Met abstract gel*l haal je geen talenten binnen

0

Nerd (pronounced /ˈnɜrd/) is a term often bearing a derogatory connotation or stereotype, that refers to a person who passionately pursues intellectual activities, esoteric knowledge, or other obscure interests rather than engaging in more social or popular activities. Therefore a nerd is often excluded from physical activity and considered a loner by peers or will tend to associate with like-minded people.

Dit stereotype van de hoogopgeleide IT-er kennen we allemaal. Dat deze later wel eens kunnen uitgroeien tot rijkste persoon op aarde, weten we inmiddels ook. Maar uit een grootschalig onderzoek dat sinds begin jaren 70 in Amerika is gehouden naar de ontwikkeling van wiskundetalenten, blijkt dit geen toevalstreffer te zijn.

Het onderzoek

In het onderzoek van Lubinski, D., & Persson Benbow, C. (2006). “Study of Mathematically Precocious Youth After 35 Years” zijn verschillende groepen 12-jarige jongens en meisjes gevolgd met een bovengemiddeld wiskundige aanleg. Gebleken is dat van deze groep uiteindelijk 90% een bachelordiploma of hoger haalt en uiteindelijk terechtkomen in bepalende posities in de wetenschap en technologisch gedreven organisaties. Er kan dus worden gesteld dat mensen die een bèta-aanleg hebben, later succesvolle werknemers worden. Daarbij zijn ze ook nog eens bovengemiddeld gelukkig, wat natuurlijke een leuke bijkomstigheid is. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat uiteindelijk zo’n 15% van de dames eindigt als huisvrouw, wat in dit geval met recht een “waste of talent” mag worden genoemd.

Kenniseconomie

nerd

Onze samenleving wordt steeds meer kennis & technologie gedreven waarin IT een prominente rol speelt, waardoor de behoefte aan beta talenten alleen maar groter wordt. In Nederland kennen we al een structureel tekort op het gebied van hoogopgeleide IT-ers en dat gaat dus alleen maar toenemen. Daar waar we in 2007 al spraken over de war on talent, gaan we binnenkort een nuclear war on talent zien. En met bovenstaande gegevens in het achterhoofd, krijgen we wellicht een nieuw fenomeen, Kindergarten Recruitment: recruiters die schoolpleinen afstruinen op zoek naar de wiskundetalenten. Laten we daar maar niet vanuit gaan. We kunnen er wel vanuit gaan dat er een toenemende behoefte aan IT Recruitment gaat komen.

Het Profiel

Terug naar het stereotype ‘Nerd’ . Als volwassen mens weet je dat het ‘not done’ is om in stereotypen te denken. Middelbare scholieren denken hier anders over en als je eenmaal de stempel ‘Nerd’ op je voorhoofd krijgt gedrukt, is je sociale context bepaald en vanuit een menselijk verlangen om ergens bij te horen, aanvaard je dit lot. Deze zogenaamde sociale identificatie zorgt er vervolgens voor dat je de waarden van deze groep overneemt. En dit biedt interessante aanknopingspunten voor een recruiter. Als hij of zij in staat is de waarden van deze groep te vertalen naar concrete interessegebieden en daarbinnen ook het individu weet te triggeren, dan heb je goud in handen. Het profiel van de stereotype Nerd is in dat kader best interessant:

  • fuck_the_mainstream_shirtpursues intellectual activities. Hij moet dus intellectueel worden uitgedaagd. Het gaat ze om de inhoud en niet de verpakking.
  • esoteric knowledge, or other obscure interests. Mainstream is niet aan hen besteed.
  • rather than engaging in more social or popular activities. Schuwt sociale activiteiten en al helemaal als het populair wordt.
  • is often excluded from physical activity. Er is doorgaans geen carrière in de sport voor hen weggelegd.
  • considered a loner by peers or will tend to associate with like-minded people. Als hij al sociaal actief is, dan alleen met gelijkgestemden.

Nog meer dan bij elk ander stereotype, staat het individu hier centraal die zich niets van de mainstream aantrekt. Deze bereik je dus niet met massacommunicatie, employee branding, social media/ networking, tijdens een concert van Frans Bauer of op een Twestifal. Deze groep handelt voornamelijk re-actief en moet derhalve pro-actief, persoonlijk en inhoudelijk benaderd worden. Verwacht vooral niet dat ze lid worden van je community omdat deze leuk wordt gepresenteerd. Als het functioneel is, dan is een witte achtergrond met zwarte letters prima. Ze zijn overigens wel gevoelig voor geld & status, het blijven immers mensen en dan voornamelijk mannen.

Abstract gel*l

Ik was laatst op zoek naar een Software Engineer voor een populaire netwerksite. Nadat ik een geschikte kandidaat had gevonden, wilde deze weten wat het toekomstperspectief van deze organisatie was. Hij had gelezen dat een aantal van dit soort sites worstelen met hun verdienmodel , dus of ik daar iets over kon zeggen. Geheel in de lijn met de web 2.0 gedachte heb ik dit vervolgens interactief op het web uitgezet. Op de vraag, hoe gaan netwerksites nu en in de toekomst geld verdienen, kwam o.a. de navolgende reactie:

“De BSN en de SWN (=huidige netwerksites) blijven marginaal in de zin van het oude geld denken. Zij vormen echter wel de bakermat van de NVN en SEE’s (=toekomstige netwerksites) waar voor diensten gewoon betaald gaat worden, hetzij gewoon in geld, hetzij in alternatieve valuta al of niet in combinatie met een waardebepaling achteraf. Kortom de echte waarde van de sociale netwerken komt eraan, alleen in een andere vorm dan we nu allemaal proberen neer te zetten”

Na deze “geruststellende” uitleg, heb ik niets meer van hem vernomen…..