Online marketing

Blogmetrics (2): Marketingfacts.nl

0

[[image:model3.jpg::right:1]]Op de derde Nederlandse bloggersmeeting afgelopen week in Baarn kon Marco Derksen natuurlijk niet ontbreken. Het gezicht achter Marketingfacts.nl en een van de pioniers als het gaat om business bloggen in Nederland. Een van de specialismen van Marco is sinds jaar en dag bovendien sitemetrics, dus als hij dan ingaat op de kritische succesfactoren van online communities dan levert dat een erg interessant verhaal op.

Van stranger tot evangelist

[[image:marcoderksen2_copy1.jpg::left:1]]Marco vertelt dat hij in zijn adviestrajecten veel vragen krijgt van partijen die geïnteresseerd zijn om weblogs en (andere) online communities op te bouwen. Een uitdaging hierbij is om dit soort cases ook kwantitiatief te onderbouwen. Marco gebruikt zijn eigen blog Marketingfacts.nl hierbij ook een beetje als leerschool. In zijn presentatie introduceert hij het model ‘Van stranger tot evangelist’ (zie ook ‘Van passant tot evangelist’) en voorziet dat rijkelijk van cijfers. Hij maakt daarbij zowel gebruik van historisch statistiekmateriaal als van een in april van dit jaar door  internetonderzoeksbureau RM Interactive onder de bezoekers van Marketingfacts uitgevoerd onderzoek.

Hij opent met een grafiek waaruit blijkt dat een substantieel deel van de bezoekers (19%) student is, hij vertelt dat veel van die studenten als ze op zoek zijn naar informatie over een markeingonderwerp via Google voor het eerst kennismaken met de Marketingfacts. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is rond de 30 jaar en bijna allemaal hebben ze een HBO- of universitaire opleiding gedaan.

Marketingfacts heeft zo’n 100.000 bezoekers per maand (overwegend ‘strangers’), waarvan circa 10.000 regelmatig terugkerende bezoekers (‘lurkers’, stilletjes aanwezig), circa 1.000 actieve bezoekers (‘participanten’, deelnemers aan discussies) en daarvan zijn er weer zo’n 100 vrijwilligers (‘evangelisten’ die nog verder gaan in hun bijdrage).

[[image:model1.jpg::center:1]]

Op basis van deze 10%-regel, die je ook terugziet in andere online communities, heeft hij het ‘Van stranger tot evangelist’ model bedacht. Dat model licht hij vervolgens stap voor stap toe.

Stap 1 Hoe trek ik bezoekers?

Stap 1 is natuurlijk ‘Hoe trek ik bezoekers?’. Hierbij spelen vragen als waar komen de bezoekers vandaan, zoekmachinepositie, links op andere sites, doorkliks vanuit RSS-feeds en nieuwsbrief etc. Maar ook hoe en waar ben je als blogger actief, ben je zelf ook actief op andere blogs/communities? Bij Marketingfacts komt 30 % van de bezoekers direct binnen, 30% via RSS en 30% via zoekmachines. Marco probeert deze verhouding stabiel te houden om bijvoorbeeld niet te afhankelijk te worden van bijvoorbeeld (aanpassingen in de algoritmes van) Google.

Voor Marketingfacts wordt van een aantal belangrijke termen (bijvoorbeeld advertising, e-mail marketing) bijgehouden welke positie de blog heeft in de vier belangrijkste zoekmachines (Google, MSN, Ilse en Yahoo!). Ook is in de afgelopen twee jaar RSS een belangrijke traffic driver gebleken, met recent nog een groeipercentage van 10% in één maand tijd.

Stap 2 Hoe zorg ik dat ze terugkomen?

Bij de tweede stap gaat het erom bezoekers ook weer op de site te laten terugkeren. Enerzijds door de content zelf (aantal postings, kwaliteit van de postings), anderzijds door abonnementen (RSS en nieuwsbrief). Voor Marketingfacts geldt dat ruim 70% van de bezoekers bijna elke dag of nog vaker komt. Om dit percentage verder omhoog te krijgen gaat Marketingfacts binnenkort i.s.m. Howards Home een nieuwsbrief aanbieden. Dat wordt een nieuwsbrief waarbij ook uit andere bronnen nieuws wordt aangeboden.

Voor de bezoekers van Marketingfacts zijn de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie erg belangrijk. De blog scoort lager op aspecten als ‘de eerste zijn’ (“Het lukt niet altijd meer om de eerste te zijn”) en ook vormgeving. Ook is er kritiek van de bezoekers op de reacties van andere bezoekers, al heeft dit aspect maar een beperkte invloed op het rapportcijfer.

[[image:marcoderksen1.jpg::center:1]]

Inmiddels schrijven er maar liefst zo’n 50 mensen mee aan Marketingfacts, wat overigens niet zeggen dat het aantal postings hoger is geworden Het aantal keren dat een posting bekeken wordt is vanaf eind 2004 wel aan het stijgen, vermoedelijk ligt hier een relatie met het aantal reacties per posting (eveneens toename vanaf eind 2004). Wat Marco ook doet is MyBlogLog.com gebruiken om alle outlinks (clickouts) bij te houden, dus het aantal mensen dat klikt op de links in de artikelen. Daaruit blijkt wat bezoekers interessant vinden, bijvoorbeeld dat er veel naar pdf-documenten wordt doorgeklikt.

Stap 3 Hoe zorg ik dat ze actief deelnemen?

De derde stap richt zich op de partipantgen. Hier is de uitdaging om deze bezoekers actief te laten deelnemen. De meeste weblogs van bedrijven gaan fout omdat er geen discussie ontstaat. Aspecten die een rol spelen bij het participatieniveau zijn het aantal reacties via email, het aantal reacties op de site, wel of niet sturen door een moderator (iemand die mensen uitnodigt om te reageren) en de mate waarin je zelf actief luistert en reagereert. Marketingfacts heeft 2 jaar vrijwel zonder reacties gedraaid, pas in augustus 2004 kwam het proces van reageren op gang.

[[image:ci_copy1.jpg::center:1]]

Belangrijk vindt Marco ook de conversatie index, dat is het aantal postings gedeeld door het aantal reacties + trackbacks. Als die index onder de 1 zit (bij Marketingfacts is dat sinds augustus 2004 het geval) dan is dat goed: elk artikel lokt dan gemiddeld minstens één reactie uit.

[[image:ci-mfs.jpg::center:1]]

Marco presenteert een lijstje van de tien meest actieve bloggers op Marketingfacts, behalve Marco zelf zijn met name Erik van Roekel en Carl Mangold echte hofleveranciers. Maar als het gaat om de conversatie-index dan zie je weer andere toppers. Anders Floor heeft de hoogste conversatieindex (0,11) en ook Albert Treur scoort in dit opzicht goed (0,17). Voor de helft van het aantal schrijvers uit de top 10 ligt die index tussen de 0,40 en 1,0. Bijzonder is nog dat er – hoewel er op zondag de minste postings zijn – er op die dag (m.n. ‘s-avonds) de meeste discussies plaatsvinden.

Stap 4 Hoe zorg ik dat ze een evangelist worden?

Stap 4 is hoe je kunt zorgen dat je de community tot een evangelist maakt, bezoekers laat werken voor de community. Vragen die hierbij spelen zijn het aantal mensen dat er tips heeft gestuurd, het aantal mensen dat actief is ingezet om content te produceren, het aantal mensen dat er uitgenodigd is om mee te werken en de vraag wie je wil je dat er evangelist wordt.

Hij toont het overzicht van bloggers op Marketingfacts en vult daarbij aan dat het voor hemzelf moeilijk is om de kwaliteit van wat er geschreven wordt te controleren. Maar hij vult aan dat het in sterke mate een zelfregulerend systeem is: onzin of eigen PR wordt door de community meteen afgestraft. De lijst van bloggers roept overigens uit de zaal de reactie op dat het allemaal mannen zijn, na wat speurwerk blijkt er toch een vrouw tussen te staan. Ook in de samenstelling van de bezoekersgroep van Marketingfacts zijn mannen dominant aanwezig.

Verder meldt hij in dit verband dat je ook aan spinoffs kunt denken. Zo start er binnenkort een spinoff Marketingfacts.tv waar iemand anders voor verantwoordelijk wordt.

‘De cirkel rond’

Deze laatste stap maakt ‘de cirkel rond’ en het model compleet. Er zijn bij online communities dus vier belangrijke pijlers voor succes: promotie, content, interactie en co-creatie.

[[image:model2.jpg::center:1]]

De presentatie van Marco Derksen was zonder twijfel het hoogtepunt van de Blogmetrics-meeting en hij heeft hiermee weer een mooi visitekaartje afgegeven. Ook de commentaren op andere blogs (lees Buzialane, Usarchy en de reacties op Marketingfacts) zijn zonder uitzondering positief.

Meer informatie: