Innovatie

De C2B Revolutie: praktijkvoorbeelden van crowdsourcing

0

‘De C2B Revolutie: 7 stappen en 19 praktijkvoorbeelden van crowdsourcing’ is het eerste Nederlandstalige boek over crowdsourcing. Er wordt beschreven hoe – en waarom – consumenten het beste betrokken kunnen worden bij de bedrijfsvoering. Auteurs Robert van Meer en Tim Meuleman combineren theoretische inzichten met voorbeelden en praktijkcases. Het boek biedt een totaaloverzicht van het concept crowdsourcing met als belangrijkste boodschap: de ‘p’ van participatie wordt het nieuwe en centrale element in de marketingmix.

Crowdsourcing is een thema dat momenteel binnen veel organisaties speelt en eigenlijk voor elke sector relevant kan zijn. In de huidige wetenschappelijke literatuur en op blogs komen veelal buitenlandse cases aan bod, dus toen dit Nederlandstalige boek op de markt zou komen, was ik erg benieuwd. In een interview met de auteurs werd mij verteld dat dit boek zelfs een heuse revolutie in gang gaat zetten. In dit artikel een samenvatting van de onderwerpen die aan bod komen.

De 7 stappen in crowdsourcing

Een belangrijk punt dat in ‘De C2B Revolutie’ onder de aandacht wordt gebracht, is dat crowdsourcing een doelgericht proces zou moeten zijn. De ideeën komen dan wel van buiten, maar als er geen heldere inside-out visie is, verandert crowdsourcing in een chaos. Het boek begint dan ook met de basis zodat de lezer weet wat crowdsourcing is, waar je crowdsourcing voor gebruikt en hoe je het toe kunt passen. Vanuit een beschouwend perspectief worden verschillende visies en onderzoekresultaten uitgelegd.

De hoofdstukken beschrijven het crowdsourcing proces in 7 stappen (zie afbeelding) en elke stap wordt geïllustreerd met voorbeelden. Zo komen ervaringen en visies aan bod van onder andere: LEGO Group, Lay’s, TNO, KLM, Pickwick, Battle of Concepts, Magneet Festival, KitKat, Boomerang Create, Rabobank, Trots op Nederland, Search Factory en Poptent.

Het crowdsourcing steeringwheel

Stap 1, 2 en 3

De uitleg bij de eerste 3 stappen van het ‘crowdsourcing steeringwheel’ maakt duidelijk dat het concept veelomvattend is. Er worden 16 vormen van crowdsourcing omschreven, aan de hand van 4 soorten activiteiten. Evenals bij cocreatie kunnen consumenten als ‘crowd’ namelijk verschillende rollen spelen, met elk een eigen mate van vrijheid en creativiteit. Dit zijn de creërende rol, de samenwerkende rol, de inspirerende rol en de verbeterende rol. In samenhang hiermee worden ook de soorten crowdsource communities besproken: van zelfsturende tot meer afhankelijke communities.

Stap 4: Seeding the crowd

Nadat de doelstellingen van het crowdsource project bepaald zijn, is het belangrijk de juiste ‘crowd’ te identificeren. Wie is je doelgroep precies? Wie wil je betrekken bij de crowdsourcing activiteiten: interne klanten, designers, experts of enkel consumenten? Wat motiveert hen om deel te nemen?

Een willekeurige doorsnee van je doelgroep zul je niet snel op een crowdsource platform terugvinden, aldus de auteurs. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het merendeel van de participerende crowds bestaat uit hoogopgeleide, welvarende blanke mannen. Toch kan de samenstelling en de motivaties van deelnemers per platform enorm verschillen. In het boek wordt benadrukt dat incentives en tone-of-voice daar dan ook goed op moeten worden afgestemd.

Stap 5: Breeding & feeding the crowd

LEGO’s digital design tool

Bij deze stap worden verschillende toolkits omschreven die deelnemers ondersteuning kunnen bieden bij crowdsourcing activiteiten. Dit kunnen geavanceerde software programma’s zijn (waarmee bijvoorbeeld nieuwe ontwerpen gemaakt kunnen worden) of simpele en korte briefings. Een toolkit zorgt ervoor dat de consumenten op een gemakkelijke en zelfstandige manier aan de slag kunnen en zelf ontdekken wat er mogelijk en onmogelijk is.

De paragraaf ‘Feeding the crowd’ gaat (in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden) over de keuze om een tussenpersoon in te schakelen bij crowdsourcing. Wat zijn de voor- en nadelen van een bestaand platform en hoe maak je de transactiekostenanalyse? Ook behandelen de auteurs een aantal voordelen en nadelen van online versus offline crowdsourcing.

Stap 6: Weeding the crowd

Het is mij inmiddels duidelijk dat er bij crowdsourcing veel keuzes gemaakt moeten worden, anders kunnen de resultaten flink tegenvallen. Bij stap 7 worden al deze keuzes samengevat tot 8 overwegingen. De auteurs geven aan dat het vooral belangrijk is waaróm je bepaalde keuzes maakt, want dit bepaalt hoe en waarheen je de crowd stuurt.

Visie

In het laatste hoofdstuk geven de auteurs hun eigen visie op crowdsourcing:

  • De klant betrekken bij de bedrijfsvoering is de sleutel tot competitief voordeel op de lange termijn.
  • Bedrijven zullen altijd nodig zijn, de klassieke rol van bedrijven zal echter veranderen.
  • Kennis wordt minder uniek en dus minder waardevol: er is meer nodig dan kennis en efficiëntie om te kunnen slagen als bedrijf.
  • De 3 nieuwe vaardigheden zijn: het faciliteren van de vraag, het benutten van creativiteit en het betrekken van de klant.

Mijn conclusie

‘De C2B Revolutie’ was voor mij een welkome aanvulling op mijn literatuurstudie. Het is toegankelijk, maar biedt ook wetenschappelijk inzichten die het boek de gewenste diepgang geven. Er worden niet alleen positieve aspecten belicht, maar aan de hand van cases worden ook de valkuilen en leermomenten besproken van organisaties die al ervaring hebben met crowdsourcing. Zo ontdek je als lezer hoe belangrijk het is om crowdsourcing als bedrijfsproces goed te plannen en te managen. Het boek beschrijft een 7-stappenplan, maar geeft geen concrete richtingen aan: het geeft vooral inzicht in welke keuzes er gemaakt moeten worden als je succesvol wilt zijn in crowdsourcen.

Titel: De C2B Revolutie
Auteur: Robert van Meer en Tim Meuleman
Uitgever: Beerens Business Press
Jaar: 2011
Nummer: 978-90-760-5129-1
Mediatype: boek (234 pagina’s)
Prijs: € 24,95 (excl. €4,50 verzendkosten)
BestellenC2Brevolutie.nl