Social media over de grens: Polen

0

Social media en het gebruik van een computer zijn in Centraal- en Oost-Europa nog niet zo gewoon als in West-Europa. Een reden hiervoor is dat een salaris daar nog altijd lager is dan hier. Toch bleek volgens een recent onderzoek van Polish Internet Research dat 52% van de Poolse bevolking bekend is met social media (16 miljoen mensen). Zo’n 10 miljoen gebruikers gaf aan de laatste 6 maanden social media te hebben gebruikt. Aangezien de penetratiegraad van internettoegang in Poolse huishoudens op dit moment nog lager is dan in Nederland, kan er in Polen een sterke groei verwacht worden wat betreft social media-gebruik.

Facebook

Facebook is inmiddels het snelst groeiende platform in Polen. Het afgelopen jaar is het begonnen aan een grote opmars. In 1 jaar tijd zijn er 5 miljoen gebruikers bijgekomen. Volgens PBI/Gemius Megapanel was het aantal geregistreerde Poolse Facebook-gebruikers in juni 2009 in totaal 1,3 miljoen. Een jaar later (juni 2010) is dit aantal 6,4 miljoen.

Wat bijdraagt aan de opmars van Facebook in Polen is het feit dat veel Polen studeren en werken in het buitenland. Hier worden contacten gemaakt en om deze buitenlandse contacten te onderhouden, wordt vaak gebruikt gemaakt van Facebook.

Grono.net en Nasza Klasa

Naast Facebook zijn er nog 2 grote grote Poolse social media-netwerken, te weten Grono.net en Nasza Klasa. Nasza Klasa betekent letterlijk ‘onze klas’. Het doel is om studenten en alumni bij elkaar te brengen via deze website. Inmiddels heeft Nasza Klasa al 13 miljoen geregistreerde gebruikers. Naast studenten mogen ook anderen lid worden, maar het platform is wel ingericht voor studenten. De gebruikers kunnen (natuurlijk) een persoonlijke pagina bijhouden die informatie (zoals hun naam, leeftijd, foto’s, belangen) en een overzicht geeft van bijgewoonde scholen en klassen.


Een andere Poolse speler is Grono.net. Het is een stuk kleiner dan Nasza Klasa. Behalve vele fora staat het toe om foto’s te delen, culturele gebeurtenissen in bepaalde steden te vinden, spullen te verkopen en werk te vinden. Hoewel de site zelf gratis is, zijn er een aantal extra eigenschappen voor betalende abonnees, zoals het moderaten van eigen forums, aan competities deelnemen, meer foto’s uploaden en reclame op de site verwijderen. Het vereist een uitnodiging van één van de leden om te registreren. Grono.net lijkt vooral populair rond Warschau te zijn.

GoldenLine

GoldenLine is het Poolse zakelijke netwerk. Het is alleen voor 18 jaar en ouder en op deze manier wordt geprobeerd om het zakelijk te houden. Na gratis registratie word je automatisch aangemeld bij een aantal groepen. Deze zijn van toepassing op je profiel. Er zijn veel overeenkomsten met LinkedIn. Sommige groepen zijn open en andere groepen zijn gesloten. Verder zijn er betaalde premium diensten.

MySpace

In Polen is MySpace nog onverminderd populair. Onder muzikanten wel te verstaan, maar toch weten meer en meer muzikanten hun weg te vinden naar het sociale web. Zo is op last.fm de 3e groep gebruikers Pools, na Amerikanen en Britten.

Gadu Gadu

Polen heeeft een eigen messenger, genaamd Gadu Gadu. De letterlijke vertaling is Babbel Babbel. Vaak wordt het programma afgekort tot GG of gg. Het programma heeft meer dan 5 miljoen gebruikers. Het heeft advertenties om de kosten te betalen. Gadu Gadu is vooral makkelijk om contact te onderhouden binnen Polen. Daarbuiten wordt het amper gebruikt.

Conclusie

De markt van social media is in Polen minder volwassen dat in Nederland. Volgens het Business Insights-rapport van Andrew Nuttney blijft dit verschil bestaan tot 2015, maar de verwachting is dat het gat kleiner gaat worden de komende jaren. Het onderzoek gaat ervan uit dat 63% van de bevolking in West-Europa social media zal gebruiken, ten opzichte van 53% van de bevolking van Centraal- en Oost-Europa.

Aangenomen kan worden dat Facebook (een van de) grootste spelers zal zijn in het Poolse social media-landschap. Dit is eigenlijk niet anders dan in andere landen. Facebook is het afgelopen jaar sterk gegroeid en er is geen indicatie dat deze trend niet door wordt gezet. Het gebruik van Facebook wordt ten opzichte van eigen platformen, zoals Grono.net en Nasza Klasa, als prettiger ervaren. Dit is vergelijkbaar met hoe Nederlanders Facebook ervaren in vergelijking met Hyves.

In andere landen met een opkomende economie, zoals Turkije, heeft het gebruik van social media ertoe bijgedragen dat e-mail een veel minder dominante rol inneemt in de communicatie. In Polen is e-mail dominanter dan social media, mede door het ontbreken van betaalbare smartphones. E-mail is in Polen echter geen gemeengoed, zoals in de Westerse samenlevingen het geval is. Het gebruik van social media kan hierdoor een boost krijgen. In de toekomst is het daarom niet ondenkbaar dat het gebruik van social media ervoor zorgt dat e-mail achterblijft.