Infographic, How to

Twitter: hoe komt de bouw in gesprek? [infographic]

0

De bouwsector zet Twitter in om in gesprek te komen met klanten, partners en eindgebruikers. Om te kijken hoe het gesprek verloopt, zijn de Twitterstatistieken van de 10 grootste bouwbedrijven met elkaar vergeleken. Wat is de rol van Twitter in deze branche en wat doen we ermee? De bouwbranche is op de goede weg, maar heeft nog veel werk te verzetten.

De bouw is conservatief, afwachtend en weinig transparant. Zie daar, het beeld dat de meeste mensen hebben van de bouwbranche. Toch proberen wij als bouwsector met behulp van onder andere Twitter in gesprek te komen met klanten, partners en eindgebruikers. Hoewel nog pril, wordt steeds vaker gekeken hoe Twitter (beter) kan worden ingezet in de communicatie met de buitenwereld. De vraag is echter: is het wel een gesprek of is de bouwbranche vooral uit om traditioneel te zenden?

Zenden en luisteren is nog geen dialoog

Van de 10 grootste bouwbedrijven van Nederland hebben er 9 een corporate bedrijfsaccount op Twitter. Allemaal met een eigen (of geen) strategie en beleid. Vaak wordt ingezet op een corporate account met subaccounts voor verschillende bedrijfsonderdelen. Zo kan er onderscheid gemaakt worden in de verschillende specialisaties van de bouwers. Bij de meeste bouwers heeft een deel van het personeel ook een eigen (privé)account en wordt afzonderlijk van elkaar ook het gesprek aangegaan met de buitenwereld. Bij onder andere Strukton, BAM en Heijmans zijn voor deze medewerkers richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media.

Wat opvalt is dat op corporate niveau nog vooral wordt ingezet op zenden en luisteren (monitoren). Van een open dialoog is nog maar beperkt sprake. Zelfprofilering is nog de belangrijkste reden om aanwezig te zijn op Twitter. En kijken hoe de ander het doet. Maar het kan ook anders, aldus Annemarie Hoogendoorn van Strukton: “In onze visie draaien social media om interactie met je doelgroepen. Strukton gebruikt Twitter daarom niet alleen voor het verspreiden van nieuws, maar legt ook zijn oor te luisteren bij verschillende doelgroepen. Op dit moment vindt de dialoog vooral plaats met studenten, bijvoorbeeld tijdens de Infratech en Create Tomorrow.” Glenn Metselaar van Dura Vermeer zet daarentegen meer in op reputatie: “Wij willen graag de emotionele aantrekkingskracht versterken en ons bedrijf interessant maken voor mensen die graag bij ons willen werken of om zaken mee te doen.” De inzet op reputatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatie, kennisdeling en omgevingscommunicatie zijn belangrijke onderwerpen die voor het oprapen liggen. Door in gesprek te gaan met eindgebruikers, klanten en partners kan het sentiment rond de branche en bouwprojecten goed gemeten worden, wat resulteert in een beter communicatieproces.

‘Twitterende bouwprojecten’

Social Media kan de bouw helpen om meer inzicht in te geven in de werkzaamheden achter de bouwhekken. Steeds vaker zien we dat bouwers samen met bijvoorbeeld de overheid Twitter inzetten bij grote bouwprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de Noord-Zuidlijn (@Noordzuidlijn), Stationsgebied Utrecht (@CU2030), Den Haag Centraal (@DHNcentraal), Spoorzone Delft (@Spoorzonedelft), Stationseiland Amsterdam Centraal (@Stationseiland) en Rotterdam Centraal (@RdamCentraal). Het bouwproces, de bouwactiviteiten, eventuele overlast, suggesties vanuit de omgeving, open dagen en bezoekersinformatie worden onder andere via Twitter gecommuniceerd. Meer begrip kweken voor de werkzaamheden en meer openheid over de gang van zaken zijn daarbij belangrijke doelstellingen. De bouwhekken gaan virtueel op een grote kier.

Live vanaf de bouwplaats

Voor de bouwbranche betekent Twitter geen los blokje dat tegen bestaande middelen aan kan worden geplakt. Het is onderdeel van het totale communicatieplan. Op corporate en projectniveau. Communiceren met de lokale omgeving en eindgebruikers vergt aandacht en verantwoordelijkheid. Dit moet in tijd, manuren en geld uitgedrukt worden. Er wordt live vanaf de bouwplaats gecommuniceerd, het gebeurt niet vanaf het kantoor. Dat is te ver van ‘where the magic happens’. Dit betekent dat bouwend personeel, waar communicatie vaak niet hoog op de agenda staat, deze verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Inclusief bijbehorende obstakels zoals de generatiekloof en dat twitteren op een bouwplaats (door weers- en werkomstandigheden, stof, werken met handschoenen e.d.) praktisch best lastig is. Toch is het de moeite waard om in te zetten; als bouwbedrijven de omgeving goed informeren, zal dat bijdragen aan het transparant maken van de branche en is er meer kans op begrip voor bouwwerkzaamheden.

6 tips voor de bouw om echt in gesprek te komen

1. Kies de thema’s

Volg zelf mensen en bedrijven op de thema’s die centraal staan binnen het bedrijf en in de omgeving waar de bouwbranche actief is. Twitter ook regelmatig over deze thema’s, zodat mensen snappen waar je voor staat en waarover je graag in gesprek wilt komen.

2. Maak het SMART

Maak de social media doelstellingen SMART. Dan kun je namelijk achterhalen of je het goed doet of niet. Bijvoorbeeld extra kijkdagen voor je ‘fans’.

3. Benoem een redactie

Stel een redactie samen om gezamenlijk een goed luisterend oor te zijn binnen het netwerk en om adequaat te kunnen reageren.

4. Ben realistisch

Werk van binnen naar buiten. Wat je zegt en belooft, moet je wel kunnen waarmaken.

5. Humor werkt

Hou de ‘funfactor’ erin. Grappige zaken worden sneller gedeeld en hebben vaak een snellere aanleiding om in gesprek te komen.

6. Wie vraagt…

Wordt niet overgeslagen. Door te vragen en te beantwoorden, ontstaat pas echt een dialoog. Stel je open op.