Geen files meer met connected navigation?

0

Donderdag een afspraak op de TU in Delft om 10 uur. Normaal pak ik de auto. Maar, BART geeft me woensdagmiddag een ‘pre-alert’. Er wordt veel regen verwacht. Regen en donderdagochtend in de auto? Geen goed idee. Voor het slapen gaan geeft BART een laatste advies. Wekker op 6.45 uur, trein naar Delft om 7.59 uur op perron 13. BART adviseert een trein eerder te nemen, omdat NS de wisselstoring bij Schiphol na drie maanden nog niet heeft opgelost. BART weet dat ik niet van volle bussen studenten hou en heeft een taxi gereserveerd. BART is mijn persoonlijke reisplanner… Toekomstmuziek?

Beter benutten: minder files

Nederland heeft 135.470 km asfalt waarvan 5.012 km snelweg. Nederland heeft met 57,5 km snelweg per 1.000 km² het meeste asfalt in Europa, naast veel spoor en binnenvaart. Toch staan we elke dag in de file. Soms helpt een beetje extra spoorrails of asfalt. Maar, eigenlijk wordt de schaarse infrastructuur niet goed benut. Wie ’s nachts over de lege snelwegen rijdt, begrijpt dit. Kan dat niet slimmer?

Verkeersmanagement

Als een vrachtwagen bij Venlo het land binnen rijdt, dan heeft de chauffeur nog volop keuze hoe hij zijn lading in Rotterdam krijgt. Toch ziet hij pas de actuele informatie over reistijden en files als hij al bij Rotterdam is. Dan is het te laat. Hij heeft geen keuze meer.

Een knelpunt moet je altijd goed plannen en besturen. Met verkeersmanagement kan de verkeersstroom over de alternatieve routes beter worden afgewikkeld. Zowel op de hoofdwegen als binnen steden.

Verkeersmanagement is het efficiënt en veilig verdelen van voertuigen over schaarse infrastructuur door de actuele informatie over voertuigen, wegopbrekingen, calamiteiten of schooltijden te gebruiken voor de besturing van de verkeersstromen. Geavanceerde software kan verkeersstromen nauwkeurig, op lange en korte termijn, voorspellen en advies geven waar bijsturing nodig is; de snelste en veiligste route en het tijdstip.

De verkeersmanager presenteert de informatie op zo’n manier aan de weggebruikers dat ze de beste route nemen, en op het handigste en veiligste moment de weg op gaan. Dat kan via het navigatiesysteem aan boord, borden boven de weg of direct in de planningssoftware van de transporteurs.

Beloon goed gedrag

Verkeersmanagement biedt mogelijkheden voor dynamische beprijzing. Beprijzen, of anders betalen voor mobiliteit, leidt ertoe dat de weggebruiker zelf zorgt voor het beter benutten van de infrastructuur. Een voorbeeld is de autobezitter die de spits mijdt om de A15 te ontlasten en een kleine beloning van 3 euro krijgt.

De Tilburgse hoogleraar Goos Kant schreef: “Logistiek is de kunst van het slim organiseren, maar ik merk daar nog te weinig slimme prijs incentives om de klant ook hiertoe te verleiden.” De overheid kan in de toekomst ‘goed’ gebruik van infrastructuur gaan maken. Dit voorkomt onnodige investeringen in dure wegen.

Connected Navigation als voorwaarde

Een voorwaarde is ‘Connected Navigation’. Daarmee is elk voertuig zichtbaar en kan de verkeersmanager met de gebruiker communiceren. Steeds meer voertuigen hebben een boordcomputers, een TomTom HD Traffic en GPS. Connected Navigation geeft een actueel inzicht in het gebruik van de infrastructuur: ‘floating car data’. Die voorwaarde is daarmee ingevuld.

Het voertuig is in de toekomst zelfs in staat zelfstandig te onderhandelen met de infrastructuur over het handigste moment om de weg op te gaan en over de slimste route op dat moment. De deskundigen hebben het over Smart Logistics Interactive Mobility.

Jouw persoonlijke reisplanner

Met verkeersmanagement komen toepassingen als BART voor consumenten steeds dichterbij. De informatie over de betrouwbare, actuele en voorspelde reistijden wordt gecombineerd met persoonlijke voorkeuren. De intelligent agent software in BART komt met een passend advies en leert van de feedback die je BART geeft. Je beste reismakker.