Samenwerken met marketingbureaus

0

Herkenbaar vooral voor webbureaus die in het hogere segment klanten komen: er komt opeens een marketingbureau om de hoek kijken! Je krijgt te maken met een bureau dat bezig is met een communicatiestrategie, dat marketingdoelen heeft opgesteld en nauwkeurig huisstijlregels heeft gedefinieerd. Nu is de vraag: waar begint het expertisegebied van het webbureau en waar houdt die van het marketingbureau op? Hoe ga je om met een te dominant marketingbureau? En hoe zorg je dat je zelf niet te eigenzinnig bent?

De ideale projectorganisatie

Geef het maar eerlijk toe: wij webspecialisten zijn niet bedoeld om huisstijlen in elkaar te zetten, logo’s te ontwerpen of bezig te zijn met drukwerk. Sterker nog, dat soort klusjes (zeker het DTP’en) komen ons eigenlijk onze neus uit. Daarnaast hebben wij ook bij lange na niet genoeg ervaring en geen gedegen opleiding om een volledig marketingplan te bedenken, op te zetten, uit te voeren en te beheren. Hierdoor moet je voor klanten met een organisatie van dusdanige omvang dat het nodig is – en zeker als ze er zelf de waarde van inzien – samenwerken met een marketingbureau. Nog sterker: waarschijnlijk werkt de klant al met een marketingbureau samen op het moment dat jij bij hen binnen komt.

Het is de ideale projectorganisatie: het marketingbureau is verantwoordelijk voor het marketingplan. Zij zijn als geen ander gespecialiseerd om dit te bedenken, op te zetten en te beheren. Zij kunnen dat ook opdelen in verschillende campagnes, afstemmen op verschillende doelgroepen en per campagne de stijl en manier van communiceren te bepalen.

Staat de campagnelijn eenmaal, dan komen de specialisten om de hoek kijken. Dat kan eenmalig voor specifieke kennis binnen een campagne zijn, maar de klant of het marketingbureau kunnen ook vaste partners hebben om hun marketing- of campagneplan te realiseren. Een DTP-specialist voor het drukwerk, een productiebedrijf voor video’s en beeldmateriaal en een webbureau voor het internet. Dit alles al dan niet aangevuld door een aparte specialist voor mobiele toepassingen.

Wat is mijn taak?

Het is de taak van de webspecialist om te bepalen hoe de gedefinieerde boodschap zo optimaal via het web uitgedragen kan worden en de webdoelen zo effectief mogelijk bereikt kunnen worden. Het is dus jouw primaire taak om de campagnedefinities specifiek te maken en te vertalen naar een webconcept.

Jij als webspecialist weet als geen ander hoe dit moet. Op wat voor soort websites kan de doelgroep gevonden worden? Voor wat voor soorten online marketingmiddelen is die doelgroep gevoelig? Hoe hard moet daarop ingezet worden om het juiste bereik of de juiste hoeveelheid participatie te krijgen om de campagnedoelen te bereiken? Wat zijn de nieuwste technieken waar een grotere zichtbaarheid mee gekregen kan worden? Hoe moeten sociale netwerken benaderd worden en hoe kan daar optimaal gebruik van worden gemaakt?

Jij hebt antwoord op deze vragen, jij adviseert de klant en het marketingbureau hierin en werkt het uit.

Valkuilen

Toch zijn er regelmatig conflicten tussen marketingbureaus en webbureaus. In deze creatieve sector wordt soms te snel over specialisatiegebieden heen gekeken en wordt door een bureau vaak gedacht taken van andere specialisten erbij te kunnen pakken. Waar ligt de lijn, waar houden de verantwoordelijkheden op voor het marketingbureau en begint dat van het webbureau? Dit is voornamelijk afhankelijk van goede afspraken die – vooraf – samen worden gemaakt.

In mijn optiek bepaalt die afspraak dat het marketingbureau de stijl en opzet bepaalt. Het webbureau is verantwoordelijk voor de uitwerking van het concept aan de hand van de campagne- en boodschapcodes. Daarnaast levert het webbureau een gedegen adviesrapport aan over op welke webkanalen het beste geadverteerd kan worden. Vervolgens realiseert het webbureau de daadwerkelijke vormgeving en techniek.

Dit is ook waar de webspecialistische lijn ligt: vanaf de vormgeving van de website dient er nagedacht te worden over gebruikersstructuren, gebruiksvriendelijkheid, lage drempels en een heldere navigatie.

Let erop dat beide partijen de afspraken naleven. Marketingbureaus hebben van nature de neiging om hun invloed net wat verder door te drukken door ook een vormgeving te willen maken. Webbureaus hebben van nature de neiging om (onterecht) overmatig kritisch te zijn op niet-zelfbedachte boodschappen en stijlen. Waak daarvoor, en vermijd dat beiden partijen niet meer met elkaar praten, maar enkel nog tegen de klant klagen over elkaars werk.

Conclusie

Marketingbureaus en webbureaus gaan voor de grotere klanten uitstekend samen. Het zorgt voor een ideale taakverdeling binnen een project en geen van beide partijen hoeft taken uit te voeren waar zij weinig ervaring in hebben, geen opleiding voor hebben of simpelweg geen zin in hebben.

Het overdrachtsgebied van taken en verantwoordelijkheden is echter wat vaag en kan elkaar overlappen. De sleutel tot een succesvolle samenwerking is hier goede afspraken over maken. Respecteer en waardeer elkaars specialisme en heb er vertrouwen in dat het andere deel van het project in goede handen is.

En zorg ervoor dat je als webbureau vaste samenwerkingsverbanden aan gaat met marketingbureaus! Buiten dat je daardoor vaker opdrachten zult krijgen, raak je ook meer op de andere partij ingespeeld. Dat zorgt vervolgens weer voor minder wrevel in het overdrachtsgebied en een meer tevreden klant.