SEO

Bouw stap voor stap sterke backlinks met ChatGPT Plus

0

Het maken van goede nieuwe backlinks is geen makkie. De vele websites op publisher-marktplaatsen zijn inmiddels uitgemolken en de mega-publishers vragen absurd hoge vergoedingen. In dit artikel lees je stap-voor-stap hoe je relevante en kwalitatieve backlink-kansen kunt vinden met de Advanced Data Analytics-optie in ChatGPT. Deze methode is evergreen en kan iedereen zelf toepassen op alle mogelijke onderwerpen. Hiervoor heb je wel ChatGPT Plus nodig. Laten we gelijk beginnen!

Je kunt het proces ook in deze video bekijken:

Accepteer cookies

Stap 1: ChatGPT Plus instellen

Open ChatGPT Plus en ga naar Settings & Beta -> Beta features, en zet ‘Advanced Data Analysis’ aan.

Settings en beta in ChatGPT.Zet Advanced Data Analysis aan in ChatGPT.

Stap 2: Stel een zoekopdracht in

Stel een niet-gepersonaliseerde zoekopdracht in Google in voor 100 resultaten en voer deze uit. De URL in Google ziet er dan zo uit.

Voorbeeld van een url van een zoekopdracht in Google.

Je kunt de link hieronder copy/pasten en bookmarken. Verander aan het einde van de URL het woord ‘Google’ in jouw zoekopdracht met een spatie of + tussen de woorden. Toets dan ENTER.

https://www.google.nl/search?gl=nl&hl=nl&pws=0&q=google&num=100

Stap 3: Maak bookmarklet

Om de 100 resultaten als CSV-bestand te kunnen downloaden, maken we nu een bookmarklet. Kopieer hiervoor eerst de onderstaande Javascript code door de tekst in het code veld van links helemaal naar rechts te selecteren en dan te kopiëren.

javascript:(() => %7B    'use strict';    const isDev = !true;    const EOL = '%5Cn';    const FIELD_SEPARATOR = ',';    const UTF8_BOM = Uint8Array.from(%5B 0xEF, 0xBB, 0xBF %5D);    const CSV_HEADER = 'Position,Website,Page Title,Description,Source';    const FILENAME = 'SERP Export door Hey Rene';    const l = console.log;    const nl = console.log.bind(null, '');    if (location.hostname !== 'www.google.nl') %7B     alert('Google.nl page is required!');     return;    %7D    const query = document.querySelector('%5Bname=q%5D').value;    l(query);    if (document.querySelector('%23search') === null) %7B     alert('Too early!');     return;    %7D    /* scrape results */    const results = %5B%5D;    let num = 0;    document.querySelectorAll('h3.LC20lb').forEach(function(titleElem) %7B     nl(); nl(); l(titleElem);     if (titleElem.closest('%5Bdata-q%5D')) %7B      l('skip "People also ask" block');      return;     %7D     if (isDev) %7B      titleElem.style.border = '2px solid green';     %7D     const contentDiv = titleElem.closest('.srKDX, .N54PNb, .tF2Cxc, .PmEWq');     l(contentDiv);     const result = %7B      position: ++num,      url: contentDiv.querySelector('a').href,      title: titleElem.textContent,     %7D;     let descDiv = contentDiv.querySelector('%5Bdata-snf=nke7rc%5D, %5Bdata-snf=qNNggc%5D, .IsZvec, .fzUZNc, %5Bdata-snf=jJxsYb%5D');     l(descDiv);     result.desc = descDiv.textContent;     if (isDev) %7B      descDiv.style.border = '2px solid magenta';     %7D     l(result);     results.push(result);    %7D);    if (results.length === 0) %7B     alert('Zero results!');     return;    %7D    console.table(results);    if (isDev) %7B     return;    %7D    /* convert to CSV */    const csvData = %5B CSV_HEADER %5D.concat(results.map(result => %5B result.position,                                   sanitizeStrToCSV(result.url),                                   sanitizeStrToCSV(result.title),                                   sanitizeStrToCSV(result.desc),                                   sanitizeStrToCSV(query),                                  %5D.join(FIELD_SEPARATOR))).join(EOL);    l(csvData);    /* save file */    const a = document.createElement('a');    a.download = FILENAME;    a.href = URL.createObjectURL(new Blob(%5B UTF8_BOM, csvData %5D, %7B     type: 'text/csv',    %7D));    a.click();    URL.revokeObjectURL(a.href);    function sanitizeStrToCSV(str) %7B     if (!str) %7B      return '';     %7D     if (typeof str !== 'string') %7B      str = String(str);     %7D     let isNeedQuotesAround = false;     if (/"%7C%5Cr%7C%5Cn/.test(str)) %7B      str = str.replace(/"/g, '""');      isNeedQuotesAround = true;     %7D     else if (str.includes(',')) %7B      isNeedQuotesAround = true;     %7D     if (isNeedQuotesAround) %7B      str = '"' + str + '"';     %7D     return str;    %7D   %7D)()

Of kopieer de code via deze pagina.

Maak daarna een nieuwe lege bookmark aan in je browser en plak de Javascript-code op de plek waar de URL normaal komt. Noem de bookmarklet iets van ‘SERP export’.

Bookmark this tab.

Edit bookmark.

SERP export.

Stap 4: Exporteer het CSV-bestand

Ga nu naar de tab met 100 Google-resultaten en klik op de bookmarklet. Het CSV-bestand wordt nu aangemaakt en gedownload naar je download folder.

Exporteer het CSV-bestand.

Stap 5: Upload het CSV-bestand

Ga naar ChatGPT, start een nieuwe chat en stel deze in op ‘Advanced Data Analysis’. Sleep het gedownloade CSV-bestand naar het chatveld. Het bestand wordt geüpload.

Advanced data analysis van ChatGPT. Upload het CSV-bestand.

Stap 6: Voer het analyse-prompt uit

Copy/paste nu de onderstaande prompt in hetzelfde chatveld en vervang <ZOEKWOORD> door jouw gewenste zoekopdracht. Klik op ‘Versturen’.

PROMPT:
Stel jezelf op als een SEO expert die gespecialiseerd is in link building. Je hebt een webpagina over <ZOEKWOORD> gemaakt en je wilt nu backlinks ontvangen van andere relevante websites over dit onderwerp. Dit doe je door een e-mail te sturen naar websites met de vraag om een artikel te plaatsen. Nu moet je op zoek naar de beste websites voor dit doel. Opdracht voor ChatGPT: Als bijlage vind je een CSV-bestand met alle zoekresultaten voor de zoekopdracht <ZOEKWOORD>. Backlinks van een of meer van deze websites zijn waardevol. Niet iedere website is bereid om een backlink te plaatsen in een gastartikel. Persoonlijke domeinen met een blog en informatieve websites zijn bereid om een gastartikel te plaatsen. Websites die een bedrijf of overheidsinstantie vertegenwoordigen zijn niet bereid om een gastartikel te plaatsen. Welke van de websites in het CSV-bestand zijn zeer waarschijnlijk bereid om een gastartikel te laten plaatsen met een backlink daarin? Vermeld bij iedere website waar het misschien mogelijk is. Leg me niet uit hoe je het doet, maar geef me direct de lijst met websites waar een gastartikel mogelijk is.

Voorbeeld van een prompt voor ChatGPT.

Stap 7: Bezoek de gevonden websites

ChatGPT extraheert nu de relevante websites waarvan het denkt dat deze geschikt zijn om een gastartikel met backlink op te plaatsen. Bezoek de websites en bepaal met gezond verstand welke geschikt zijn en waar je contact mee wilt opnemen.

Voorbeeld van gevonden sites door ChatGPT.

De methode is niet waterdicht, dus af en toe zit er een website tussen die je kunt negeren (zoals Independer in dit voorbeeld). Controleer in je SEO-tool eventueel ook of de website voldoende verkeer krijgt en niet onlangs onderuit is gegaan na een Google (core) update.

Vervolgstappen

In mijn optiek kun je nu 2 dingen doen:

 1.  Je vraagt de eigenaar van de website of je een link mag plaatsen in het bestaande artikel.
  of
 2. Je vraagt of je een nieuw artikel mag aanleveren met een iets andere waardevolle insteek.

Herhaal de stappen voor elke zoekopdracht

Dit proces kun je herhalen voor iedere zoekopdracht die je hebt. Krijg je in stap 7 bijzonder veel resultaten? Dan kun je ChatGPT ook vragen om alleen de focus te leggen op de eerste 50 zoekresultaten in het CSV-bestand.

Succes!