Innovatie

Minister Verhagen vergeet bron van innovatie: wisdom of crowds

0

Minister Verhagen geeft vandaag zijn reactie op de voorstellen die hij deze zomer van de negen topsectoren ontving. Daarin zal hij aangeven hoe hij de komende jaren gaat investeren in deze sectoren, in aanvulling op de eigen investeringen door de sectoren. Het kabinet wil zo de economische kracht van Nederland versterken en de Nederlandse concurrentiepositie verbeteren. Het lijkt er echter sterk op dat de minister, net als de topsectoren van bedrijven en wetenschappers, een belangrijke bron van innovatie over het hoofd ziet: de ‘wisdom of crowds’. 

Wil het Nederlandse bedrijfsleven meer en sneller kunnen innoveren, dan zal het moeten leren om gebruik te gaan maken van het potentieel dat aanwezig is in de samenleving: bij het gewone publiek, consumenten, individuele experts, kunstenaars, ontwerpers en amateurs. Innovaties vragen om nieuwe ideeën, kennis, vaardigheden, arbeidskracht en kennis van de consument. Dankzij internet en social media kunnen deze nu worden ingeschakeld het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten. Diverse bedrijven zoals Procter&Gamble, Nike en Dell hebben de recente jaren al nieuwe producten ontwikkeld met inbreng van groepen consumenten en genereren daarmee ruim 30% van hun omzet.

Succesvolle ideeën komen van buiten

In andere sectoren zijn ook aansprekende voorbeelden te vinden. Zo bedacht een 13-jarige Amerikaanse jongen een nieuw ontwerp voor een zonnecel, die 20-50% meer elektriciteit opwekt dan gangbare panelen. Astronomen konden dankzij Galaxy Zoo in slechts enkele weken in plaats van maanden, een plattegrond van Mars maken en daarmee gericht de extra foto’s maken voordat de sonde terug zou keren. Duizenden burgers hielpen vrijwillig mee met het oriënteren en groeperen van de foto’s die de ruimtesonde Mars Oribiter had gemaakt.

Dankzij het platform PatientsLikeMe, worden nieuwe medicijnen en combinaties van medicijnen betrouwbaar en sneller getest dan via langdurige klinische proeven. Duizenden patiënten wisselen op dit platform informatie met elkaar uit over hun medicijngebruik en gezondheid. Hieruit halen farmaceutische bedrijven waardevolle informatie.

Ondertussen staan we aan de vooravond van nieuwe doorbraken op het gebied van nanotechnologie, life sciences, hightech systemen en materialen. Op deze terreinen wordt veel nieuwe kennis ontwikkeld. Om echter te komen tot bruikbare toepassingen en succesvolle innovaties is veel onderzoek en uitproberen nodig. En voortdurend contact met gebruikers en consumenten, want dat bepaalt uiteindelijk of inventies leiden tot succesvolle innovaties. Op het terrein van deze grote doorbraken, die basis vormen voor nieuwe innovaties, kan de ‘wisdom of crowds’ een enorme versnelling betekenen.

De middelen en mogelijkheden waarmee burgers zelf dingen kunnen doen, blijven toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de 3D printer die naar verwachting het komende decennium gaat doorbreken. Of aan de implicaties van de door Google aangekondigde samenwerking van Android met het Arduino-platform, waarmee eenvoudig nieuwe elektronica ontwikkeld kan worden. Dit zal naar verwachting leiden tot de ontwikkeling van een grote hoeveelheid nieuwe randapparaten voor mobiele telefoons en tablets. Dat gebeurde in het recente verleden al met de iPhone, zoals een bloeddrukmeter die je kunt aansluiten op de iPhone of een ECG waarmee burgers zelf hun hart kunnen monitoren.

Door de samenwerking die Google aankondigt, kunnen burgers straks nieuwe elektronica ontwikkelen die samenwerkt met mobiele apparaten (telefoons en tablets), net zo gemakkelijk als het maken van een app. Daar komt nog bij de verwachte doorgroei van gemakkelijk te verkrijgen (bio)sensoren, die in en om mobiele telefoons te plaatsen zijn. Burgers krijgen in de toekomst dus steeds krachtigere mogelijkheden om laagdrempelig zelf producten te ontwikkelen en metingen te doen.

LEGO-blokken

Willen de Nederlandse topsectoren klaar zijn voor de toekomst, dan dienen zij op serieuze schaal aan de slag te gaan met het experimenteren met de ‘wisdom of crowds’. Dat zouden ze heel goed kunnen doen door projecten te starten en een online platform op te gaan zetten waar bedrijven, wetenschappers en burgers kunnen samenwerken aan nieuwe innovaties. Waar nieuwe gereedschappen ontwikkeld worden waarmee burgers kunnen bijdragen. Zoals de serious games om foto’s te ordenen bij Galaxy Zoo, de sociale media om gezondheidsprofielen uit te wisselen van PatientsLikeMe en de sensoren van Geluidsnet, waarmee ze zelf kunnen meten. Met andere woorden: een LEGO-blokkendoos waarmee de crowd kan gaan participeren.

Zo’n platform zou ook zorgen voor verbindingen tussen de sectoren. De grensvlakken van vakgebieden en daar waar nieuwe ideeën worden uitgewisseld, vormen de ideale kraamkamers voor nieuwe innovaties. Innovaties die het bedrijfsleven versterken en die onze samenleving hoog nodig heeft gezien de uitdagingen op het terrein van gezondheid en duurzaamheid. Als de sectoren nog langer wachten, lopen zij het risico ingehaald te worden door buitenlandse concurrenten of misschien zelfs door de crowd zelf.