Innovatie

Google Bard gaat de AI-strijd aan

0

Toen in november 2022 ChatGPT werd gelanceerd, bleek al snel dat er werk aan de winkel was voor Google. Google draaide overuren en de New York Times omschreef de situatie zelfs als ‘Code Red‘.* De revolutionaire technologie heeft namelijk de potentie om de complete zoekmachinewereld op z’n kop te zetten en het (bijna) monopolie van Google over te nemen. Krap anderhalve maand na het Code Red-bericht kwam Sundar Pichai (CEO van Google) met het nieuws Google Bard uit te rollen.

Inmiddels heeft Google op 21 maart de Bard-AI-chatbot voor het eerst beschikbaar gesteld als bèta-versie aan reguliere gebruikers in de VS en VK en is de zoekgigant volop aan het tweaken.

De onderliggende technologie van Bard is vergelijkbaar met die van ChatGPT, waardoor de chatbots qua praktische toepassingen grotendeels hetzelfde werken. Bovendien is het ChatGPT geweest die het gebruik van een chatbot inmiddels heeft genormaliseerd. Logischerwijs roept dat de vraag op hoe Google zich gaat positioneren ten opzichte van de revolutionaire ChatGPT van OpenAI, met als grootste investeerder Microsoft. En misschien nog wel belangrijker: welke gevolgen heeft deze AI-strijd voor marketing en in het specifiek SEO?

Google Bard vs. Chat-GPT: What do you offer?

Voor zover nu bekend, lijkt Google zich te willen onderscheiden door onderstaande punten:

Toegang tot databronnen

Hoewel Bard in eerste instantie is opgezet met het LaMDA-taalmodel (Language Model for Dialogue Applications) is de tool inmiddels al overgezet op PaLM (Pathways Language Model). Hoe dan ook: de taalmodellen hebben vanaf begin af aan directe toegang tot het internet. Waardoor het in staat is om realtime informatie op het internet te doorzoeken en relevante antwoorden te geven.

In tegenstelling tot Bard is het taalmodel van ChatGPT voorafgaand aan gebruik alleen gevoed met data tot september 2021. Dit betekent dat het geen antwoorden kan geven op gebeurtenissen na deze datum. Hoewel er nu plug-ins beschikbaar zijn om ChatGPT te updaten met actuele informatie, heeft Google vanaf het begin de mogelijkheid om informatie van het web te gebruiken. Waardoor er geen beperking is op de beschikbare kennis.

Het doel van de chatbot

ChatGPT is in staat om een breed scala aan teksten voor verschillende doeleinden te begrijpen en te genereren. LaMDA is specifiek ontworpen voor meer natuurlijke en open gesprekken met mensen. Het verschil tussen de modellen zit hem in de manier waarop ze gebruikers benaderen. LaMDA is bijvoorbeeld getraind om de intentie achter de vragen van een gebruiker en de nuances van de context te begrijpen. Dit resulteert in antwoorden van Bard die menselijker lijken dan die van ChatGPT. Hierdoor heeft Google Bard in theorie de grootste potentie om de gebruiker steeds beter te ‘leren kennen’ en daadwerkelijk een persoonlijke dialoog te voeren. Terwijl ChatGPT eerder als vertaler of samenvatter dient.

De toegang

Een ander verschil tussen de twee tools is (momenteel) de beschikbaarheid. Google’s Bard is op dit moment nog niet beschikbaar voor iedereen en geïnteresseerden moeten zich aanmelden voor toegang via een wachtlijst. Hoewel je je inmiddels vanuit 180 landen en gebieden kunt aanmelden voor de wachtlijst, staan er nog geen EU-landen tussen. Dat heeft volgens CEO Pichai deels te maken met de strenge privacywetgeving van de EU.

De prijs

Voor degenen die toegang hebben, is Bard gratis te gebruiken. ChatGPT werkt daarentegen al met verschillende kostenopties. De standaardversie van ChatGPT is gratis beschikbaar voor iedereen met een OpenAI-account. Inmiddels heeft OpenAI wel al een premium-versie van de tool uitgebracht, die $20 per maand kost.

Hoe werkt Google Bard?

Google Bard is een chatbot die op basis van kunstmatige intelligentie antwoorden, samenvattingen en andere vormen van inhoud genereert. Waardoor het lijkt alsof je met een persoon communiceert. Net als de concurrent voer je als gebruiker prompts (zoekopdrachten) in. Google Bard geeft op een natuurlijke manier antwoord op de vragen en gaat een dialoog aan.

Deze AI-gegenereerde resultaten zullen boven de zoekresultaten van Google verschijnen. Hoewel Google Zoeken veel gebruikt wordt als mensen op zoek zijn naar snelle feitelijke antwoorden, zal Bard in Google Zoeken gebruikt worden voor de complexere vragen en inzichten. Google Bard is ontwikkeld en getraind op basis van echte dialogen. Hierdoor is de AI-chatbot in staat om rekening te houden met de verschillende nuances die in een echt gesprek voorkomen. Het taalmodel analyseert de context van het gesprek, inclusief de intenties en emoties van de gebruikers, en gebruikt deze informatie om relevante antwoorden te genereren.

De AI-race tussen Google en Microsoft: Who runs the world?

Hoewel de onderliggende technologie van ChatGPT en Bard vergelijkbaar is, leek Bard het tot nu toe toch vaak te verliezen in zowel de publieke als wetenschappelijke gesprekken. De eerste versie van chatbot Bard kreeg namelijk veel kritiek vanwege de minimale creativiteit en beperkte mogelijkheden. Opvallend, want Google was tot nu toe altijd de marktleider als het om kunstmatige intelligentie gaat. Een mogelijke verklaring? Google heeft in een eerdere post over LaMDA aangegeven dat ze zich richten op het verstrekken van feitelijk juiste en onbevooroordeelde informatie. Ze benadrukken dat het echter moeilijk kan zijn om te voorkomen dat AI-systemen negatieve gedragingen of vooroordelen overnemen van de informatie die ze krijgen.

Daarom doet Google er alles aan om te zorgen dat hun AI-systemen niet bevooroordeeld zijn en om zo neutraal en objectief mogelijke informatie te verstrekken. Google vindt het behouden van hun imago belangrijk en wil geen risico lopen dat een chatbot onder zijn naam negatieve of ongepaste dingen zegt. De eerste publieke versie van Bard werd dan ook bewust ingeperkt omdat Google eerst wilde weten hoe mensen de tool zouden gebruiken, vertelt Pichai in een podcast. Microsoft lijkt daarin veel minder voorzichtig. Het vernieuwde en instabiele GPT-4 werd namelijk razendsnel in de zoekmachine Bing en later ook in Windows gestopt. Iedereen mocht er mee aan de slag, terwijl de chatbot de vreemdste dingen zei.

De impact van AI op de samenleving

Ondanks de voorzichtige houding lijkt Google nu toch ook op het gaspedaal te drukken. Aangezien ze Microsoft met de hulp van OpenAI zagen uitlopen in de AI-race. Op 4 april 2023 kondigde Google aan met de AI-tool van LaMDA over te stappen naar PaLM. Het krachtigste AI-taalmodel dat Google in huis heeft. Deze overstap biedt veel nieuwe mogelijkheden, waardoor Bard uitgebreidere antwoorden kan geven, rekensommen kan oplossen en (binnenkort) ook kan coderen.

Bovendien is PaLM al eerder toegepast om medisch advies te geven. En dat terwijl ChatGPT inmiddels onder vuur ligt. Een open brief ondertekend door meer dan duizend experts uit de academische wereld en techindustrie roept op tot een pauze in de ontwikkeling van nieuwe AI-technologie. Omdat er vrees is dat we de technologie niet meer onder controle zouden hebben. Italië is het eerste land waar een verbod op ChatGPT wordt overwogen vanwege mogelijke schendingen van de GDPR-wetgeving doordat de technologie van GTP-4 een black box is. Zowel onafhankelijke deskundigen als werknemers van Google delen dan ook de bezorgdheid over de snelle upgrade van Bard. In een poging de concurrent voor te blijven. Deze nieuwe upgrade zou op gespannen voet staan met de politieke en ethische dilemma’s rondom de AI-technologie.

De impact van AI op informatievoorziening

Op het moment dat mensen direct kunnen interacteren met een chatbot in de zoekmachine, zullen er waarschijnlijk ook flinke veranderingen optreden in de wereld van zoekmachine marketing. Momenteel fungeert een zoekmachine voornamelijk als een schakel tussen de zoekvraag van de gebruiker en het antwoord van een website. Het verbindt vraag en aanbod met elkaar. Als Google hun eigen chatbot lanceert, zou dat kunnen betekenen dat Google zowel de vraag als het aanbod binnen hun eigen platform beheert. Doordat Google zelf nog meer zal voorzien in de informatiebehoefte is de kans groot dat het (informatieve) verkeer naar jouw website zal afnemen en dat je dat misschien ook in je omzet gaat merken. Betekent dat een einde aan het SEO tijdperk? En moeten SEO-marketeers, copywriters en journalisten hun spullen gaan pakken?

De impact van AI op SEO

Laten we eerst vooropstellen dat er nog niks zeker is. Het is mogelijk dat de informatiebehoefte van de gebruiker niet volledig zal worden vervuld door een chatbot zoals Bard. Sommige gebruikers zullen misschien nog steeds zelf op onderzoek uit willen gaan en de ervaring van het verkennen van websites willen behouden. Zelfs nadat ze een antwoord hebben gekregen van Bard. Daarom kan het effect van Bard op websites en informatieverkeer mogelijk minder groot zijn dan verwacht.

Bovendien staat de ontwikkeling van dergelijke tools flink onder druk. Prominente figuren vragen zich af of een strenge regelgeving rondom AI niet noodzakelijk is. Dat gezegd hebbend, we moeten ook realistisch zijn en beseffen dat de komst van Bard onvermijdelijk veranderingen zal veroorzaken voor mensen in ons vakgebied. Ik denk dan ook niet dat we de strijd moeten aangaan met deze ontwikkelingen. Maar ons flexibel moeten opstellen en mee moeten bewegen.

Niet de strijd aangaan, maar meebewegen

Het is waarschijnlijk dat het informatieverkeer zal afnemen en dit kan mogelijk ook leiden tot een daling in de omzet. Toch moeten we ons realiseren dat niet al het verkeer zal verdwijnen. Omdat mensen nog steeds de intentie hebben om te kopen en Google Bard daar niet in kan voorzien. Daarom is de eerste take-away om in te spelen op andere zoekintenties. Binnen SEO maken we namelijk onderscheid in 4 verschillende zoekintenties:

  1. Informatief
  2. Navigatie
  3. Commercieel
  4. Transactiegericht

Hoewel de informatieve zoekintentie wellicht op een andere manier bediend gaat worden,  kunnen de AI-chatbots niet in de de andere drie intenties voorzien. Kortom: mijn advies is om meer aandacht te gaan besteden aan categoriepagina’s en vooral aan productpagina’s, die vaak minder aandacht krijgen binnen SEO.

Een tweede take-away is dat de manier waarop we content maken voor Google moet veranderen. Naar een mindset waarbij we waardevolle content creëren die door jouw merk als autoriteit wordt geleverd. SEO is niet langer een afzonderlijke activiteit, maar het resultaat van de kern van jouw bedrijf om kennis, vaardigheden en expertise te delen via hoogwaardige content. Een goed voorbeeld hiervan is Coolblue, die voor bijna elk product productvideo’s demonstreren waarin een productspecialist informatie geeft en het product toont. Dit maakt hen een autoriteit op het gebied van die producten en mensen gaan naar hen toe voor informatie. Om dit te bereiken moet je merkwaarde hebben en autoriteit uitstralen.

Kortom: beschouw jij content nog als SEO-marketingmiddel dat je afrekent op traffic, of zie je het inmiddels als hygiënefactor en fundament van jouw merk dat niet verwaarloosd mag worden?

* Bron inleiding: New York Times.