SEO

Speel in op SERP-features en bereid je voor op Google SGE

0

Als SEO-specialist moet je op de hoogte blijven van de grillen van Google. AI, EEAT, CHERP, AEO en SGE. De ene na de andere afko, ik bedoel afkorting, vliegt je om de oren. Hoe kun je inspelen op dingen die mogelijk in de toekomst kunnen veranderen? Nou, door SEO zo toe te passen dat je er nú profijt van hebt en zichtbaar bent op verschillende manieren.

Houd controle over je zichtbaarheid

SEO gaat voor een groot deel over controle houden of en hoe je wordt getoond in de zoekresultaten. Doe je niets? Dan geef je Google de controle over je zichtbaarheid. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Google kan bijvoorbeeld ook zelf een meta description genereren.

Je herkent vast dat jouw meta descriptions in eerste instantie vaak niet worden getoond. Irritant, maar het is geen reden om hier geen aandacht meer aan te besteden. Ik denk dat het verstandig is om zelf zoveel mogelijk de controle te houden over je zichtbaarheid op de pagina met zoekresultaten (Search Engine Results Page, afgekort tot SERP). En te kijken wat er nog meer mogelijk is.

Waarom wordt een meta description niet getoond?

Grote kans dat jouw voorgestelde meta description niet goed genoeg is. Er zijn verschillende redenen:

1. Je meta description is te lang, te kort of je doet aan keyword stuffing. Het helpt je bezoeker niet verder en Google denkt het beter te weten.
2. Je meta description sluit niet (goed genoeg) aan bij de zoekintentie. Een pagina kan zichtbaar zijn voor meerdere zoekintenties. Je kan maar voor één zoekintentie optimaliseren. Google zoekt dan naar een alternatief op je pagina die wél aansluit.

Je zichtbaarheid in de SERP wordt nog belangrijker als Google de Search Generative Experience gaat uitrollen.

Wat is de Search Generative Experience SGE ook alweer?

De Search Generative Experience (SGE) is een nieuwe ontwikkeling van Google die de manier waarop we googelen gaat veranderen. In plaats van een lijst met blauwe links, rich snippets en SERP-features biedt SGE een AI-snapshot bóven de organische resultaten.

In het AI-snapshot wordt het antwoord steeds opnieuw gegenereerd met AI. Daarnaast is er de mogelijkheid om een vervolgvraag te stellen of te kiezen uit 3 voorgestelde antwoorden. SGE kan door de toepassing van AI de zoekintentie van gebruikers beter begrijpen en zo een relevanter antwoord geven.

Een voorbeeld van een AI-snapshot boven de organische zoekresultaten.

Een voorbeeld van een AI-snapshot boven de organische zoekresultaten.

Klinkt handig. Helaas is het nog onbekend wanneer SGE wordt uitgerold. Op dit moment test Google dit onder andere in de Verenigde Staten. Eind vorig jaar heb ik zelf de Search Generative Experience getest om te zien wat we misschien kunnen verwachten.

De toekomst van de SERP met de komst van SGE

De Search Generative Experience is een ontwikkeling met grote gevolgen voor de toekomst van SEO. Je hebt een streepje voor als je weet wat je kunt verwachten en hoe je je kunt voorbereiden. Het is belangrijk dat je de huidige SERP én die van SGE goed kunt ontleden. Er zijn elementen uit de huidige SERP die je namelijk herkent in het AI-snapshot. Als je ziet welke on page optimalisaties je nu kunt doen om in de SERP zichtbaar te zijn, dan ben je klaar voor het moment waarop SGE wordt uitgerold.

Laten we de huidige SERP en de mogelijke nieuwe variant binnen SGE eens beter onder de loep nemen.

De huidige SERP ontleed

Een voorbeeld de SERP zoals deze nu is.

Een voorbeeld de SERP zoals deze nu is.

Zoek je wat de afstand is tot Mars? Dan zie je meteen het antwoord in de featured snippet. Daarnaast zie je meer informatie in het kennisvenster aan de rechterkant. Heb je nog meer vragen? Dan staan er suggesties bij People also ask. Google komt ook met suggesties wat de afstand is tot andere planeten.

In de huidige SERP krijg je dus direct antwoord op je vraag en kun je je zoekvraag nog verder verdiepen. We zijn al een paar jaar gewend aan de opmaak van de SERP zoals die nu is. Al deze SERP-features staan nog boven de organische zoekresultaten.

Het AI-snapshot in de Google Search Generative Experience

Een voorbeeld van een AI-snapshot voor dezelfde zoekvraag.

Een voorbeeld van een AI-snapshot voor dezelfde zoekvraag.

Laten we dan kijken naar het AI-snapshot voor dezelfde vraag. Het valt op dat het antwoord wat genuanceerder is. Waar de huidige SERP duidelijk één getal noemt, legt SGE uit dat het wisselt en van verschillende factoren afhangt.

Je ziet ook afbeeldingen die dit illustreren. Rechtsboven zie je nog 3 mogelijk interessante zoekresultaten. Onderaan zie je 4 opties voor vervolgvragen. Je kunt zelf een vervolgvraag stellen of kiezen uit 3 voorgestelde vragen. Als je goed kijkt, zie je linksboven nog een knop ‘Converse’. Dat is nóg een optie om een gesprek aan te gaan met AI.

Het AI-snapshot is eigenlijk een mengelmoes van verschillende SERP-features.

De huidige SERP versus SGE

We zien duidelijk dat featured snippets, kennisvensters en de mensen-vragen-ook terugkomen in SGE maar dan in een andere vorm. De belangrijkste overeenkomsten en verschillen nog op een rij:

De overeenkomsten:

 • Google probeert een zo goed mogelijk antwoord te geven en doet dat in verschillende vormen.
 • In de zoekresultaten is ruimte om de diepte of de breedte in te gaan. Meer weten of juist iets anders weten? In zowel de SERP of SGE is dat geen probleem.

De verschillen:

 • Bij het AI-snapshot staat niet altijd direct meer vermeld waar Google deze informatie vandaan heeft.
 • SGE is interactiever dan de huidige SERP. Je kunt het gesprek aangaan.
 • SGE is nu nog een experiment van Google waardoor de vorm van het AI-snapshot nog niet vaststaat. Ook de antwoorden kloppen misschien niet altijd helemaal.
 • Het is onbekend wanneer SGE wordt uitgerold en of dat in de vorm is zoals we SGE nu kunnen ervaren.

Verbeter je huidige zichtbaarheid en bereid je voor op SGE

We zien dus dat de huidige vorm van SERP-features waarschijnlijk terugkomt in SGE. Door nu te ontdekken waar voor jou kansen liggen om zichtbaar te zijn in een featured snippet, mensen-vragen-ook of kennisvenster, kun je je voorbereiden op de toekomst. En je vergroot nu al je zichtbaarheid.

Maar hoe ontdek je waar de kansen liggen op dit gebied?

Zoek naar SERP-features kansen

Gebruik een SEO-tool zoals Semrush om te achterhalen voor welke zoekwoorden er nu SERP-features zijn.

1. Kijk in Semrush bij het rapport Organic Research

1. Kijk in Semrush bij het rapport Organic Research

Onder Top Keywords zie je voor welke SERP-features je nu al zichtbaar bent. Scroll verder naar beneden voor een uitgebreider overzicht met SERP-features.

1. Kijk in Semrush bij het rapport Organic Research

Onder het kopje linking to domain zie je voor welke SERP-features je nu zichtbaar bent. Je ziet bij not linking to domain welke SERP-features nog meer mogelijk zijn. Hier liggen de kansen.

2. Focus op een SERP-feature

Klik op een SERP-feature om te zien voor welke zoekwoorden deze SERP-feature mogelijk is en waar je nog niet zichtbaar bent. Je opent nu een rapportage met zoekwoorden waarbij in dit voorbeeld een featured snippet mogelijk is.

2. Focus op een SERP-feature

3. Filter en kies de voor jou relevante SERP-features

In deze stap bekijk je waar voor jou de kansen liggen. Neem de lijst met zoekwoorden door en stel jezelf de volgende vragen:

 • Welke zoekwoorden passen bij jouw organisatie, dienst of product waarvan je de zichtbaarheid wil verbeteren?
 • Welke zoekwoorden hebben een goed zoekvolume zodat je de meeste impact kunt maken?
 • Wie is er nu zichtbaar in de featured snippet? En met welk antwoord?
 • Heb jij content waar je deze vraag ook beantwoordt? Zo ja, kijk of je kort en bondig antwoord geeft op de zoekvraag.

3. Filter en kies de voor jou relevante SERP-features

Tips voor het claimen van een featured snippet

Featured snippets komen in een aantal vaste formats:

 • De kort en bondige alinea
 • De opsomming of stappenplan
 • Een video
Een voorbeeld van een AI-snapshot met zowel een kort antwoord, een stappenplan én een video.

Een voorbeeld van een AI-snapshot met zowel een kort antwoord, een stappenplan én een video.

Laat je niet verrassen door de komst van AI naar de zoekresultaten

SEO blijft altijd onvoorspelbaar. Wat nu werkt, hoeft in de toekomst niet meer te werken. Dat weten we zeker. Maar die onvoorspelbaarheid maakt SEO juist zo interessant.

Je hoeft zeker niet te wachten tot het moment dat Google de Search Generative Experience uitrolt om voorbereid te zijn op de toevoeging van AI in Google. Met een grondige kennis van de huidige SERP-features en een vooruitziende blik op Google’s Search Generative Experience kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.

Dit artikel is gecheckt door het SEO-panel.