Van Boek tot Bedrijf

0

‘Leid een rijk leven zonder veel te doen’. Dat is de zin die op de voorkant van het boek ‘The 4- Hour Workweek’ (4HWW) staat. Een interessante managementtheorie die uiteindelijk de ‘startup’ betekende van mijn bedrijf. De schrijver van het boek, Timothy Ferriss, en ik hebben zowaar een paar zaken gemeen. We zijn beiden jong; hij een ‘early thirtier’ en ik een ‘middle- aged twentier’. Daarnaast zijn we op zoek naar een leven vol vrijheid en willen we nieuwe plekken ontdekken. Komt mijn studie ‘toerisme & recreatie’ straks dus toch nog van pas… En hoe het ‘working life’ verder gestalte heeft gekregen, zal ik in mijn blogs uit de doeken gaan doen.

Korte kennismaking met het boek

Ferriss beschrijft in het boek hoe je een luxe leven kunt leiden zonder (te) veel te hoeven doen. Hij vertelt hoe je dat NU kunt bewerkstelligen en niet pas over dertig jaar of als je met pensioen gaat. Zelf geniet hij van veel vrije tijd, van een verre reis of leert hij iets nieuws in een workshop. Tussen de bedrijven door leidt hij, onafhankelijk van tijd en plaats, zijn internetonderneming. Gedurende zijn carrière had hij vele baantjes, maar die bleken niet zaligmakend. Hij zocht naar nieuwe uitvalswegen die nu gebundeld zijn in zijn boek. Het concept gaat uit van de ‘nieuwe rijken’, een term die verder wordt uitgelegd aan de hand van het ‘DEAL’ model. De D staat voor de ‘Definitie’ namelijk ‘Lifestyle Design’. Daarna de E van ‘Elimineren’ van tijdmanagement en het verzorgen van een ‘informatiearm dieet’. ‘Automatisering’ heeft betrekking op de inkomsten en hoe die te regelen en ten slotte de L van ‘Liberation’, wat staat voor vrijheid en mobiliteit.

Het Nieuwe Werken

Het concept is eigenlijk de Amerikaanse variant van het Nederlandse ‘nieuwe werken’ en kan zowel door werknemer als werkgever worden uitgevoerd. Het vereist wel een cultuuromslag waarbij kreten als ‘minder is niet luier’ en ‘het is nooit het juiste moment’ aangeven dat je je moet concentreren op productiviteit en niet op ‘druk zijn’. De term ‘ooit’ is dan toch wel een van de grootste boosdoeners waardoor mensen teveel blijven hangen in het ‘bekende’. Het zorgt ervoor dat we zaken blijven uitstellen, terwijl het juiste moment om iets te veranderen eigenlijk nooit voorbij komt . Kortom, een rijk leven leiden draait niet alleen om geld maar evengoed om het gevoel van vrijheid. De case studie in de volgende alinea geeft een kijkje in de keuken.

4HWW, een case studie

Minder werken maar meer bereiken? Ferriss stelt dat 80 procent van de resultaten voortvloeit uit 20 procent van de producten en de klanten. Anders gezegd, welke 20 procent van de oorzaken leidt tot 80 procent van de gewenste resultaten en geluk? Dat zijn uitkomsten die ook leiden tot een rijker leven. Daarvoor moet je wel de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden. Dus als je maar twee uur per dag kunt werken, wat doe je dan? Zet het ‘informatiearme dieet’ in, zoals in het volgende voorbeeld:

Oof

Het begin van een nieuwe werkweek. Na de gebruikelijke ‘social talk’ over het weekend is het tijd om de inbox te openen. E-mails stromen binnen, maar waar nu te beginnen? Een dagelijks terugkerend probleem waar geen einde aan lijkt te komen. En als je niet oppast ook iets waar je je vaak de hele dag mee bezighoudt. Alles lijkt belangrijk maar is dat ook zo? Deze vastgeroeste gewoontes houden je af van echt belangrijke zaken, namelijk je eigen werk.

Dus lees je e-mail op vaste tijdstippen en stel voor de overige momenten je ‘afwezigheidsassistent’ in. Dat dat nog niet zo gemakkelijk bleek ondervond ook een journalist die volgens de principes van de 4HWW een week lang zijn bedrijf leidde. In het NRC Handelsblad publiceerde hij een artikel over zijn bevindingen. Hierbij bleek ‘outsourcen’ het toverwoord.

Virtual Assistants

Een virtual assistant kan onafhankelijk van tijd en plaats werkzaamheden verrichten.

Een  belangrijk aspect voor het verwerven van meer vrije tijd is dus het ‘outsourcen’ van werk. Één van de hulpmiddelen hiervoor is het inhuren van een Virtual Assistant (VA), een persoonlijke assistente op afstand.

Een VA is vergelijkbaar met een secretaresse, alleen werkt een secretaresse offline en een VA online. Een VA biedt bijvoorbeeld secretariële ondersteuning tegen een redelijke prijs. Die prijs ligt stukken lager dan bijvoorbeeld het uurtarief van een vaste werknemer, wat betekent dat je er alleen maar op verdient.

Maar naar mijn mening moet er nog heel wat veranderen aan de nuchtere houding van Nederlanders voordat ze überhaupt een VA in dienst nemen. Laat staan een personal assistant: zelfs dat is nog maar mondjesmaat ingeburgerd. Gelukkig komt er met het ‘nieuwe werken’ wel een omslag in de traditionele werkcultuur. Grote bedrijven, zoals de Rabobank en Capgemini, geven gehoor aan flexibel werken, ook buiten de kantoormuren, en dat is toch niet voor niets. Er zitten zeker voordelen aan het werken op virtuele basis. Bijvoorbeeld het beter kunnen afstemmen van werk- en privé-zaken. En dat maakt het leven stukken plezieriger. Dat heb ik aan den lijve ondervonden.

Inspiratie

Meer genieten van vrije tijd.

In mijn volgende blogs zal ik jullie meenemen in de ‘startup’ van mijn bedrijf en wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Maar ook hoe het me nu vergaat, trends op dit gebied en zomeer. Dan dus ook meer aandacht voor het concept Virtual Professional Assistant (V.P.A.). Maar weet je wat nog het allermooiste is? Inmiddels leid ook ik een rijker leven door alle inspiratie en ideeën die ik heb opgedaan. Dat breng ik dan weer tot uiting in V.P.A. zodat andere mensen meer van hun vrijheid kunnen genieten.