SEO

ChatGPT voor SEO: de do’s & don’ts

0

Iedereen is er inmiddels wel mee in aanraking gekomen: de AI-revolutie. Na Stable Diffusion-modellen voor het genereren van afbeeldingen, zijn nu de LLM’s in opkomst: de zogeheten Large Language Models. Deze AI-modellen zijn in staat om razendsnel en (vrijwel) foutloos tekst te genereren en vragen te beantwoorden. Ook op het gebied van SEO is er veel enthousiasme voor deze capaciteit; het heeft het potentieel om veel van de handmatige operationele klusjes te vereenvoudigen. In dit artikel wil ik je een aantal nuttige do’s & don’ts geven voor het werken met ChatGPT voor SEO, zodat je het meeste uit de nieuwe technologie kunt halen. Let’s go!

Do #1: Laat de chatbot de rol aannemen van een SEO-expert

Eén van de beste quality boosters voor LLM-output is om AI-tools zoals ChatGPT, te vragen om zichzelf te zien als expert in het vakgebied waar je content van wil zien. Vergelijk deze prompt:

Schrijf een blogpost van 250 woorden waar het trefwoord ‘moderne kapstok’ 5 keer in voorkomt.

…eens met deze:

Neem de rol aan van een SEO-expert. Jij hebt vele jaren ervaring en weet alles wat belangrijk is om een succesvolle SEO-tekst te schrijven. Je schrijft pakkend, vlot en in perfect Nederlands. 

Al het bovenstaande in acht nemende, schrijf een blogpost van 250 woorden over het verfraaien van je huis door het kopen van een designer-kapstok. In deze tekst moet het trefwoord ‘moderne kapstok’ 5 keer voorkomen.

Onderstaande prompt zal je een veel beter resultaat geven zonder door te moeten vragen op de originele prompt, wat jou weer tijd bespaart. Dit trucje werkt door de AI te stimuleren om méér informatie bij het beantwoorden van jouw vraag te betrekken. Omdat het model een grotere dataset bekijkt, ‘realiseert’ het aandachtspunten — zoals zinsopbouw, spelling en trefwoordplaatsing — die het anders niet zou zien, en handelt ernaar.

Do #2: Geef de AI voorbeelden van de output die je zoekt

Als je op zoek bent naar output in een bepaald format, is de makkelijkste manier om het zelf voor te doen. Bouw je prompt zoals je het normaal zou doen en voeg het volgende zinnetje als laatste toe:

Dit is een voorbeeld van de gewenste antwoordvorm:

Daaronder voeg je de voorbeelden toe waar de AI zijn output op moet baseren. Dit kan alles zijn, van bulletpoints tot een gedicht, tot volledige blogposts, tot programmeercode en nog veel meer. Je zult merken dat je output in één keer in het gewenste format terugkomt.

In AI-land noemen ze dit trucje few-shot prompting. In nieuwere chatbots is er nog veel meer mogelijk; ga zelf eens experimenteren met het structureren van je voorbeelden, of vraag om een grafische output zoals een tabel.

Do #3: Herhaal de prompt en mix-and-match de outputs

Een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat je de beste output krijgt, is om dezelfde prompt een paar keer opnieuw te draaien. Op dit moment zijn LLM-AI’s namelijk nog steeds vatbaar voor wat ‘hallucinatie’ wordt genoemd. Een AI is geen zoekmachine; het haalt geen info op, het genereert tekst op basis van het meest waarschijnlijke opeenvolgende woord.

Omdat het zelf niet ‘begrijpt’ wat het zegt (en het ook niet in staat is te factchecken), is het prima mogelijk voor een AI om klinkklare onzin te verkondigen die er volstrekt logisch uitziet. Deze ‘hallucinaties’ kunnen je behoorlijk in de luren leggen als je niet goed oplet.

Om het gevaar van hallucinaties te beperken zonder uren bezig te zijn met factchecken, is het meermaals draaien van dezelfde prompt een goed idee. Informatie waar de AI zekerder van is zal meestal consistent blijven, terwijl onzekerheden vaak fluctueren. Met deze methode kun je het kaf van het koren scheiden en snel content van hogere kwaliteit genereren. Wees gewaarschuwd dat er geen vervanging is voor een grondige factcheck; let dan ook goed op wanneer en waarvoor je deze methode toepast.

ChatGPT en SEO - mens en robot werken samen

De AI zoals ik ‘m graag zie; de mens versterkend – Bron: Midjourney

Don’t #1: Blindelings op de tool vertrouwen

De laatste ‘Do’ leidt direct naar de eerste ‘Don’t’ — nooit blindelings vertrouwen op een stuk gereedschap, zeker niet als het zo ondoorgrondelijk is als de AI. Hoewel LLM’s zoals ChatGPT prachtige productiviteitstools zijn met toepasbaarheid bij vele SEO-werkzaamheden, is het belangrijk om de output die ze produceren niet zomaar aan te nemen.

Blijf sceptisch en gebruik je eigen SEO-kennis om het resultaat te toetsen; voldoet wat ik nu heb aan de kwaliteitsstandaard die mijn klant verwacht en ik wil leveren? Vaak is het beter om de AI niet als totaaloplossing te beschouwen, maar als springplank voor jouw eigen SEO-skills. Laat ChatGPT een opzet voor je genereren, een checklist maken, een concepttekst schrijven — en stroop dan zelf je mouwen op.

Don’t #2: Vergeten te itereren met je prompts

Eén van de grootste voordelen van AI is dat het dynamisch een vraagstuk kan verkennen, mits je het voedt met nieuwe invalshoeken. Verwar ‘itereren’ niet met ‘Do #3’; daar heb ik het over een succesvolle prompt die je meerdere keren uitvoert voor meer betrouwbare output. Hier hebben we het over het niet of onvoldoende variëren van je vraagstelling, met een beperkte antwoord-output als gevolg.

Met name beginnende AI-gebruikers hebben snel de neiging om hun eerste prompt als leidend aan te nemen. De kracht van AI komt juist naar voren door verder te vragen en te itereren met je prompts. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe je dit doet:

Prompt 1

Geef me een blogtekst over het verkopen van SEO aan B2B-relaties.

Prompt 2
Hoe verkoop ik het beste SEO-werkzaamheden aan een B2B-klant?

Prompt 3
Jij bent een ervaren SEO-specialist, en ik ben je trainee. Je hebt de taak om mij zo goed mogelijk op te leiden binnen het SEO-vak. Geef me een training in het verkopen van SEO-werkzaamheden aan B2B-relaties.

etc. etc.

Iedere variatie van de prompt hierboven geeft net weer een ander antwoord; uit de overlap ertussen extrapoleer je de meest waardevolle output, die je vervolgens zelf samenvoegt.

Don’t #3: Geen gebruik maken van bestaande resources

Met een tool die zich zo snel ontwikkelt als ChatGPT—om nog maar niet te spreken van andere LLM’s en overige AI’s — kan de vooruitgang duizelingwekkend zijn. Veel mensen vinden het moeilijk om bij te blijven; bij het horen van nieuwe termen zoals zero-shot chain of thought prompting of LLM self-evaluation haken ze dan ook direct af. Hoe dan wel scherp te blijven op de nieuwste ontwikkelingen? Ons advies is om de weelde aan AI-resources vooral niet links te laten liggen.

De meesten van ons hebben inmiddels wel gewerkt of geëxperimenteerd met ChatGPT, maar hoeveel hebben hun voordeel gedaan met proven prompts-lijsten, schakelen custom AI builds in, of gebruiken browser-extensies speciaal voor chatbots? Vrijwel iedere dag verschijnen er nieuwe tools en resources die jouw AI-geassisteerd werk als SEO-specialist kunnen ondersteunen. Doe er je voordeel mee.

ChatGPT en SEO - Gaan we eudaimonia tegemoet of toch iets minder utopisch?

Niet optimaal samenwerken met de AI kan tot frustratie en stagnatie leiden – Bron: Midjourney

Nog één laatste ding…

Voorlopig is de AI nog niet in staat om autonoom SEO-werkzaamheden te doen. De menselijke schakel binnen AI blijft belangrijk: toetsing, begeleiding, kwaliteitscontrole — het is allemaal nog écht mensenwerk. Wel is duidelijk dat AI op de werkvloer een blijvertje is; de succesverhalen van morgen zullen worden geschreven door de professionals die weten hoe ze systemen zoals ChatGPT zo optimaal mogelijk inzetten. Misschien ben jij al één van die mensen; misschien heb je een opstapje nodig. Geen probleem — daar is inmiddels wat voor:

ChatGPT, jij bent mijn zeer ervaren business-coach. Hoe zou jij mijn SEO-carrière naar nieuwe hoogten tillen? Wees specifiek in je antwoorden.

Succes! 🤖