Samenwerken

Succesvol team? Werk aan verbinding, verbetering & voldoening

0

Hoe kun je zorgen voor meer bevlogenheid en geluk in je werk? Hoe kun je zorgen voor meer synergie en impact met je collega’s? En hoe kun je als werkgever zorgen voor minder ziekteverzuim en het behouden van goede medewerkers? Een succesvol team is hiervoor de sleutel, waarbij teamleden meer verbinding, verbetering en voldoening vinden in hun werk.

De uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben, zijn niet meer op te lossen zonder samenwerking. De wereld verandert steeds sneller door onder andere globalisering, hogere stakeholderverwachtingen en technologische innovatie. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer wordt gevraagd van werknemers. Hoe zorg je dan voor een goede én succesvolle samenwerking?

Een succesvol team

Om succesvol te blijven heb je teams nodig die bestaan uit leden die elkaar versterken en die stuk voor stuk verbinding, verbetering en voldoening vinden in hun werk. De realiteit is echter dat velen dit niet vinden, waardoor zij zich niet écht gelukkig en bevlogen voelen in hun werk – met de fysieke en emotionele klachten van dien. We zien allemaal dat steeds meer mensen last hebben van stress. In 2022 waren er zelfs 1.6 miljoen mensen met burn-out klachten (TNO). Daarnaast zien we dat het steeds moeilijker is om goede mensen binnen te halen en te behouden.

Hier speelt verbinding, verbetering en voldoening ook een essentiële rol en in het bijzonder voor de nieuwe generatie werkenden. Ik heb deze uitdagingen zelf ervaren tijdens mijn 15 jaar ervaring als leidinggevende en als trainer van een nieuwe manier van werken dat ik samen met McKinsey ontwikkelde. Alhoewel elk team anders is en een andere aanpak behoeft voor succes, zijn enkele hulpmiddelen en best practices altijd toepasbaar.

In dit artikel leid ik je door de 6 stappen van Het Teameffect (affiliate) en krijg je bij elke stap een praktische tip.

Stap 1. Cultuur

Cultuur is het fundament van het team en het is ook bepalend voor de invulling van de andere stappen. Het is het geheel aan gewoontes, rituelen, normen en waarden dat bij een team hoort en het geeft weer hoe er wordt samengewerkt. Mijn advies is om cultuur tastbaar en concreet te maken door middel van teamafspraken. Organiseer een workshop om samen te bepalen hoe je wil samenwerken en geef hierbij invulling aan de begrippen verbinding, verbetering en voldoening. Maak de afspraken concreet door per teamafspraak het ‘waarom, hoe en wat’ te bepalen én hou hierbij ook rekening met hybride werken. Investeer tenslotte in de borging door structureel te reflecteren op de afspraken en door verbeteracties te bepalen om hier nog beter invulling aan te geven.

Stap 2. Purpose

Purpose geeft richting aan het team en verbindt het team met de omgeving. Het geeft verder invulling aan de identiteit door zingeving toe te voegen. Een gezamenlijke purpose geeft mensen het gevoel dat ze ergens bij horen en dat ze betekenisvol zijn: aspecten die essentieel zijn voor bevlogenheid op de werkvloer. Bepaal daarom samen met je collega’s waar jullie voor staan en wat jullie toevoegen aan de maatschappij. Een goede purpose inspireert en maakt bevlogen.

Zorg er wel voor dat iedereen de purpose ook kan begrijpen, onthouden en doorvertellen. Maak het daarnaast tastbaar zodat het richting geeft aan het dagelijks handelen. Verbindt teamleden met de mensen die direct profiteren van hun werk. Bespreek tenslotte regelmatig de purpose en de resultaten hiervan om samen successen te vieren en nieuwe verbeteracties te bepalen.

Doelgericht werken

Stap 3. Organisatie

Een optimale organisatie van het team en de werkprocessen is noodzakelijk voor het goed kunnen faciliteren van verbinding, verbetering en voldoening. Het teamoverleg zou hier een belangrijke rol in moeten spelen, maar doet dit helaas maar voor weinig mensen. Zonde, want juist in een teamoverleg is het ideaal om al deze zaken terug te laten komen. Maak van het teamoverleg daarom een weekstart waarin je samen continu gaat voor verbetering en meer impact.

De weekstart begint met het bespreken van de stemming om te zorgen voor verbinding. Zijn er bijvoorbeeld zaken die we van elkaar moeten weten om deze week optimaal samen te werken? Maar ook privé verhalen over het weekend kunnen verbinden en raakvlakken zichtbaar maken. Vervolgens wordt er teruggekeken en vooruitgekeken op thema’s als teamafspraken, purpose, doelen, capaciteitsmanagement, successen, fouten, verbeterideeën en hulpvragen. Door de weekstart kan je leren van elkaar en verbeteracties bepalen om de doelen te halen en de manier van werken continu te verbeteren.

Stap 4. Vaardigheden

Zowel het individuele teamlid als het gehele team kan alleen succesvol zijn als het over de juiste vaardigheden beschikt. Vaardigheden dienen continu ontwikkeld te worden om het beste uit jezelf te halen en in te kunnen spelen op veranderingen. Een effectief hulpmiddel hiervoor is de Vaardighedenmatrix. Dit kan een Excel-bestand zijn waarin je alle vaardigheden beschrijft, zowel technisch als persoonlijk, die het team nodig heeft. Kijk hierbij niet alleen naar de vaardigheden die nu nodig zijn, maar ook naar de toekomst. Vervolgens gaan alle teamleden zichzelf scoren op deze vaardigheden. Hierdoor krijgt iedereen inzicht in de vaardigheden die van hen verwacht worden, inzicht in het eigen niveau en ook in de sterke- en ontwikkelpunten.

Het geeft ook inzicht op teamniveau over de optimale inzet van teamleden en welke vaardigheden nog verder ontwikkeld moeten worden. Op basis hiervan voer je een dialoog en worden de verbeteracties bepaald. Vooral het van elkaar leren en elkaar helpen om beter te worden, zorgt voor verbinding, verbetering en voldoening. Zet dus naast opleidingen ook in op coaching, kennisoverdracht en feedback.

Stap 5. Leiderschap

Voor een succesvol team is leiderschap nodig, over jezelf en over anderen. Dit is een verantwoordelijkheid voor alle teamleden, want in mijn ogen kunnen juist informele leiders het verschil maken. Het begint allemaal met persoonlijk leiderschap, zowel privé als zakelijk, want je moet zelf in je kracht staan om anderen in hun kracht te kunnen zetten. Om mensen hierbij te helpen gebruik ik graag het Sustainable You Model van Ron Meyer. Iets is ‘sustainable’ (duurzaam) als het op de lange termijn houdbaar is. Oftewel: wat kan jij doen om gelukkig en gezond oud te worden.

Het model geeft vier dimensies aan waar je in moet investeren: verbinding, inzetbaarheid, betrokkenheid en energie.

  • Verbinding gaat over investeren in de relatie met je partner, je familie, vrienden, collega’s en buurtgenoten.
  • Inzetbaarheid gaat over jezelf blijven ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden, mindset, waarden en ervaringen.
  • Betrokkenheid gaat over het bewust kiezen in welke activiteiten jij je tijd wil stoppen op basis van talent, plezier, bijdrage, waardering en betaling.
  • Energie gaat over vitaal blijven door te investeren in beweging, ontspanning, slaap, voeding en mindfulness.

Voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is het zaak om per dimensie in kaart te brengen hoe tevreden je hier momenteel over bent en of het daadwerkelijk duurzaam is. Op de punten waar je je wil verbeteren zal meer geïnvesteerd moeten worden door middel van concrete doelen en acties.

Doelgericht werken

Stap 6. Continu verbeteren

Succes verdwijnt als je niet blijft bewegen in een wereld die steeds sneller verandert. Hierbij gaat het ook om grote (technische) verbeteringen, maar blijf hier als team vooral niet op wachten. Deze grote verbeteringen gaan namelijk vaak niet door of blijken het probleem niet echt op te lossen.

Creëer daarentegen een continue verbetercultuur waarin je zelf problemen kan oplossen met kleine verbeteringen. Dit soort verbeteringen zijn er namelijk elke dag, het is alleen de kunst om je te verbazen over alles wat vanzelfsprekend lijkt. Ga op zoek naar deze verbeteringen in je werk en deel ze met collega’s in de weekstart, zodat jullie samen de manier van werken naar een hoger niveau kunnen tillen. Kleine verbeteringen zorgen voor een positieve energie, leermomenten voor anderen en ze kunnen samen meer impact hebben dan één grote verbetering.

Los problemen ook structureel op en ga geen pleisters plakken. Blijf hiervoor de ‘waarom’ vraag stellen totdat je de grondoorzaak van het probleem hebt achterhaald en ga hier vervolgens mee aan de slag. Wees creatief in het vinden van de oplossing, of, zoals Albert Einstein het zei: “We kunnen het probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Samen verbeteren en problemen structureel oplossen, zorgt voor verbinding, verbetering en voldoening. En natuurlijk voor een succesvol team.