Inspiratie, Verdieping

Feiten en cijfers uit de E-mail benchmark

0

De meest in het oog springende e-mailmarketing ontwikkelingen van het afgelopen jaar werden afgelopen donderdag door Ronald Jansen (de Vos & Jansen) tijdens de E-mailmarketing conferentie van 2008 in Media Plaza gepresenteerd. De gepresenteerde cijfers geven een duidelijk beeld van de status van e-mailmarketing in Nederland.

Waarom een benchmark? “Meten is weten” is een veel gebruikte term binnen de marketing, maar wat meten we nu eigenlijk. Vaak meten we onze eigen campagnes en vergelijken een nieuwe campagne met een voorgaande. We weten allemaal hoe we er als bedrijf voor staan ten opzichte van vorig jaar. Maar wat we vaak niet weten is hoe we het doen ten opzichte van onze concullega`s.

Hoe presteert u ten opzichte van u concurrenten? Deze vraag werd door de Vos & Jansen aan een paar honderd bedrijven gesteld. 80% van de ondervraagde had geen idee! Ze constateerden dat men dit wel degelijk wilde weten.

Door een benchmark op te stellen waarin ieder bedrijf in een  vragenlijst anoniem zijn gegevens achter kan laten, kan er een goede vergelijking gemaakt worden. Om geen appels met peren te vergelijken, is het van belang om zo veel mogelijk bedrijven de benchmark in te laten vullen. Alle partijen die meedoen krijgen inzicht in de benchmark en kunnen direct anticiperen op de verkregen feiten en cijfers. De benchmark wordt 2 keer per jaar gehouden om de uitkomsten up to date te houden, aldus Ronald Jansen en Jeroen van der Most (foto).

De kracht van deze benchmark is het aantal deelnemers en het aantal ingevoerde campagnes, inmiddels zijn er 150 partijen die hebben deelgenomen en zijn er bijna 250 campagnes ingevoerd.

De resultaten

De uitkomst van de laatste benchmark is vergeleken met de voorgaande. De volgende trends en lessen zijn hieruit af te leiden.

Trend 1: Nettere database

Het op een nette manier verzamelen van e-mailadressen is gestegen. De stijging is vooral te danken aan de zakelijke dienstverlening. Het percentage double opt-in adressen is gestegen van 35% naar 53%. De nettere database zorgt voor een hogere open rate dan wanneer de e-mailadressen op een minder nette manier zijn verkregen, zoals bijvoorbeeld aangekochte bestanden. Ook de spammeldingen lopen hierdoor terug.

Trend 2: Naar een volwaardig marketinginstrument?

Het versterken van de merkbeleving is een doelstelling die steeds vaker wordt gehanteerd. Het percentage is wederom gestegen van 18% naar 27%, dit is wederom te danken aan de zakelijke dienstverlening.Trend 3: Toenemende personalisatie

De eerdere verkregen gegevens lieten zien dat 54% van de mailings gepersonaliseerd was op naam. Dit percentage is gestegen naar 68%.

Verrassend is dat het personaliseren van content in mailings niet is gestegen dit is nog steeds 13%.

Trend 4: Deliverability problemen

Het aantal bounces is toegenomen van 3% naar 9%. Dit komt omdat mailtjes door het strenge beleid van de providers steeds moeilijker aankomen. Maar ook door het slecht bijhouden van de verkregen e-maillijsten. Wel is het aantal netto CTR (click through rate) gestegen van 10% naar 14%.

Les 1: Double opt in

Je zit waarschijnlijk niet te wachten op 100.000 extra e-mailadressen waarvan 50.000 niet geïnteresseerd zijn in jouw boodschap. Het is zonde om het risico te gaan lopen om gezien te worden als spam of om je open rate drastisch naar beneden te halen. Daarom is zorgen voor een double opt in bij je aanmeldproces iets wat je zeker moet doen. Iedere 10% extra double opt-in zorgt voor een 1% hogere netto CTR.

Les 2: Leave it to the Pro’s?

Concepten ontwikkelen en creatief zijn, zijn vakken op zich. Door niet alles zelf te willen kunnen en doen, zal je een hogere CTR krijgen. Het uitbesteden van werkzaamheden aan professionele bedrijven heeft effect. Bedrijven die de uitvoering uitbesteden behalen gemiddeld een 7% hogere CTR.

Het publiek in het “nieuwe” Media Plaza

Les 3: Segmenteer!

Je boodschap moet aankomen bij de juiste mensen, niet iedereen is geïnteresseerd in hetzelfde. Segmenteer en je open rate zal procentueel hoger worden. Open rates zakken namelijk in naarmate mailings groter worden. Bij elke 100.00 extra mails die je verstuurd verlies je 1,5% open rate.

1000 mails : 39% open rate.
1.000.000 mails: 24% open rate.

Wil je ook weten hoe je het doet ten opzichten van je concullega`s doe dan mee, zo besluit Ronald Jansen (de Vos & Jansen).

De Nationale E-mailmarketing conferentie geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van e-mailmarketing en is een initiatief van BBP.