HD-aanbod voor Nederlandse huishoudens

0

Waar kun je nu thuis voor kiezen als het gaat om HDTV? Ivo Lochtman (VP Content) van UPC, Frans Schrijver (directeur Corporate Development van Ziggo en Kees Färber van CanalDigitaal lieten afgelopen dinsdag tijdens de HD-dagen zien wat het huidige aanbod in HD is en gaven antwoord op een paar kritische vragen tijdens de aansluitende paneldiscussie.

UPC en HDTV
UPC biedt in Nederland telefonie-, internet en televisiediensten. Voor wat betreft de HDTV-mogelijkheden zit UPC nu op een bereik van 35%. HDTV is één van de belangrijkste producten in de productpiramide voor UPC, als één van de 4 pilaren onder content.

Binnen de HD-pakketten worden er vooral film- en sportkanalen aangeboden. Afhankelijk van het aantal zenders en wat extra’s betaal je een bepaalde meerprijs per pakket.

Voor 2009 probeert UPC de verdere uitbouw van HDTV kanalen en het aanbod uit te breiden. Nederland 1, 2 en 3 en MGM staan hiervoor in elk geval garant. Daarnaast zal UPC zich ook gaan richten op HDTV on Demand. HDTV Video on Demand zal gelanceerd worden in Q2 2009 en er zal een breed aanbod van diensten over de gehele linie komen zoals bijvoorbeeld: Transactional (films, evenementen), FreeVod (TV series, muziek) en Subscription (is nog in ontwikkeling).

ZIGGO en HDTV
Kiest de klant wel voor HD en als hij het al doet, doet hij het dan vanzelfsprekend? Dat is wat Frans Schrijver zich afvraagt.

Ziggo biedt een viertal pakketten aan, namelijk Analoge TV, Digitale TV (SD), High Definition TV (HD) en interactieve televisie. Zeker op het gebied van HD is er eigenlijk nog veel te weinig!

Kijkend naar SD zie je dat het content-stuk heel belangrijk is. Je ziet (zie afbeelding hieronder) hier in 3 jaar een behoorlijke groei, zowel in het gratis stuk (blauw) als in het betaalde stuk (geel).

Je kunt naar aanleiding van de diverse producten ook de doelgroepen indelen en op die manier kun je ze weer bewerken. Per product kun je aangeven wat de doelgroep is, waarna je ze gericht kunt bewerken om te upgraden. De meeste consumenten vinden het belangrijk dat ze kleinere stappen kunnen nemen naar een iets uitgebreider pakket. Een enkele consument schaft gelijk het meest uitgebreide pakket aan.

Het ontvangen van HD heeft te maken met een keten. En in die keten moet iedereen meewerken. Dus alleen als de omroepen het op de goede manier produceren, als het netwerk van de kabelbedrijven geschikt is en als de consumenten-elektronica er is en werkt, pas dan kun je van HD-genieten. En iedereen moet dus hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.


Presentatie Ziggo

Kanaal Digitaal en HDTV
Kees Färber vertelt dat Kanaal Digitaal dit jaar tijdens de EK ook in HD kon uitzenden. Hij laat zien welke hardware nodig is om HD te kunnen ontvangen. Bij het rijtje ook wat aanvullende schotelbenodigdheden. Heb je die aangeschaft dan kun je ook andere Free-to-ware uitzendingen van andere landen binnen krijgen.

Het EK heeft wel degelijk bijgedragen aan de verkopen voor HDTV, maar je ziet de lijn nu toch alweer dalen. En 5.000 abonnees op een klantenbase van 800.000 is gewoonweg niet hoog.

Färber heeft wel een aantal leerpunten. Klanten die al belangrijk waren, zijn de klanten die een hogere conversies naar HDTV hebben. Daarnaast zijn budget klanten moeilijk van de meerwaarde van de HD zenders te overtuigen en het merendeel van HD klanten wordt geworven in het eigen klantenbestand.

Conclusies
Wat mogen we dan grofweg concluderen? Productie, decoders en distributie zijn vrijwel op orde. HD op basis van de huidige content werkt matig als upgrade product en daarmee scoort men nog te weinig klanten.

Zou je er dan geen geld voor moeten vragen? Je moet de kosten toch ergens neerleggen is Färber zijn conclusie. Of bij de consument, of bij de operator of bij de contentleverancier. Waar die kosten horen te liggen, daar zijn ze nog niet helemaal over uit!


Presentatie Kanaal Digitaal

Na deze presentaties volgt een discussie tussen de heren. Frederiks: ‘UPC zei dat de zomer toch niet zo mooi was als gehoopt. Hoe ligt dat bij Ziggo?’ Ook Ziggo geeft aan dat dit het geval is. Zij hebben rond de 42.000 HD-boxen verkocht. Grootste oorzaak is het feit dat de hoeveelheid content gewoon veel te laag is. Ook al doe je promotie, als je de content niet hebt, dan houdt het voor de consument toch op!

Ivo Lochtman van UPC geeft aan dat ze het callcenter verkeer vooral hebben gebruikt om te proberen producten te verkopen. En ook al is de ervaring dat individuele klanten erg tevreden zijn, is dat niet voldoende succes voor de klanten die nog geen klant zijn.

Wat gaan jullie dan doen vraagt George. Ivo Lochtman geeft aan dat er heel veel aan gedaan wordt. Echter met nog te weinig resultaat. Dus er worden momenteel grote risico’s genomen. Hier is Frans Schrijver het mee eens. Hij zegt dat HDTV dichtbij de internetwereld is gekomen. Breedband internet moeten ze elk jaar 50% groter maken. De televisiewereld zou zich bewust moeten zijn dat ze continue moeten innoveren om bij te blijven.

Wat zijn dan de strategieën vraagt Hendriks?
– Premiumroute, betaal een klein beetje voor extra content?
– Probeer je grote zenders op tv krijgen?
– Of dwing je via de regering dat er HD uitgezonden moet worden?

Lochtman zegt dat de premiumroute in Nederland, tot op heden, nog niet gelukt is. Dus zou je een paar grote zenders op tv moeten krijgen. En daarvoor zou iedereen iets moeten bijdragen.

Kees Färber geeft aan dat de klanten ook nog opgevoed moeten worden. Er is teveel onduidelijk voor de consument op welke wijze hij/zij nu de juiste spullen in huis moet halen. George vraagt of je niet samen sterk zou moeten worden en daarmee dus met elkaar afstemmen? Nee zegt Kees, we zullen toch ieder op zich actie moeten nemen. We hebben allemaal een ander hartritme, dus moet je niet op elkaar gaan wachten.

Vragen uit de zaal
Na deze antwoorden komt er een aantal vragen uit de zaal. Als dadelijk Nederland 1, 2 en 3 HD uitgezonden gaat worden, waar komt dit in de pakketten terug. Ziggo en UPC geven aan dat deze kanalen bij het goedkoopste pakket zal komen. Een aanvullende vraag uit de zaal is of ze geen distributieplicht hebben. Het antwoord is ‘ja’ maar ze hebben een plicht voor Nederland 1,2 en 3 via de meest gebruikte wijze en dat is nog steeds analoog.

Waarom hebben al die setup-boxen allemaal weer andere apparatuur en moet je diverse afstandsbedieningen en doosjes gebruiken. Waarom stop je dat niet direct in de TV? De verwachting is, volgens Frans Schrijver, dat dit volgend jaar standaard in de nieuwe TV’s zit.

De decoders houden de zaal behoorlijk bezig. Om welke redenen wordt er voor gekozen om een decoder in het pakket op te nemen of juist niet. En zijn de decoders nu niet erg milieuonvriendelijk. Je kunt ze namelijk niet uitzetten en ze zijn mega-warm. UPC geeft aan dat dit inderdaad een groot aandachtspunt. Ze zijn dus aan het kijken hoe ze zo’n decoder kunnen aanpassen aan nieuwe, meer milieuvriendelijke, eisen.

Wat is de reden om te kijken of je een set-upbox verhuurt of koopt. De meningen lopen hierover uit een. De één verkoopt liever, de ander verhuurt liever. En afhankelijk of je verhuurt of verkoopt test je de andere versie. Feit blijft dat de software in de box best prijzig is en dat je de kosten ook terug wilt verdienen.

Als je weet dat het ‘premium’model niet zo goed werkt, wat doe je dan in de toekomst, ga je dan naar een ander model over? UPC geeft aan dat premium bij sport wel degelijk goed werkt. Bij andere programma’s/zenders dus wat minder. Maar langzamerhand zal er extra content komen waardoor het premiummodel wel degelijk enig effect zal hebben. Bij Ziggo willen ze vooral ‘premium’ aangeven voor de content die ze uitzenden. Niet of het HD is. Je moet dus meer investeren momenteel, maar dat moet je doen om je klanten te behouden. En het zou heel goed kunnen zijn dat je over 3 jaar helemaal niet meer betaalt voor het HD-aspect.

Meer verslagen van de HD-dagen vind je op de site van iMMovator, zie het overzichtsartikel De Nederlandse HD-Dagen.