Innovatie

Bring Your Own Device: werknemers maken de dienst uit

0

Het lijkt al zo lang geleden dat het bedrijfsleven de trendsetter was in de adoptie van nieuwe technologieën. Ga maar na: chat, sociale netwerken, smartphones, apps – ze werden eerst omarmd door consumenten, het bedrijfsleven volgt steeds op een afstand.

Schoorvoetend

Er lijkt een beweging te ontstaan die inziet dat het slim is om in te spelen op deze ‘consumerization’-trend (in plaats van eerst verbieden, dan schoorvoetend toestaan en dan alsnog omarmen). De term Bring-Your-Own (BYO) is steeds vaker te horen en is de meest concrete maatregel die organisaties kunnen nemen om de technologische vooruitgang binnen de bedrijfsmuren te halen. Kortweg komt het erop neer dat werknemers hun eigen laptop, tablet, PC of smartphone mogen gebruiken op de werkvloer. Sommige bedrijven kiezen er zelfs voor om apparaten gedeeltelijk of helemaal te vergoeden. Niets nieuws misschien: maar juist de vrije keuze in apparaat is de kern van de BYO-beweging. Laptop of tablet, Windows of Mac; werknemers hebben de keuze.

Beleid

Hoewel Bring-Your-Own dus duidelijk bezig is aan een opmars in het bedrijfsleven, hebben veel organisaties nog geen officieel beleid op dit gebied: slechts 44 procent. De verwachting is wel dat dit beeld snel zal veranderen. Maar liefst 94 procent is van plan om tussen nu en 2013 een formeel BYO-beleid op te stellen.

Nederland koploper

Bij Citrix hebben we een internationaal onderzoek laten uitvoeren door Vanson Bourne. De vragen in deze zogeheten BYO-index zijn voorgelegd aan 700 IT-professionals in zeven landen. Wat het meeste opviel, is dat er relatief weinig bedrijven te vinden zijn waar BYO helemaal niet voorkomt: ruim negen op de tien organisaties (92%) heeft ermee te maken. Dit betekent overigens niet dat negen op de tien werknemers een eigen apparaat meenemen naar de werkvloer: het percentage ligt nu op ongeveer 28 procent. Wat me minder verbaast (maar wel trots maakt) is dat Nederland koploper is onder de onderzochte landen: het percentage ligt nu op 30 procent, over twee jaar is dat naar verwachting 37 procent.

…maar wel zelf betalen graag

Ook opvallend is dat Nederlandse werkgevers vaker dan gemiddeld geen financiële bijdrage leveren aan een BYO-programma: bijna vier op de tien werknemers betaalt alles zelf. Het wereldwijde gemiddelde 10 procent lager. Slechts 28 procent van de werkgevers betaalt alles: wereldwijd is dat 50 procent. Uitschieter in deze categorie is India (58% betaald), wat de populariteit van BYO in dit land zou kunnen verklaren.

De toekomst heet ‘tablets’

Het apparaat dat het meeste wordt meegenomen naar de werkvloer is (nu nog) de laptop: in 38% van de organisaties wordt minimaal één privé-laptop gebruikt. De verwachting is dat tablets een enorme opmars gaan maken: nu worden privé-tablets nog gebruikt in acht procent van de organisaties, de verwachting is dat dit bijna zal verdrievoudigen in 2013 (naar 23 procent).

De voornaamste redenen om privé-apparaten toe te staan op de werkvloer:

  • Het mogelijk maken van telewerken
  • Hogere productiviteit
  • Het aantrekken en behouden van talent en jonge medewerkers
  • En natuurlijk kostenbesparingen (minder investeringen in apparatuur, minder behoefte aan IT-training en IT-ondersteuning)

Uiteindelijk blijven cijfers ook maar cijfers. Om erachter te komen hoe belangrijk het is voor young professionals en studenten om hun eigen apparaat mee te kunnen nemen naar de werkvloer, zijn we de straat op gegaan. Wat verwachten ze van hun (toekomstige) werkgever en wat komen ze tegen in de praktijk?

Accepteer cookies

Staat jouw werkgever het gebruik van je eigen apparaten toe op het werk? En zo ja, krijg je er een vergoeding voor of komt het helemaal voor eigen rekening?