Inspiratie, Verdieping

Hoe verder met e-health? Online toepassingen in de zorg

0

Kun jij online een afspraak maken met je huisarts? Of via internet een herhaalrecept aanvragen bij je apotheek? Inmiddels is er zo’n 15 jaar geïnvesteerd in e-health en is er een scala aan toepassingsmogelijkheden. Toch is de kans groot dat je beide vragen met ‘nee’ moet beantwoorden. Nu we de mogelijkheden van e-health kennen, is een ‘doorstart’ gericht op brede implementatie essentieel om ‘online’ de komende jaren een vanzelfsprekende plek te geven in de zorg. Over wat daarvoor nodig is, willen we het hebben in deze nieuwe blogserie. 

Het doel van e-health

Vanuit klantperspectief is het uitblijven van basisservices als ‘online een afspraak maken met je huisarts’ op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Want probeer je huisarts maar eens telefonisch te pakken te krijgen. Alweer in gesprek. Krakerige bandjes, waarop naar een collega-praktijk wordt verwezen. Kortom, een hoop gedoe dat met een online agenda makkelijk te voorkomen zou zijn.

Gelukkig staan de huisartspraktijken niet model voor de wijze waarop in de zorg de afgelopen jaren is geïnvesteerd in nieuwe online toepassingen. Er is inmiddels van alles bedacht en ontwikkeld om de kwaliteit en efficiency van de zorg met behulp van internet en ICT te verhogen. Van digitale poli’s tot internetbehandelingen. En van online communities voor ervaringsdeskundigen, tot handige mobiele ‘apps’ waarmee je het verloop van je ziekte of herstel kunt monitoren. Al dit soort toepassingen bieden patiënten en cliënten meer sturingsmogelijkheden, meer eigen regie. En het neemt zorgverleners steeds meer ‘standaard-werk’ uit handen, zodat ze tijd vrij maken voor ‘warme’ of intensieve zorg. Althans, dat is de bedoeling.

Aantal ‘werkende’ online toepassingen nog altijd gering

Toch zegt de hoeveelheid toepassingen niet alles. Want kijk je preciezer naar welke online toepassingen substantieel worden gebruikt en gewaardeerd, betaalbaar zijn en werkelijk meerwaarde bieden voor zorginstellingen, dan levert dat een veel minder florissant plaatje op.

Kennelijk is het probleem niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe online toepassingen, maar komt het aan op een brede implementatie en, om nog eens een lelijk woord te gebruiken, opschaling. Die ‘doorstart’ is essentieel om e-health de komende jaren een vanzelfsprekende plek te geven in de zorg. Zodat het maken van online afspraken in ziekenhuizen voor alle patiënten mogelijk wordt. Zodat online behandelingen als standaardonderdeel van het behandelaanbod worden opgenomen. Zodat online communiceren met de arts een gewone optie is voor wie dat wil.

Implementatieslag is hard nodig

Alles wijst erop dat juist het maken van deze implementatieslag moeilijk is. Begrijpelijk, want het integreren van online toepassingen zet de hele organisatie op zijn kop. Het vereist een herinrichting van het primaire zorgproces en aanpassingen op meerdere fronten: in techniek, bedrijfsvoering, marketing, competenties en inzet van medewerkers. Het vereist investeringen en keuzes in wat je wel en dus ook niet blijft doen. En het vergt visie op wat je wilt bereiken met de inzet van online toepassingen in de zorg. Over al deze zaken willen we het in een nieuwe blogserie hebben.

Inspirerende verhalen van smaakmakers en koplopers

We maken een ronde langs verschillende zorgsectoren, zoals ziekenhuizen, GGZ, GGD, ouderenzorg, revalidatiecentra, eerstelijnszorg etc. Daar vragen we direct betrokkenen naar hun visie op en ervaringen bij het ontwikkelen en implementeren e-health:

  • Wat valt er nu zoal onder e-health?
  • Welke verwachtingen zijn uitgekomen en welke niet?
  • Wat is kenmerkend voor de ontwikkeling van e-health tot nu toe?
  • Hoe kan e-health bijdragen aan de empowerment van patiënten?
  • Wat hebben alle investeringen in e-health opgeleverd in diverse zorgsectoren?
  • Van welke good (en bad) practices kunnen we leren?
  • Welke innovatieve toepassingen komen er aan?
  • Voor welke uitdagingen staan zorgaanbieders de komende periode?
  • Wat is het geheim van een succesvolle implementatie?

Hopelijk leidt het tot inspirerende verhalen van koplopers, smaakmakers en trendsetters uit verschillende zorgsectoren.  Daar tussendoor diepen we soms achterliggende thema’s uit, waarmee iedereen die in de zorg bezig is met e-health onherroepelijk te maken krijgt. Op deze manier hopen we opgebouwde kennis en ervaringen in zorgorganisaties over het voetlicht te brengen én kruisbestuivingen te realiseren tussen verschillende zorgsectoren.

Reisgenoten en speurders gevraagd!

We nodigen jullie daarbij van harte uit om onze verkenningstocht mee vorm te geven. Suggesties voor thema’s, mensen die we niet mogen missen, aanvullingen en correcties op onze bevindingen. Jullie reacties zijn van harte welkom onder dit artikel of via andere kanalen.

Volg de serie artikelen Hoe verder met e-health?.