Innovatie

Innoveren? Kijk eens in de spiegel

0

David Bowie en DSM zijn perfecte voorbeelden van innovators. Bowie bedacht in zijn wijd omspannende carrière maar liefst 8 keer een nieuwe persona en bracht daarmee telkens weer een cultuurverandering teweeg. Iedereen wilde Ziggy Stardust zijn. Het Limburgse DSM heeft in haar bestaan minstens zoveel veranderingen ondergaan van steenkoolwinning tot producent van kunstmest, chemicaliën, vitamines en nu weer voedingsingrediënten en materialen voor de industrie. Door steeds te innoveren spant het bestaan van DSM ruim 120 jaar en is Bowie larger than life. Romantische, ronkende voorbeelden van grote innovators zijn er naast deze twee genoeg. ‘Mooi’, denk je misschien terecht, ‘Wat heb ik er aan?’

It’s happening, folks

Innovatie houdt je concurrerend. En een innovatiestrategie helpt je om te vernieuwen.

We staan nu aan de vooravond van een enorme productiviteitsgroei door de ontwikkeling en toepassing van artificial intelligence in werkelijk alle sectoren en typen organisaties. Deze ontwikkeling links laten liggen ga je vroeger of later merken. Generatieve AI (AI waarmee je bijvoorbeeld teksten en visuals genereert, red.) gaat namelijk mondiaal voor 2,6 tot 4,4 triljoen dollar economische groei zorgen. Dit concludeert consultancybureau McKinsey in een rapport over het economische potentieel van AI.

Ook jouw sector verandert, hoewel het misschien lastig is om te zien hoe. Wat je wel kan doen, is een robuuste organisatie neerzetten die gewend is aan verandering. Kweek een cultuur die innovatiestrategie omarmt met behulp van deze 3 strategieën die ik spiegelstrategieën noem, omdat ze allen een introperspectief karakter hebben.

Man wordt omringd door spiegels. Gemaakt met Midjourney.

Spiegelstrategieën

1. Ken uzelf

Plot je organisatie eens langs een tijdlijn en identificeer wanneer er groei gerealiseerd is. Dat kan een nieuwe opdracht of klant zijn, een acquisitie, de lancering van een dienst of product.

Duik in de root causes van die momenten. Vaak gaan groeilijnen gepaard met iemand aannemen of iemand die juist vertrekt. Ook is er vaak sprake van een reactie op veranderende markomstandigheden, zoals het ophalen of verliezen van funding of een strategische samenwerking die is opgezet.

Denk ook aan marketingcampagnes of een sociaal-economische trend die zich afspeelde rondom een tijd van groei. Neem ook privé-gebeurtenissen mee. Life-time events zoals een scheiding of het kopen van een huis hebben invloed op je rol in je organisatie. Door op deze manier een tijdlijn te maken, begrijp je beter hoe externe en interne factoren en jijzelf rollen spelen in de groei van de onderneming waar je werkt.

2. Inside outside

Comparison is the thief of all joy’ luidt het spreekwoord, maar als je nieuwe dingen wil doen moet je ook weten wat al gedaan wordt. Door inside (eigen organisatie) met outside te vergelijken door te benchmarken, weet je wat je sterke punten zijn in vergelijking met je sector en directe concurrenten. Het is een sterk motiverende strategie, omdat je ‘gaps’ blootlegt. En een gat, daar spring je in.

Een paar voorbeelden:

  • FTE per medewerker. Ligt deze laag in vergelijking? Kijk dan naar innovatie op het gebied van effectiviteit en productiviteit (processen).
  • Speed of delivery. Hoe snel levert je bedrijf diensten of een product? Breng in kaart wat de grootste vertragende factors zijn en kijk hoe daar versneld kan worden.
  • Medewerkerstevredenheid. Te midden van een krappe arbeidsmarkt is retentie van medewerkers van vitaal belang. Hoe blij zijn je medewerkers en collega’s en wat kan er veranderd worden om dit naar een hoger plan te brengen? Betrek ze daar zelf in met een strategiesessie over het bedrijf, het werk en de processen.

3. Vreemde ogen dwingen

In 2010 stelde Tesla Deepak Ahuja aan als CFO, omdat het vermoeden bestond dat de werkelijke kostprijs van een Tesla hoger lag dan bekend. Ahuja bracht in kaart wat de werkelijke productiekosten waren, sneed hard en draaide zo het schip om dat bijna belly up ging. Tesla bleef (weer) behoed voor een faillissement.

Er zijn zo talloze voorbeelden van grote en kleine bedrijven die externe krachten inhuren om blinde vlekken en bias te vermijden. Vergelijkbaar met Ahuja trekken in de reclamesector creatieve freelanceduo’s (art director x copywriter) rond om campagnes te maken en werken orkesten samen met gastdirigenten voor een concertreeks. Vreemde, kundige ogen sorteren langdurige effecten.

Innovatiestrategie vereist blik naar binnen

The cure for Apple is not cost-cutting, [but to] innovate its way out of its current predicament”, aldus Steve Jobs bij terugkomst bij Apple. De iPhone werd snel erna gelanceerd. DSM, Bowie, Tesla en Jobs hebben het allemaal laten zien. Nu is het tijd om in de spiegel te kijken!

Header afbeelding gemaakt met Midjourney.