Video

Publieke Omroep introduceert Embedplayer

0

Op 27 augustus 2009 presenteerde de Publieke Omroep de programmering voor het seizoen 2009/2010. Vlak voor de presentatie had ik een interview met Michel Mol, directeur Innovatie & Nieuwe Media van de Publieke Omroep. In dit gesprek kondigt Mol de introductie van de nieuwe Embedplayer aan. Met deze player is het mogelijk om uit 400.000 uur materiaal uitzendingen en/of delen daarvan in externe omgevingen te embedden.

[youtube width=”600″ height=”363″]http://www.youtube.com/watch?v=y_Gq9aFsFz8

De Publieke Omroep is 1,5 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de embeddable player. Geïnspireerd door het succes van YouTube wilde men aanvankelijk kiezen voor het Flash-platform. Omdat het archief van de Publieke Omroep (Uitzendinggemist) de afgelopen jaren echter in Windows Media is opgebouwd en men sinds de Olympische Spelen van 2008 goede ervaringen heeft opgedaan met Microsoft Silverlight, wordt gestart met dat platform.

Het gegeven dat Flash een hogere penetratiegraad heeft dan Silverlight ziet Mol niet als probleem: “Silverlight groeit”, zo stelt hij. Binnenkort zal ook gestart worden met ondersteuning voor Flash, hoewel daarin niet het uitgebreide archief beschikbaar zal zijn. Hierin heeft Microsoft dus een voordeel dat zal bijdragen aan verdere penetratie van Silverlight binnen Nederland. Het is dus afwachten of Adobe hier nog op gaat inspelen.

Mediawet: dienstbaar aan winsten door derden?

Binnen de Nederlandse Mediawet staat een bepaling dat Publieke Omroep niet dienstbaar mag zijn aan winsten door derden. Wanneer derden de content in een andere omgeving kunnen plaatsen, kunnen daar ook advertenties getoond worden, waarmee dus geld wordt verdiend. Mol stelt echter dat hier geen sprake van is omdat het materiaal aan iedereen – zonder onderscheid of voorbehoud – op eenzelfde wijze ter beschikking wordt gesteld. Non-discriminatoir, zo heet dat volgens Mol. Of uitgevers of bloggers rondom de content eigen commerciële uitingen plaatsen is volgens Mol niet strijdig met het principe van dienstbaarheid aan winsten door derden.

Pre-roll en post-roll advertenties

Qua business model wordt alle content ook in de embedded player voorzien van STER-commercials. Volgens Mol is dat vanuit de overheid zo bepaald. Voorafgaand aan de items zullen gebruikers een verplichte pre-roll te zien krijgen.

STER-commercial in Uitzendinggemist

STER-commercial in Uitzendinggemist

Met de nieuwe embeddable player is het echter mogelijk om ook slechts kleine segmenten, zoals een quote uit Nova of een item in het Journaal, te embedden of door te sturen aan vrienden (send-a-friend functie). Bij dergelijke korte fragmenten is het niet gewenst om een verplichte pre-roll advertentie op te nemen. Daarom is gekozen voor een post-roll advertentie. De grens ligt rond 3 minuten in lengte, volgens Mol.

Ondertiteling als bron metadata

Hoewel dit niet in het interview aan bod komt, vertelde Mol dat men voor het doorzoekbaar maken van de archieven gebruik gaat maken van de ondertiteling die in het kader van de voorziening aan doven en slechthorenden wordt ontwikkeld. Deze ondertiteling is immers in tekstvorm beschikbaar en dus eenvoudig doorzoekbaar te maken. Door deze ondertitels aan tijdcodes in de video´s te koppelen kan gericht binnen de content worden gezocht. Uitdaging is nog wel om dit voor ruim 400.000 uur aan archiefmateriaal geïmplementeerd te krijgen. Eenmaal werkend biedt dit wel ongekende mogelijkheden om quotes in de archieven te vinden.