How to

Wat kost een website?

0

Wat kost een website? Dat is een vraag die mij meerdere keren per week gesteld wordt, en meestal op een moment dat nog (lang) niet alle details duidelijk zijn. Het motief hiervoor is duidelijk: de klant wil weten waar hij aan toe is voordat er verder gepraat wordt. Als het nog niet helder is wat voor website de vragensteller voor ogen heeft, is de vraag helaas verduiveld lastig te beantwoorden. Het resultaat: een patstelling. Welke praktische stappen kunnen klant en internetbureau zetten om uit deze impasse te komen?

Twee wegen

De vraag ‘wat kost een website’ ligt in lijn met de vraag ‘wat kost een huis’, ‘wat kost een auto’ of ‘wat kost een idee’. Dat ligt er maar net aan. Immers: wat zijn de eisen die je stelt aan de ligging van het huis? Hoe groot moet het zijn? Wat voor auto zoek je? Zoek je een luxe auto, een snelle auto of vooral een praktische wagen? En dat idee, hoe goed moet dat zijn? En voor welk probleem is het een oplossing?

Met andere woorden: de informatie die nodig is om te bepalen wat een website kost (welke functionaliteiten, welk platform, uitstraling, eisen aan ontwerp, etc.) ontbreekt in bijna alle gevallen. En juist die informatie is zo hard nodig om de vraag goed te beantwoorden. Vanuit de klant bezien is de vraag meer dan redelijk. Wie van ons zou immers op een rijdende trein springen zonder te weten wat het eindstation is?

Internetbureau en klant kunnen twee wegen bewandelen om uit deze impasse te komen. Optie 1: traditionele bureauselectie. De klant krijgt eerst een helder beeld van de website die hij of zij wil. Het bepalen van de kosten is dan stap twee. Optie 2: SCRUM. De klant stelt het budget vast en kijkt samen met het internetbureau welke functionaliteiten in het budget passen. De klant blijft tijdens de bouw sturen. Beide opties bespreek ik hieronder uitgebreid, vanuit het perspectief van de klant.

Traditionele bureauselectie

1. Idee

De beste websites beginnen met een goede internetstrategie. Echter, niet iedereen is een expert op het gebied van internet. Test je idee bij andere ervaren internetondernemers. En als je twijfelt over je idee, betrek dan professionals bij de ontwikkeling van je strategie.

2. Uitwerking idee

Werk je idee uit in een lijst concrete functionaliteiten. Ben daarbij zo helder (leesbaar), concreet en gedetailleerd mogelijk. Immers: hoe meer details, hoe minder je de invulling aan het lot overlaat. Besteed naast een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten ook aandacht aan: licenties, onderhoud, hosting, content creatie, testen, ontwerp en bouw.

3. Kennismaking

Of het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een website op de lange termijn succesvol is, is zeer afhankelijk van het type internetbureau waar je mee in zee gaat. Stel van tevoren een lijst op met zaken die je van een bureau verwacht. Moeten ze op locatie werken? Stel je eisen aan de creativiteit, grootte, financiële gezondheid, bedrijfscultuur of  professionaliteit van het bureau? Stel aan de hand van deze zachte criteria een shortlist van je favoriete bureaus op.

4. Voorstellen

Vraag aan de bureaus op je shortlist voorstellen op basis van de uitwerking van je idee in functionaliteiten. Zorg dat de voorstellenronde meer is dan alleen een beauty contest. Sturen op ontwerp kan immers later in het proces ook nog. En let bij de kosten niet alleen op de kosten op korte termijn, maar ook op de kosten over een periode van 5 jaar. Reken daarbij ook het onderhoud van de content op de website mee. Op die manier zorg je dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Zie voor meer informatie met betrekking tot een traditionele bureauselectie ook het artikel van Robert-Jan van Nouhuys.

SCRUM

Heel wat minder traditioneel is het om de Scrum-methode in te zetten (als je niet weet wat Scrum is, zie dan Scrum (software ontwikkeling) op Wikipedia, mijn vorige artikel Grip op website ontwikkeling en de andere artikelen hier op Frankwatching). Je bepaalt dan van tevoren wat het budget is, en gaat samen met het internetbureau aan de slag om een zo goed mogelijke website te maken.

1. Idee

Opnieuw begint het ontwikkelen van de website met een idee. Hoe beter het idee, hoe meer kans van slagen de website heeft. Om in stap 2 te weten wat het budget is, is het tijdens deze stap zeker interessant om het idee uit te werken tot een business case. Begin ook met het opstellen van een aantal must-have functionaliteiten. Die heb je nodig als je begint met de Scrum-methode.

2. Bureauselectie

Voor de bureauselectie in een Scrum-traject geldt weer dat je als klant heel goed moet kijken naar de zachte factoren. Als product-eigenaar ben je tijdens een Scrum-traject zeer nauw bij de ontwikkeling betrokken en geldt dat het bureau dat je uitzoekt heel goed bij jou en je product moet passen. Bij de selectie van het bureau moet je naast de prijs (uurtarief) en de technische opties zeker ook op de bedrijfscultuur en het portfolio letten.

3. Vaststelling budget

Werken met de Scrum-methode is niets anders dan werken met tijd. Een team van programmeurs, vormgevers, interactie-ontwerpers en copywriters werkt toegewijd om in een bepaalde tijd zoveel mogelijk van de gewenste functionaliteiten te realiseren. Het eindproduct wordt dus met name bepaald door de tijd die aan het internetbureau gegeven is om te ontwikkelen.

4. Betrokkenheid

Tijdens de ontwikkeling van je website blijft je zelf nauw betrokken. Bij de Scrum-methode bepaalt de klant immers steeds welke functionaliteiten en onderdelen van de website bij de ontwikkeling prioriteit hebben. Omdat na iedere sprint een werkend product wordt opgeleverd (gevuld met content), biedt het de mogelijkheid om gaandeweg het proces te testen met gebruikers en te sturen op de resultaten daarvan. Zo is voortschrijdend inzicht bij Scrum geen liability, maar een asset.

5. Meer dan alleen ontwikkeling

Houd bij de vaststelling van het budget voor ontwikkeling in de gaten dat er op lange termijn ook kosten gemaakt zullen moeten worden voor licenties, onderhoud, content creatie en hosting. Als je deze zaken van tevoren bespreekt met je bureau, kom je niet voor verrassingen te staan.

Welke weg kies ik?

Zowel de traditionele bureauselectie als de Scrum-aanpak leveren fantastische resultaten op. Afhankelijk van de situatie kan de ene methode wel echt beter bij je passen dan de andere. Als de tijd dringt, je in een snel veranderende omgeving zit die steeds wisselende eisen stelt, of als je graag met voortschrijdend inzicht werkt, dan is de Scrum-methode wellicht voor jou. Ben je iemand die liever zekerheid heeft van tevoren, die gaat voor de allerlaagste prijs en vertrouwt op goede afspraken, dan is een traditionele bureauselectie wellicht een betere optie.