Onderzoek

Hoe gaat User Created Content in Europa overleven?

0

De stormachtige groei van social computing is de Europese beleidsmakers niet ontgaan. Brussel buigt zich over de kansen en consequenties van web 2.0. Vrijdag 7 november werden tijdens een workshop de resultaten gepresenteerd van een studie in opdracht van de Europese Commissie naar de stand van zaken rondom User Created Content (UCC) in de Europese Unie.

Europa heeft de ambitie een informatiemaatschappij te zijn. Content creation en een participerende burger zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Maar is Europa klaar voor de ‘Participation Culture’? Ten opzichte van Aziatische landen en de VS ligt social computing in de EU op een achterstand. Wel zijn er in de EU grote verschillen tussen de verschillende lidstaten.

In de recente studie, User Created Content, supporting a participative society wordt de UCC sector onder de loep genomen en een poging gedaan om relevante aspecten te belichten. Absoluut een grote uitdaging om de stand van zaken voor deze jonge sector waar de onwikkelingen razendsnel gaan, in kaart te brengen.

Centraal in de studie de vragen rondom:

 • Acces issues: will broadband networks sustain UCC growth?
 • Business models: is the value of UCC platforms in the content?
 • User as a producer or the end end of professional content?
 • Legal and Policy issues

Presentatie User Created Content, supporting a participative information society

Toekomstige groei
Breedbandpenetratie, een belangrijke voorwaarde voor groei van User Created Content (UCC), ligt in de 27 lidstaten gemiddeld iets boven de 40% (bron: Eurostat) In Griekenland, Bulgarije, Cyprus maar ook Italië is netwerkcapaciteit dus mogelijk een barrière. Nederland en de Noord Europese lidstaten voeren de lijst aan wat betreft breedbandtoegang. Hier geldt ook het kip-ei verhaal, UCC services kunnen tevens een belangrijke stimulans zijn voor de groei van breedband.

Snelle opkomst G3
G3 netwerken winnen in snel tempo aan populariteit. De verwachte gemiddelde penetratie van G3 in 2011 in de EU is zo’n 60%. De studie noemt G3 het toekomstig eldorado voor UCC diensten. Verdere mogelijke obstakels die genoemd worden: de beschikbaarheid van digitale devices, makkelijk te gebruiken online software en vooral naast beschikbare breedbandtoegang, voldoende grote upload capaciteit.

Aandachtspunten beleid

 • Om UCC te stimuleren zou Europa meer kunnen doen aan bevordering van de next generation networks (inclusief hoge upload snelheid) en digitale devices voor de eindgebruiker.
 • Het succes van UCC is volgens het onderzoek een indicatie dat Europa beleid moet richten op netwerk en framework conditions i.p.v. bemoeienis met de ontwikkeling van nieuwe diensten.

 

 

 

 

 

 

 

Welke UCC spelers overleven?
De vraag komt niet direct terug in het onderzoek maar kwam tijdens de bijeenkomst alsnog aan de orde. Welke UCC diensten, waarvan een groot deel overleven op basis van expectations, zijn levensvatbaar? Een aantal ontwikkelingen werken in het nadeel van aanbieders bijvoorbeeld  de fragmentatie van het aanbod waardoor een kritische massa lastiger is te bereiken. Onzekerheid over groei en omzet hebben gevolgen voor investeringsbereidheid.

Nog een mogelijk struikelblok: illegale content. Onwettige content kan een serieus probleem worden wanneer men er niet in slaagt efficiënt en effectief toezicht te houden. Verschillende aanbieders echter hebben op dit moment al een flinke stap vooruit gezet door de implementatie van applicaties die dergelijke content herkennen en onschadelijk maken. Daarbij zijn er steeds meer afspraken over rechten met traditionele mediapartijen.

Hét business model voor UCC diensten is een werk in uitvoering, waarbij er volgens de studie:

 • een centrale rol is weggelegd voor de adverteerder
 • inkomsten via abonnementen alleen werken voor zogenaamde premium content
 • donatie alleen werkt voor een enkele specifieke diensten
 • inkomsten uit licensing en e-commerce een belangrijke bron kunnen zijn

Opvallend dat hier niet over gebruikersdata wordt gesproken, tóch de currency van web 2.0? Profiling en behavioural targeting vormt voor een aantal belangrijke aanbieders van UCC diensten al een substantiële, indirecte inkomstenbron. Onder de noemer privacy komt het onderwerp wel aan de orde.

Adverteerdersrisico
Aan de kant van adverteerders bestaat de nodige aarzeling en terughoudendheid voor UCC sites. Omdat men teveel het idee heeft controle over het merk uit handen te geven gegeven, met de nodige risico’s voor het merkimago.

Wat Universal McCann in hun studie Power to the people stelt, en wat ook door anderen al vaak is gezegd wordt in de studie opnieuw onderstreept; er is een stormachtige groei van UCC diensten maar het zijn vooral toeschouwers en in veel mindere mate spelers.

De 20/80 regel wordt 1-19-80 regel; 1% van de online gebruikers creëren, 19% van hen doet ‘iets’ met die content en 80% staat er bij en kijkt er naar.

Participatie index
Actieve interactie op bijvoorbeeld Flickr en YouTube is respectievelijk 12 en 18, dus 0,12 en 0,18% van de bezoekers van de site. Maar de jonge doelgroep verandert in dat opzicht en participeert actiever. Gemiddeld is 3% van de internetgebruikers een zogenaamde active creator in de jongere leeftijdscategorie is 10% active creator. En de groep inactieve toeschouwers waaronder ook diegene die alleen lezen ligt gemiddeld op 72% en voor de groep 15-24 jaar is dit de helft daarvan, zo’n 35%.

Afname groei?
De studie signaleert een stormachtige groei voor UCC sites maar tegelijkertijd voor een aantal categorieën zoals photo-sharing en wiki’s een afname. Dit is te verklaren uit het feit dat steeds meer diensten integreren in social network sites zo ook een platform worden om foto’s, video en overig content te delen. Bij wiki’s is in veel gevallen sprake van een natuurlijke afname omdat nieuwe content vooral uit aanvullingen en correcties bestaat.


Presentatie User as a producer – Or the end of professional content?

Aandachtspunten beleid

 • In veel gevallen genereren UCC diensten onvoldoende inkomsten om groei veilig te stellen.
 • Stimuleren van efficiënte oplossingen voor data-opslag en content delivery.
 • Verbetering kwaliteit van UCC dienten bijvoorbeeld door samenwerking met traditionele media partijen.
 • UCC aanbieders moeten UCC–talenten aan zich binden door revenue-sharing (nu keert een succesvol talent de aanbieder vaak de rug toe).
 • Meer zekerheid richting adverteerders, bescherming van merk imago, zonder dat de gebruiker beperkt.

Uit reactie van aanwezigen partijen waaronder enkele grote UCC aanbieders bleek dat veel oplossingen al in de maak zijn of in de praktijk worden gebracht.

Social networks en privacy
Regelgeving, de rechten en plichten van prosumer, de online creator én consument is slecht. Informatierecht is traditioneel gebaseerd op duidelijk onderscheid tussen maker en gebruiker. Aandachtsgebieden die de studie signaleert voor regelgeving met betrekking tot user created content zijn: prosumer protection, exploitatie van amateurs door UCC platforms, data beveiliging en misbruik en diefstal van content.

Data controllers
Hyvers en facebooker zijn data controllers volgens de letter van de Europese wet, de European data protection law. Echter is deze wet niet geschreven voor de huidige prosumers, diegene die vaak als liefhebberij persoonsgegevens in de openbaarheid brengen.

Wetgeving die de rechten van de gebruiker beschermt bestaat nauwelijks. De onderzoekscommissie ziet zelfregulering, met een actieve rol van gebruikers, als de meest wenselijke oplossing bij het voorkomen van de meest voorkomende onrechtmatigheden.


Presentatie Legal and Policy issues – Is self-regulation the solution?

Europa heeft de ambitie een informatiemaatschappij te zijn, te worden. Het is de taak van de Information Society Unit van het Institute for Prospective Technological Studies (ipts) onderdeel van het Joint Research Center van de EU om strategie, beleid en regulering te formuleren en implementeren. Meer lezen ? Alle studies naar social computing in de EU zijn hier toegankelijk

Over de stand van zaken verscheen eerder dit jaar het rapport Analysis of social computing applications de eerste van een serie studies naar de rol van blogging, podcasting, social networking –tagging, en social gaming in de EU. Het complete support document van de workshop is hier vinden.

 

Robert Witteman is werkzaam bij Sanoma Uitgevers en volgt ontwikkelingen en trends op gebied van marketing, media en research.