Loopbaan

De voordelen & valkuilen van werken in teamverband

0

Het samenwerken in teamverband wordt alsmaar populairder. Eerst omarmden enkel de development teams het, tegenwoordig komt het in alle lagen en hoeken van het bedrijfsleven terug. Een andere reden voor de toenemende populariteit is dat we niet anders kunnen. Sommige projecten zijn zo complex dat multidisciplinair samenwerken de enige mogelijkheid is.

De problemen waarmee organisaties te maken krijgen, zowel voor eigen gewin als vanuit klanten, zijn door de jaren heen ingewikkelder geworden. Dat vraagt om inzichten van medewerkers vanuit verschillende vakgebieden. Teamleden uit de hele organisatie werken samen aan een project waardoor synergie gecreëerd wordt en men silo’s doorbreekt.

Teamverband is voordeliger

Dat maakt het werken in teamverband ook voordeliger. Verschillende professionals kunnen aangehaakt worden, hun ‘ding’ doen en vervolgens het team weer verlaten. Steeds vaker worden professionals slechts tijdelijk aangehaakt. Daardoor voorkomt de organisatie dat teamleden met minder kennis van zaken urenlang aan het zoeken zijn naar oplossingen die een ander met een half uur gevonden heeft. Minder tijdverspilling betekent efficiënter en voordeliger werken.

Daarnaast leren teamleden van elkaar en wordt de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd door in teamverband te werken. Hoe meer kennis er in de organisatie aanwezig is, hoe waardevoller dat is. Die kennis kunnen professionals weer gebruiken om andere teams te helpen. Het is een soort vliegwiel.

De gevaren van werken in teamverband

Het werken in teamverband kent ook gevaren. Hieronder vind je de vier belangrijkste gevaren met bijbehorende oplossing:

1. Inefficiënte meetings kosten veel tijd

We kennen ze allemaal: vergaderingen die eigenlijk niet nodig waren. Werken in teamverband betekent dat je regelmatig meetings op de planning hebt staan. Wanneer dit niet goed wordt ingeregeld, kan het veel tijd kosten en de efficiëntie van het project verlagen. Het is daarom belangrijk om dit proces goed te bewaken. Kan iets ook in een e-mail? Dan hoef je het niet te bespreken tijdens een meeting.

2. Verschil van mening

Verschillende professionals, verschillende meningen. Dat kan leiden tot onenigheid binnen een samenwerking. Helaas zijn conflicten niet te vermijden in een team. Waar je wel grip op hebt, is hoe je ermee omgaat. Blijf daarom open communiceren en stel voor de samenwerking bijvoorbeeld omgangsregels op die iedereen moet ondertekenen.

3. Besluitvorming duurt langer

Een team zonder professional met autoriteit en daadkracht om belangrijke beslissingen te nemen, leidt uiteindelijk tot vertraging. Het is goed om teamleden te betrekken bij de besluitvorming, maar tot op zekere hoogte. Benoem een projectmanager met voldoende ervaring en laat de belangrijke beslissingen aan die professional over.

4. Niet iedereen voelt zich vrij

Wanneer teamleden zich niet vrij voelen, vermindert dat de creativiteit. Sommigen voelen zich ongemakkelijk en durven daardoor geen eigen ideeën te delen. Anderen ervaren groepsdruk en stemmen daardoor in met plannen waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. De projectmanager moet hier alert op zijn en teamleden stimuleren om, wanneer daar behoefte aan is, ideeën op een andere manier te delen. Misschien wel in een een-op-een gesprek.

Maak werken in teamverband makkelijker én leuker

Goed, het mag duidelijk zijn dat werken in teamverband alles net wat eenvoudiger maakt. Mits je bekend bent met de mogelijke gevaren en daarmee om weet te gaan. Met het vereenvoudigen van de samenwerking maak je waarschijnlijk een paar mensen enthousiast, maar de meeste professionals hebben liever dat je het werk leuker maakt.

Organiseer een teamuitje

Een van de manieren om het in teamverband werken leuker en tevens makkelijker te maken is door middel van teamevents. Uitstapjes met het team zijn perfect om het collectieve, in plaats van het individuele, belang van teamleden voorop te zetten. Ook is dit perfect om effectief te leren communiceren en op een andere manier te leren samenwerken. Onderaan de streep zal het informele randje, wat een teamuitje met zich meebrengt, de teamprestaties enorm doen toenemen.

Samenwerken vs. samen werken

Naast deze teamevents is er nog een ander principe wat helpt met het stukje plezier in relatie tot het werken in teamverband, namelijk ‘samenwerken.’ In plaats van alleen ‘samen werken’. Dit komt er op neer dat wanneer men samenwerkt op een manier die bedoeld is voor het collectieve resultaat, in tegenstelling tot het ‘werken voor een baas’, teams beter kunnen functioneren en specialisten meer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.

Projecttools

Een van de mooiste manieren om het werken in teamverband makkelijker én leuker te maken is door te werken met projecttools. Met een projecttool kan ieder teamlid realtime de vorderingen in de gaten houden en inspringen bij problemen, en het maakt het onderlinge communiceren een stuk eenvoudiger. Teamleden kunnen elkaar taggen wanneer ze hulp nodig hebben bij een taak en deze afvinken na afronding. Dat alles zorgt voor een echt teamgevoel. Jullie zetten er samen de schouders onder en iedereen raakt gemotiveerd.

Het werken met projecttools brengt ook uitdagingen met zich mee. De grootste is het creëren van overzichtelijkheid. Door de vele opties die zulke tools bieden, ze willen alles mogelijk maken om zo veel mogelijk klanten te trekken, zie jij door de bomen het spreekwoordelijke bos niet meer.

De toekomst van werken in teamverband

Werken in teamverband wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Althans, dat is mijn visie. De uitdagingen waar organisaties mee te maken krijgen worden alsmaar complexer en vragen daarom om inzichten van verschillende professionals.

Ik zie ook een verplaatsing voor me wat betreft de manier van werken. Het remote werken is natuurlijk al enorm in opmars sinds de coronapandemie, maar ook het werken met buitenlandse krachten wordt meer en meer omarmd in Nederland. Bedrijven zien in dat developers uit Azië hetzelfde voor elkaar krijgen tegen een fractie van de prijs die ze voor Nederlandse professionals betalen.

Tel die twee dingen bij elkaar op, dat projecten complexer worden en dat er vaker samengewerkt wordt met buitenlandse professionals, en je begrijpt waarom werken in teamverband een must is.