Klantcontact

Een community bouwen: zo pak je dat aan [6 stappen]

0

Hoe bouw je aan een community om verbinding te versterken? Een vraag die bij veel organisaties speelt. Of het nu gaat om het binden van je medewerkers, cliënten, verwanten of leden, het sociaal intranet is binnen veel organisaties de aangewezen plek om een community op te faciliteren. Alleen een omgeving is echter niet genoeg. Een community moet gebouwd worden. Maar hoe pak je dat aan?

Wat is een community?

Een community is een groep met (persoonlijke) gemeenschappelijke kenmerken en een gezamenlijk doel. De overeenkomst tussen leden op bepaalde vlakken is wat een community onderscheidt van andere groepen zoals een panel, klankbord of netwerk. Niet iedere groep die wordt gevormd is dan ook automatisch een community. Mensen moeten actief kiezen om lid te willen zijn van een groep om er een community van te maken.

Illustratieve weergave van personen in community

Stap 1 | Het identificeren van je doel

Community building begint bij het bepalen van een gezamenlijk doel. Daarvoor kijk je naar je doelgroep. De kenmerken van een community zijn vaak verbonden aan de identiteit van zijn leden. Zij zijn dan ook een belangrijke graadmeter om te bepalen welke waarde een community kan hebben. Wat zijn hun drijfveren en behoeftes? Willen zij kennis en ervaring delen, iets nieuws leren, het netwerk uitbreiden of invloed uitoefenen?

Medewerkers binnen een zorgorganisatie willen bijvoorbeeld een community om werkgerelateerde kennis te delen én om meer persoonlijk contact te hebben met collega’s. Als je die drijfveren en behoeftes in kaart hebt gebracht, dan kun je een community, on- of offline gaan faciliteren.

Rolverdeling binnen een community

Op de eerste plaats is een community een tool om mensen te verbinden. Zodra het eenmaal staat, moet het ook nog gebruikt worden. En dat kan nog wel lastig zijn. Het participatieniveau van deelnemers kan namelijk per persoon én per moment verschillen.

Over het algemeen is slechts 1% een maker, 9% een reageerder en 90% een consumeerder. Het overgrote deel is dus vooral bezig met informatie winnen. Daar moet dus niet je focus liggen. Jouw focus moet liggen bij die 1%. Deze harde kern kan het verschil maken en deze informele leiders die tot deze groepen behoren zijn onmisbaar.

Community building mensen samen

Stap 2 | Informele leiders

In veel gevallen kun je de informele leiders van een community er wel uitpikken. Denk aan iemand die regelmatig wat plaatst op een tijdlijn. Toch zijn ze niet altijd zo zichtbaar. Om die andere informele leiders uit de massa te herkennen, is onderzoek nodig. Welke kenmerken zijn belangrijk voor de community? Als je die in kaart hebt gebracht, kun je opzoek gaan naar een selecte groep die past bij die kenmerken. Hen kun je om suggesties en input vragen, waaruit blijkt of zij geschikt zijn als informele leider.

Zodra je mensen gaat betrekken moet je wel je verhaal klaar hebben staan. Wat wil je precies en waarom is iemand belangrijk of heb je zijn visie nodig? Zo zoek en creëer je de informele leiders die je nodig hebt.

Offline en online community

Stap 3 | Ga je voor on- of offline?

Welk van de twee je kiest, hangt heel erg af van je doelgroep, het doel en de middelen die je ter beschikking hebt. Offline is vaak kleinschaliger, om het logistiek te laten werken, maar daardoor is de binding tussen leden wel heel hecht. Denk aan de crossfit community of een hobbyclub.

Een online community maakt gebruik van een digitaal platform om mensen te verbinden. Een sociaal intranet, zoals dat van a&m impact, is een voorbeeld van zo’n platform, een online community facilitator. Het is de plek waar working out loud enorm belangrijk is: niet op eilandjes aan je eigen oplossingen werken, maar kennis delen en reflecteren op je werk. Je verbindt er niet alleen collega’s, maar ook kennis en een passie voor de zorg. Kies welke vorm het beste past bij de community die jij wil creëren.

Stap 4 | Het vullen van de community

Het is tijd voor content. Een community kan niet simpel bestaan, maar moet ook gevoed worden door passende content. Community content moet vooral zorgen voor verbinding en wordt idealiter vanuit psychologische drijfveren gecreëerd. Denk daarbij aan de behoefte aan verbondenheid, autonomie en competentie. Het is dus belangrijk dat je een vertaalslag maakt tussen enerzijds het doel van de community en de behoefte van leden an sich. Uiteindelijk wil je namelijk content die past bij de doelgroep.

Contentplanning kalender

Stap 5 | Community contentmanagement

In ieder geval een deel van de content die je plaatst binnen een community moet een hoger doel hebben om van waarde te zijn. Het strategisch inzetten van content is dan ook heel belangrijk. Als management heb je daar een coördinerende rol in: je monitort wat er speelt in de community, hoe je dat in content kan gieten en wat een groter podium verdient.

Dat betekent ook dat je bepaalde aspecten moet afstaan aan de informele leiders binnen de community. Door hun plek naast alle andere gebruikers kunnen zij beter bepalen welke hoofdthema’s er binnen de community spelen en welke onderwerpen daarbij passen. Een activatiekalender helpt de content te structureren en het maakt het voor de verantwoordelijken makkelijker het overzicht te bewaren.

Stap 6 | Doorontwikkeling

Het heet bewust community “building” want een community is eigenlijk nooit af. De doelen die vooraf zijn opgesteld kunnen gaandeweg veranderen. Een communitymanager moet ook worden ingezet om te inventariseren waar de community kan groeien en daar ook op inspelen door dingen te wijzigen.

Een community die gebruik maakt van een sociaal intranet als platform kan bijvoorbeeld meer behoefte krijgen aan uitgewerkte inwerkplannen voor nieuwe collega’s om het proces te stroomlijnen. Een logische doorontwikkeling is dan een onboarding toevoegen. Kleiner kan je natuurlijk ook interactie onder medewerkers ondersteunen door meer activerende content te schrijven. Zodoende blijft een community levendig en passend voor de doelgroep. Het volledige stappenplan voor community building waar Bind mee werkt, vind je hier.

Aan de slag met je community?

Een succesvolle community is van onschatbare waarde. Het is echter niet zomaar opgezet. Het vereist tijd, aandacht en de juiste middelen.