Markets are conversations. So, are you listening?

0

In 1999 verscheen het boek ‘The Cluetrain Manifesto: The end of business as usual”. Het was zijn tijd waarschijnlijk ver vooruit want het is nu eigenlijk pas echt actueel. Het boek beschrijft niet alleen waarom marketing juist in tijden van internet (en Web 2.0) niets anders kan zijn dan een conversatie maar ook hoe deze conversatie tot stand komt en waarom dat het einde kan betekenen van ‘business as usual’.
[[image:coverthecluetrainmanifes.jpg::right:1]]”Markets are conversations’, dat is de eerste en de meest geciteerde van de 95 stellingen in “The Cluetrain Manifesto‘. Nu wil ik niet al deze stellingen hier noemen maar de naar mijn idee meest treffende wil ik wel doorlopen omdat ze de rode draad van het boek goed weergeven. Bovendien staan ze ook voor het gevoel dat ik zelf, sinds enige tijd, heb bij de huidige ontwikkelingen van internet en het web. Je kunt dat natuurlijk Web 2.0 noemen of je kunt het helemaal geen naam geven, maar dat er een verschuiving gaande is naar ‘power to the people/user/consumer’ dat staat voor mij in elk geval vast.

We lijken met z’n allen op internet in het algemeen en op blogs in het [[image:20050402issuecovus400.jpg::right:1]]bijzonder onze ‘stem’ terug te hebben gevonden. We lijken er blij mee te zijn en we lijken volop te genieten van de vrijheid waarmee we kunnen spreken. We spreken daar eerlijk en oprecht en van mens tot mens met elkaar. Maar dat er eigenlijk twee conversaties tegelijkertijd plaatsvinden, die uiteindelijk samenkomen, daarvan was ik mij nog niet bewust en dat heeft het lezen van dit inspirerende boek mij duidelijk gemaakt. En dat moge blijken uit de volgende stellingen.

Ik noem ze aan de hand van en met hun oorspronkelijke nummer (de Nederlandse versie vind je hier):

1 Markets are conversations
2 Markets consists of human beings, not demographic sectors
3 Conversations among human beings sound human and the are conducted with a human voice
6 The internet is enabling conversations among human beings that simply were not posssible before
7 Hyperlinks subvert hierarchy
14 Corporations do not speak in the same voice as the new (networked) conversations
21 Companies need to lighten up and take themselves less seriously. They need to get a sense of humour
23 Companies attempting to position themselves need to take a position. Optimally, it should relate their market actually cares about
26 Public Relations does not relate to the public. Companies are deeply afraid of their markets
28 Most marketing progams are based on the fear that the market might see what’s really going on inside
34 To speak with a human voice , companies must share the concerns of their communities
35 But first, they must belong to a community
41 Companies make a religion of security, but this is largely a red herring. Most are protecting less against competitors than against their market and their workforce
42 As with network markets, people are talking to to eachother directly inside the company- and not only just about the rules and regulations, boardroom directives, bottom lines
53 There are two conversations going on, one inside the company and one with the market
56 These two conversations want to talk to each other. They are speaking the same language. They recognize each other’s voices
67 As markets, as workers we wonder why you are not listening. You seem to be speaking a different language…
78 You want us to pay? We want you to pay attention.
80 Don’t worry, you can still make money. That is as it’s not the only thing on your mind
84 We know some people from your company. They’ re pretty cool online. Do you have anymore like that’ you’re hiding. Can’t they come out an play?
93 We’re both inside the companies and outside them and we’re talking to eachother already
95 We are waking up and linking to each other. We are watching. But we are not waiting.

Met andere woorden, er is hoop voor de klanten/gebruikers en de bedrijven van de nabije toekomst: als we naar nu eens gewoon naar elkaar gaan luisteren, met elkaar gaan praten, net zoals we dat hier op Frankwatching al doen, als we dus niet langer camouflage-taal maar gewone mensen woorden gaan gebruiken dan worden we er allemaal beter van. Dat betekent dat bedrijven op zoek zullen moeten gaan naar die werknemers die daadwerkelijk in contact staan met de gebruikers, die al weten wat er gebeurt in de wereld om hen heen. Die werknemers vind je gelukkig in bijna elk bedrijf. Laat die werknemers vervolgens hun gang gaan, laat ze luisteren naar de gebruikers en laat ze er zeker ook mee praten.[[image:betterworld.jpg::right:1]] Laat ze hun eigen stem terugvinden waarmee ze ook het bedrijf een menselijke stem geven. Mensen praten immers graag met andere mensen, dat is altijd al zo geweest maar internet heeft dit een nieuwe dimensie geveven, maakt het opnieuw mogelijk en daarom geldt de stelling ‘markets are conversations’ nu meer dan ooit. Dus nu is het de vraagt of bedrijven willen luisteren….. Maar de auteurs van het boek zijn, net als ik zelf trouwens, niet alleen idealisten maar ook optimisten. Ze geloven in een betere wereld waartoe hun boek een eerste aanzet zou kunnen zijn.

Jacqueline Fackeldey