Trends

Media & Communicatie: Het belang van investeren in innovatie

0

Om ook in deze uitdagende tijden het belang van innovatie te onderstrepen organiseert Accenture dit jaar opnieuw de Accenture Innovation Awards. Een recent uitgevoerd onderzoek wijst namelijk uit dat innovativiteit binnen bedrijven door de huidige economische crisis onder druk staat.

Door het uitreiken van de Innovation Awards 2009 wil Accenture de innovatie binnen de media, communicatie en high tech industrieën in kaart brengen, innoverende bedrijven de erkenning geven die zij verdienen en ze bij elkaar brengen ter verdere stimulatie van innovatie. Deze stimulatie is nodig, want de economische crisis heeft zijn weerslag op de innovativiteit van bedrijven. Eind vorig jaar startte Accenture een onderzoek naar innovatie in de Media, Entertainment, Communicatie en High Tech industrieën waaruit dit blijkt. Ruim 300 respondenten van het niveau manager en hoger uit de Verenigde Staten en Europa werden ondervraagd over innovatie in hun bedrijf.

Deze afbeelding is niet langer beschikbaar.

respondents

Uit de resultaten blijkt dat de helft van deze bedrijven het budget voor ontwikkeling van nieuwe producten overschrijdt. Ook de doorlooptijd is vaak langer dan gepland. Al met al staakte ruim 70 % van de onderzochte bedrijven daarom een deel van de ontwikkelprojecten.

obstakels

discontinued

Het onderzoek brengt tevens in beeld dat de kosten van het ontwikkelen en lanceren van nieuwe producten en diensten voor meer dan de helft van de onderzochte bedrijven is toegenomen, terwijl deze kosten voor minder dan 6 % van de bedrijven zijn gezakt. Hoewel een groot deel van de bedrijven ook het innovatiebudget verhoogt, stijgen de kosten gemiddeld meer dan de innovatiebudgetten en wordt per saldo minder geïnnoveerd.

kostenbudget

Het belang van innovatie blijkt voor de ondervraagde bedrijven vaak cruciaal voor succes op de lange termijn. Hoewel men hier duidelijk over is blijken de druk op kosten en tegenvallende successen op korte termijn wel degelijk invloed te hebben op de innovativiteit van de ondervraagde bedrijven.

belang innovatie

Conclusie: het onderzoek geeft duidelijk aan dat de economische neergang wereldwijd zijn weerslag heeft op het innovatievermogen van bedrijven. De kosten van innovatie nemen toe, ontwikkeltrajecten duren langer en de resultaten vallen tegen. Veelal richt men zich met richten op gebieden waar ze in het verleden goed presteerden en wordt minder financiering voor innovatie vrij gemaakt, als men überhaupt nog innoveert.

Door juist nu op innovatie te besparen zet men de bijl aan de wortel van toekomstig succes. Gelukkig zien we al veel innovatieve concepten binnenkomen voor de Innovation Awards 2009 en we hopen op nog veel meer.

Partijen uit de Media, Entertainment, Communicatie en High Tech industrie hebben de gelegenheid hun meest innovatieve concepten in te dienen. Een vakjury zal de concepten beoordelen op innovativiteit, succes en potentie. De vakjury’s bestaan uit grote namen uit het vak waaronder Willem Sijthoff (FD Groep), Lara Ankersmit (Telegraaf.nl), Jan Wildeboer (KPN), Michel Mol (NPO), Martijn Hamann (Endeit investments), Johan van de Gronden (WNF), Menno van Leeuwen (ABN AMRO), Peter Werkhoven (TNO), Simone Brummelhuis (TheNextWomen), Sidney Mock (Spil Games), en Boris Veldhuijzen van Zanten (Internet Entrepreneur, o.a. TwitterCounter). De voorzitter dit jaar is wederom Theo Huibers, verbonden aan de Universiteit van Twente.

Naast de categorie winnaars die door de vakjury worden gekozen, wordt op het Innovation Seminar ook de publieksprijs uitgereikt aan het concept met de meeste stemmen van het publiek. Accenture gelooft in ‘Dicht bij de consument blijven’ en vanaf begin september kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen om aan te geven welk concept de publieksprijs verdient. Tot slot organiseert Accenture na het succes van vorig jaar opnieuw de ‘Innovation Exchange’, waar een select aantal succesvolle concepten worden gepresenteerd aan potentiële investeerders en ideeën worden uitgewisseld.

Wegens een overweldigend aantal inschrijvingen is de inschrijvingstermijn voor de Accenture Innovation Awards 2009 verlengd met twee weken. Concepten kunnen tot en met vrijdag 21 augustus worden ingediend op de website; op de site kunnen trouwens ook concepten worden getipt.