projecten konden managen met hetzelfde aantal mensen. Een aantal tips om de efficiëntie van jouw bureau te vergroten:

 • Automatiseer terugkerende processen
  Bijvoorbeeld offerte-aanvragen, urenregistratie en facturatie.
 • Bewaar alle informatie op één plek
  Zo maak je het eenvoudiger om projecten goed te managen.
 • Maak je capaciteit, werkvoorraad en productiviteit inzichtelijk
  Daardoor kan je tijdig een flexibele schil inschakelen bij drukte.
 • Zorg voor betrouwbaar en actueel financieel inzicht
  Weet precies hoe je je toekomstige omzet, productiviteit en declarabiliteit kunt verbeteren.

Wie nu verder kijkt dan de werving van nieuwe medewerkers, kan in de toekomst de grootste impact blijven maken.

2. Stijgende kosten maken managers financieel bewuster

De afgelopen twee jaar zijn de kosten voor ondernemers enorm gestegen. Ondanks de inflatie kent de Nederlandse economie nog steeds een bescheiden groei, maar de Rabobank verwacht dat de groei van consultancybureaus de komende tijd zal afnemen vanwege de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

57% van de ondervraagde managers is in 2023 bewuster bezig met de financiën.

Als reactie op deze financieel onzekere tijden blijkt uit ons onderzoek dat 57% van de ondervraagde managers in 2023 bewuster bezig is met de financiën. Maar welke gestegen kosten hebben de grootste impact en hoe ga je hiermee om?

Hoewel de economie nog voorzichtig groeit voor consultancybureaus, drukken met name de inflatie en gestegen loonkosten hun stempel op de bedrijfsvoering. Bijna alle consultancybureaus hebben deze kosten al doorberekend aan hun klanten. Daarnaast zijn managers scherper op hun financiële resultaten. Zij willen hun medewerkersproductiviteit verhogen, hun klantportfolio uitbreiden, leren wat recente investeringen in nieuwe producten of diensten opleveren en zoeken kansen om efficiënter te werken.

Zo blijf je zelf aan zet

Managers zijn nu bewuster bezig met hun financiën. Zo zijn er bureaus die de financiële verantwoordelijkheid nu decentraliseren en projectleiders meer stuurinformatie geven. Daardoor kunnen zij projecten realtime bijsturen, in plaats van achteraf analyseren waar budgetoverschrijdingen plaatsvonden. Je kan dit heel ingewikkeld maken, maar bureaus hoeven maar drie onderwerpen te monitoren om zeker te weten dat zij budgetoverschrijdingen voorkomen en voldoende inkomsten genereren:

 • Sturen op productiviteit
  De meeste bureaus streven naar een productiviteit van 70% tot 80%. Managers sturen hierop door de werkvoorraad op peil te houden.
 • Binnen budget blijven
  Veel bureaus laten geld liggen door weglekkende uren. Er bestaan oplossingen die realtime inzicht in je budget geven. Zo zie je direct wat de impact van geschreven uren is en kun je hier tijdig op bijsturen.
 • Gemiddeld gerealiseerd uurtarief
  Weet wat je gemiddeld genomen over alle projecten hebt gefactureerd ten opzichte van de daadwerkelijk gewerkte uren. Wanneer dit gemiddelde klopt ten opzichte van je prognose, ga je de financiële doelstellingen van dat jaar zeker halen.

3. Fusies en overnames nemen toe

Het aantal fusies en overnames van bedrijven neemt wereldwijd toe. Ook Nederland kende piekmomenten in 2021 en 2022. Voor het eerst zijn consultancybureaus steeds vaker het onderwerp van overnames en fusies. Dat komt omdat investeerders nu zoeken naar veilige investeringen in bureaus die bewezen succesvol zijn. Deze bureaus willen zij verder laten groeien door professionalisering van de bedrijfsvoering en toegang tot netwerken en hogere marketingbudgetten.

50-50

Uit ons onderzoek blijkt dat er duidelijk twee kampen te onderscheiden zijn. Ongeveer de helft van de bureaus staat niet open voor investeerders, de andere helft wel. Meerdere ondervraagden geven aan dat ze al gesprekken voeren, of net gefuseerd zijn.

Zo blijf je zelf aan zet

Voor alle consultancybureaus is het cruciaal om financieel stabiel te zijn. Overnames veranderen de markt; concurrenten verdwijnen ineens omdat ze een ander marktsegment aanspreken, of ze versterken hun positie omdat hun budgetten voor marketing en werving van personeel verhoogd zijn. Het is ideaal als je administratie zo is opgezet dat je op elk moment actueel inzicht hebt in de belangrijkste cijfers voor je bureau, zodat je marktverschuivingen tijdig ziet aankomen. Voor bureaus die geïnteresseerd zijn in gesprekken met investeerders is het noodzakelijk om bewijs te leveren van hun financiële gezondheid.

Hanteer deze KPI’s voor een financieel gezond bureau:

 • Bruto winstmarge
 • Omzet per medewerker of per fte
 • Resultaat op projecten
 • Binnen budget afgeronde projecten
 • Productiviteitspercentage
 • Lage onderhanden werkpositie
 • Werkvoorraad
 • (Gewogen) sales pipeline

Wat staat er in 2023 op de strategische agenda van bureau-eigenaren?

We hebben de belangrijkste ontwikkelingen besproken en de impact daarvan op de bedrijfsvoering van consultancybureaus in kaart gebracht. Consultancybureaus benutten de meeste kansen door samen te ontdekken hoe ze efficiënter kunnen werken; daarmee besparen ze kosten en houden hun medewerkers meer tijd over voor projecten.