Verdieping

De next Volkskrant

0

De Volkskrant werkt aan een jongereneditie op tabloidformaat. Althans, dat zei Volkskrant hoofdredacteur Pieter Broertjes in De Wereld draait door. Mijn moeder belde me na afloop lyrisch op. Ze zochten nog mensen, had meneer Broertjes gezegd, is dit niets voor mij? 

De V, want dat is de voorlopige titel, moet eenzelfde formule hebben als de nrc.next. En dus naast de ‘gewone’ Volkskrant blijven bestaan.

Dat kan ook, want het dagblad gaat zich op een jongere doelgroep richten. Nog jonger dan de zogenaamde next-generatie (in praktijk 30-40 jarigen). De Volkskrant mikt met V namelijk op jonge mensen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar.

Ontlezing en de nrc.next
Wat Broertjes betreft moet de krant in het nieuwe jaar beschikbaar komen. Een exacte datum noemde hij echter niet. Hij wilde dat de krant gaat bestaan uit stukken die ook in de Volkskrant staan, aangevuld met specifiek voor V geschreven artikelen. Broertjes zei tot het initiatief te zijn gekomen wegens ontlezing onder jongeren en het succes van nrc.next. De nieuwe krant zal ’s ochtends verschijnen en ongeveer één euro gaan kosten.

Het plan voor V komt drie weken nadat bekend werd dat er fors bezuinigd moet worden bij uitgeefconcern PCM. En zes weken na de ondergang van DAG, waarin ook Volkskrant stukken werden doorgeplaatst. DAG was een gratis titel van de PCM (uitgever van zowel de Volkskrant als NRC) die uiteindelijk zo’n 12 miljoen euro heeft gekost.

Redactieraad weet van niets
De redactieraad van de Volkskrant zegt in de nrc.next van 28 november verrast te zijn door de uitzending. “We waren verrast, ja. We wisten niet dat de plannen al in zo’n vergevorderd stadium waren”, zegt Michael Persson, voorzitter van de redactieraad. Volgens Persson moet de komende dagen duidelijk worden wat de status is van het plan, waar volgens hem zowel de redactie van de Volkskrant als het management van PCM (uitgever van Volkskrant en NRC) hun goedkeuring nog aan moeten geven. Hij vraagt zich af of dit “een gezond moment” is om een nieuwe krant te lanceren, nu de advertentie-inkomsten onder druk staan.


(Gewoon, even tussendoor: bizar dat het nieuws over V vooral gebracht lijkt te worden dan andere titels dan de Volkskrant. Of hebben ze gewoon niet zo’n goede internetredactie?)

Gevraagd: hippe, jonge journalist
De V zal worden gemaakt door de redactie van De Volkskrant, aangevuld met een kernredactie van jonge redacteuren. In totaal zal het om ongeveer dertig mensen gaan, inclusief die voor marketing en andere, aanverwante artikelen.

‘Kernredactie’ is een waar woord. Het fenomeen van jobhopper is in de krantenwereld nog steeds zeldzaam. De wervingsdiscussie in de journalistiek bestaat nauwelijks. Of de economie nu goed of slecht is, het aanbod aan journalisten is altijd vele malen groter dan de vraag. Mensen hebben een heel romantisch beeld van het beroep. Een beeld van vrijheid, koffie, sigaretten, notitieblokjes en whisky. Ondergetekende voelt ook de aantrekkingskracht van het vak.

Uitgevers zorgen ervoor dat het aantal redacteuren op een laag peil blijft. Redacties kunnen – zeker in tijden van financiële crisis en recessie – niet te groot worden. De in- en uitstroom is altijd constant en ligt heel erg laag. Voor veel redacteuren is het doodnormaal om hun hele carrière bij één titel te werken.

Gek, zou je denken. Moeten ze geen extra mensen inhuren voor het extra werk dat de dagbladen hebben gekregen met hun website? Blijkbaar niet. Ik hou mijn oren in ieder geval open. En u geïnformeerd.

Floor Drees schrijft exclusief voor Frankwatching een serie over de toekomst van de dagbladen, onder de titel Dag blad. Op haar website kun je terecht voor meer beeldmateriaal en tussentijdse updates.