How to

6 voordelen van Enterprise Social Media

0

De meeste bedrijven zetten social media in als kanaal voor marketing en pr. Maar social media zijn een nog krachtiger middel om samenwerking te ondersteunen. Deze vorm van social media noemen we Enterprise Social Media (ESM). Goede voorbeelden van ESM-tools zijn: Yammer, Socialcast, Salesforce Chatter, Jive, Socialtext en Office Talk. Bijna alle grote bedrijven werken met ESM-technologie of hebben eraan geroken. Wat zijn de resultaten als je ESM op een goede manier inzet in je werk? Ik beschrijf 6 redenen om met ESM aan de slag te gaan.

1. Productiever door meer samenwerking

Recent onderzoek in opdracht van Jive laat een toename in samenwerking en collaboratie zien van 37% bij het goed inzetten van ESM. Het belangrijkste effect van een goede inzet van ESM is het wegnemen van barrières voor samenwerking. Iedereen kent deze barrières en heeft ermee te maken: verschillende silo’s in het bedrijf waartussen maar moeilijk samenwerking plaatsvindt, verschillende geografische locaties, verschillende werktijdstippen en de remmende werking van de hiërarchie. Het slechten van die barrières stelt mensen in staat om flexibel samen te werken met mensen door heel het bedrijf. Ik stel het me altijd voor dat ik op ieder moment met een voor iedere situatie ideaal team rond een tafel zit. Mensen die waarde toevoegen, participeren ongeacht rang of stand. De samenwerking is vaak gericht op het oplossen van problemen of het pakken van kansen. Daarom is samenwerken met behulp van ESM veel effectiever dan de manier waarop we gewend zijn te werken.

2. Ontdek wat je bedrijf weet

ESM-technologie legt verbanden tussen mensen en legt hun interactie vast. Het resultaat: een levend en doorzoekbaar kennissysteem dat de ‘tacit’-kennis die in je bedrijf aanwezig is blootlegt. Tacit-kennis is gebaseerd op de combinatie van expertise en ervaring. Het is de meest waardevolle vorm van kennis die bijzonder moeilijk te delen is. Tacit-kennis is het beste te vangen in dialogen tussen mensen. Vandaar dat het vastleggen van die dialogen op sociale media zo’n succesvolle manier is om tacit-kennis vast te leggen.

3. Mensen krijgen sneller en beter antwoord op vragen

In de meeste grote organisaties draait het er niet zozeer om wat je weet, maar om wie je kent. De netwerken die je ontwikkelt binnen je bedrijf zorgen ervoor dat je zaken voor elkaar krijgt en je problemen adequaat het hoofd kan bieden. Regelmatig merk je dat je netwerk niet groot genoeg is of witte vlekken kent als het om specifieke kennis gaat. De organisatie ondersteboven keren om een antwoord op je vraag te krijgen, is vaak een tijdrovende bezigheid. Mensen die nieuw zijn in een organisatie worden hier het hardst mee geconfronteerd. Het Jive-onderzoek toont aan dat goed functionerende ESM er voor zorgen dat het netwerk van mensen groeit met gemiddeld 39% en je gemiddeld 30% sneller antwoorden op vragen krijgt.

4. Minder e-mail

Eén van de meest gehoorde klachten van werknemers is het aantal e-mails dat ze krijgen. Bedrijven die ESM goed hebben geïntegreerd, rapporteren dat er significant minder wordt geklaagd over overlopende inboxen. Bedrijven waar ESM geadopteerd is door medewerkers zien een daling van het aantal e-mails met 27%. Atos Origin heeft zelfs de ambitie uitgesproken om over 3 jaar geen interne emails meer te hebben.

5. Gemotiveerder personeel

Een recent onderzoek van Deloitte laat zien dat 80% van de werknemers niet goed gemotiveerd is. Het gebrek aan motivatie komt voor een belangrijk deel door het feit dat mensen het gevoel hebben alleen binnen zeer strak gedefinieerde kaders te mogen werken. Die werknemers hebben het gevoel dat ze geen initiatief kunnen tonen of geen bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf als geheel. Uit het Jive-onderzoek blijkt dat bedrijven die ESM goed inzetten de motivatie van het personeel zien toenemen met ongeveer 30% ten opzichte van hun peers. Deze toename in motivatie vertaalt zich niet alleen in meer gezelligheid, maar leidt tot betere klantinteractie, snellere probleemoplossing en meer vernieuwing. Het levert daarmee direct een bijdrage aan de bottom-line van het bedrijf.

6. Meer vernieuwing

De laatste decennia zijn we veel efficiënter geworden. Dat levert voordelen op, maar het betekent ook dat ‘barriers to entry’ continu verlaagd zijn. Vooral voordelen die voortkomen uit efficiency-verbeteringen zijn tegenwoordig snel ingelopen. De consequentie is dat de ‘competitive advantage’ steeds minder lang duurt en bedrijven kunnen zich steeds moeilijker onderscheiden. Vernieuwing zal daarom moeten komen uit creatieve nieuwe proposities. Charlene Li, oprichtster van de Altimeter Group zei hierover: “You can’t simply ‘Six Sigma’ your way into new markets.” Met ESM kunnen bedrijven de creativiteit terugbrengen. Jive rapporteert een toename in ideeën van 32%. Een recent onderzoek van McKinsey toont aan dat bedrijven die ESM gebruiken duidelijk verbeteringen zien in de ‘time to market’ en in de aantallen succesvolle innovaties.

ESM is nog een relatief jonge tak van sport. Veel bedrijven hebben zich er nog niet aan gewaagd, omdat er nog weinig bekend is over de harde business case. Bij het kleine aantal bedrijven dat op basis van visie en geloof in de toepassing van ESM wel heeft doorgepakt, zijn nu mooie resultaten te zien.

In een volgend artikel zal ik ingaan op de factoren die grote invloed hebben op het succes van ESM-programma’s.