How to, Verdieping

Bloggen: dé schakel in personal branding voor studenten

0

In een artikel dat ik eerder schreef voor mijn eigen blog, hield ik, als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een pleidooi voor academic blogging. In dat artikel lag de focus op de meerwaarde die bloggen kan hebben voor onderzoekers, bijvoorbeeld voor PhD-studenten. Als vervolg daarop geef ik hier graag een illustratie van enkele positieve effecten die bloggen met zich mee kan brengen voor studenten.

Bouwen aan een personal brand dat serieus genomen wordt

Die positieve effecten die bloggen met zich mee kan brengen, heb ik recentelijk van heel nabij meegemaakt. Ik was enkele maanden de scriptiebegeleider van een studente, die enkele blogposts schreef over haar afstudeeronderzoek, waarvan ze in haar scriptie verslag doet. Ik laat in dit aritkel graag zien hoe ‘het verhaal’ – haar verhaal – via een paar twitterberichten binnen de kortste keren bij duizenden geïnteresseerden bekend werd, omdat het werd opgepikt en besproken op enkele grote platforms, wat zelfs leidde tot een radio-interview met deze studente.

Toen ze zo snel, eigenlijk onbedoeld, bij verschillende grote publieksgroepen bekend werd met ‘haar verhaal’, realiseerde ik me maar al te goed dat één succes story, één zwaluw, nog geen zomer maakt. Maar dit ene voorbeeld laat wel zien waar het volgens mij bij personal branding om draait: je kunt nog zo actief zijn op sociale media als Twitter, LinkedIn of Facebook, pas als je in deze microblogging media kunt verwijzen naar ‘je grotere verhaal’, door te laten zien wat dat verhaal is, dan bouw je gaandeweg aan een personal brand dat serieus genomen wordt.

Bloggen is een activiteit waarmee je kunt laten zien wat je allemaal nog meer te melden hebt dan wat je op Twitter, Facebook en LinkedIn kwijt kunt. En deze microblogging media kunnen op hun beurt, soms, zorgen voor een snelle verspreiding van je verhaal.

personal branding bloggen social media

Voordelen van bloggen voor studenten

De belangrijkste voordelen van bloggen (uit het eerder genoemde artikel) vat ik hieronder nog even samen.

Schrijven met meer vrijheid

Door te bloggen onderhoud je schrijfroutine en -souplesse; vrij van het keurslijf van reviewers, tijdschriftredacties en scriptiebeoordelaars schrijf je in een zelfgekozen stijl de door jezelf gekozen content, vrijwel in real time, voor een geïnteresseerd publiek.

Schrijven voor meelezers

Een blogartikel nodigt geïnteresseerde lezers uit om reacties te plaatsen. Deze feedback is meestal constructief, het kan je blikveld verruimen en zal motiverend werken. Het bevestigt dat je gehoord wordt, dat je iemand bent die over een bepaald onderwerp iets te melden heeft. En een reactie op een blogartikel kan je prikkelen om weer te reageren: voordat je ‘t weet ben je in een interessante dialoog verzeild geraakt of in een discussie met meer geïnteresseerden.

Door te bloggen ga je beter schrijven

Je ontwikkelt een gevoel voor wat de meest geëigende stijl is voor een bepaald betoog; je traint jezelf in beknopt en helder formuleren, de inhoud te structureren, de aandacht van de zappende, vaak ongeduldige, online lezer vast te houden. Op macro-niveau houd je je bezig met de vraag hoe een afzonderlijk blogartikel zich verhoudt tot eerdere blogposts en hoe het bijdraagt aan the bigger picture, je grotere verhaal.

Een ander voordeel, dat ik hierna zal illustreren met een concreet voorbeeld naar aanleiding van een recente ervaring, is de snelle verspreiding van je verhaal bij een groter publiek: ‘je verhaal’ – een gepubliceerd of nog niet gepubliceerd artikel, een verslag van een stage, een bachelorscriptie, een werkstuk of onderzoeksverslag waarmee je een cursus hebt afgesloten of een masterscriptie waarmee je je opleiding hebt afgerond – dat verhaal kan zich via een blogartikel soms snel en op grote schaal verspreiden.

Personal branding

Bloggen, in combinatie met het gebruiken van andere social media, kan de brandstof worden voor een krachtige motor die je personal branding voortstuwt.

“Those who blog […] agree there are positive outcomes, such as networking and collaborating, finding new audiences and opportunities, disseminating research more widely, and building one’s reputation.” Bron: University Affairs

Door te bloggen bouw je aan een (academisch) public profile; vanuit het perspectief van een PhD-student werd betoogd:

A benefit of blogging […] was the development of a public profile […]. This visibility tended to lead to more (and diverse) opportunities because of exposure to different audiences. Having a public ‘face’ meant being recognizable as an expert on a particular topic, […] “this is important […], given that most of us lack established publishing records.” Bron: University Affairs

Voorbeeld Carlijn Frunt, masterscriptie

CarlijnIk had de afgelopen maanden het genoegen Carlijn te begeleiden bij haar afstudeerscriptie voor de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), richting: Communicatie en Beïnvloeding (Faculteit Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen). Het was de gebruikelijke begeleiding: meedenken bij het vaststellen van het onderwerp van het onderzoek, bij de redactie van het onderzoeksvoorstel, bij de methode en dataverzameling en bij de statistische analyses, resultaten en conclusies.

Ik schreef dit artikel op begin juni 2012; inmiddels heeft Carlijn het laatste gesprek over haar scriptie gehad (afgezien van het eindgesprek en de beoordeling op 21 juni). De titel en ondertitel van haar mastercriptie luiden:

RT @werk: #vacature

De invloed van het type Twitter-accounts en het soort boodschappen op werkgeversaantrekkelijkheid en de attitude ten opzichte van organisaties.

Ze heeft besloten daar drie korte blogartikelen over te schrijven. Op 5 juni staat de eerste blogpost op haar eigen site. Om daarop de aandacht te vestigen twittert ze:

Op 15 juni de tweede blogpost. Ook die krijgt een vermelding op Twitter:

En dan gaat het ineens hard. Bij het verschijnen van haar derde artikel op 19 juni verspreidt het nieuws zich als een olievlek.

Er wordt op 18 juni al over gepubliceerd en getwitterd door Marketingfacts. Alleen al vanuit dit artikel worden 40 Facebook-likes geproduceerd, 140 tweets verzonden, en het artikel wordt 47 keer gedeeld op LinkedIn. Op 25 juni publiceert Dutchcowboys over dit onderzoek. En ook dit artikel trekt veel aandacht: inmiddels 7731 views en alleen al vanuit dit artikel driftig gedeeld op sociale netwerksites. En als klap op de vuurpijl: BNR Nieuwsradio is er snel bij. De volgende dag om 06:55 uur praten Umberto Tan en Marjolein Niestadt met Carlijn over de bevindingen van haar onderzoek.

Scriptie-onderwerp uiteraard van belang

Ik wil met deze succes story geenszins suggereren dat je met een paar blogposts en tweets vanzelf de aandacht krijgt die Carlijn ten deel is gevallen. Een beetje relativerend zou je kunnen opmerken dat het scriptie-onderwerp – Twitter en employer branding – zich wel erg leent om op verschillende sociale media de aandacht te trekken. Daar zit zeker iets in. Maar zonder de goed geschreven blogposts en de verwijzingen daarnaar op Twitter zou dit hot topic niet zijn opgemerkt door bijvoorbeeld Marketingfacts en DutchCowboys.

Ook zou je kunnen opmerken dat de aanleiding voor mijn betoog ‘academic blogging’ was. Dus: in hoeverre heeft Carlijn zich via deze publiciteit geprofileerd als iemand die door een mooi en uitstekend uitgevoerd en gerapporteerd onderzoek met succes een academische opleiding heeft afgerond? In hoeverre wordt het zichtbaar dat naast de maatschappelijke relevantie er ook een academische impact is?

En ook nog Tekstblog

Gelukkig is er een bloggingplatform, Tekstblog, waar in blogartikelen voor en door tekstschrijvers en communicatieprofessionals gerapporteerd wordt over communicatie-onderzoek. Deze blogartikelen hebben vaak een academische achtergrond en bij voorkeur wordt er geschreven over en naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek.

Eind juni werd Carlijn door de redactie van Tekstblog uitgenodigd om over haar onderzoek een blogartikel te schrijven. Op 27 juni stuurde ze haar eigen verhaal naar Tekstblog waar het dezelfde dag werd gepubliceerd. Die publicatie, waarin Carlijn nadrukkelijker ingaat op de onderzoeksaspecten – onderzoeksvragen, methode en evaluatie van de resultaten van de twee deelstudies – is inmiddels ook al 187 keer bekeken.

Dus aan de hierboven genoemde positieve effecten van (academic) blogging kunnen we er één toevoegen: je eigen blogartikelen kunnen aanleiding zijn om als guestblogger te gaan schrijven op een meer gespecialiseerd (i.c. meer academisch georiënteerd) ander platform met een meer gespecialiseerd lezerspubliek.

Artikel op Tekstblog

Personal branding – als je wat te melden hebt

De term personal branding heeft bij sommigen soms een negatieve lading. Terecht, in mijn ogen, wanneer iemand er voornamelijk op gefocust is om ‘zichzelf als merk te branden‘, zichzelf in de markt te zetten, en uit het oog verliest dat die personal branding niet vanzelf werkt door enkel het hebben van een groep Facebook-vrienden, Twitter-volgers en LinkedIn-contacten.

Het werkt alleen als het gebouwd wordt op een goed verhaal. Veel studenten, afgestudeerden, bachelors, masters, onderzoekers, PhD’s hebben een goed verhaal. Als je ervoor zorgt dat je dat goede verhaal niet alleen hebt, maar dat het ook gehoord wordt, doordat je het vertelt en deelt (en als het meezit delen anderen het op hun beurt weer met andere geïnteresseerden), dan krijgen je statusphere-boodschappen een breder perspectief en de noodzakelijke context.

Brian Solis betoogde in een zeer lezenswaardig artikel “The State of the Blogosphere 2011“, over het belang van blogging in relatie tot microblogging:

“If long-form content is shared within our interest graph and possesses relevant information that is true to our interests, it will be consumed. If content, no matter how great its length, is true to who I am, I will share it. Not just because I want others to share in its relevance, but because doing so is a form of self-expression and the words of others can lend to a piece of the puzzle that completes me online and offline.”

Blogposts vormen de noodzakelijke achtergrond en verdieping die we missen bij de real-time microblog-berichten:

“With the love affair content creators, creators and consumers experience with the micromedia in social networks, blog posts contribute to the library of knowledge around any subject. They offer the ability to express perspective and offer context in statusphere and they influence decisions, actions, and behavior. Whether it’s to demonstrate thought leadership, earn authority, generate leads, change perception or sentiment, blogs continue to lead the way while disrupting traditional media along the way.”

Als je in ‘je verhaal’ meer te melden hebt dan wat je in LinkedIn updates, Facebook posts, tweets en retweets kwijt kunt, bedenk dan dat je in een blogartikel alle ruimte hebt om je personal brand te verrijken met de nodige achtergronden en inhoud. En dat geldt, uiteraard, niet alleen voor studenten.

Frankwatching publiceert ook regelmatig artikelen van studenten, naar aanleiding van een scriptie of ander onderzoek. Ben je onlangs afgestudeerd of heb je een interessant onderzoek afgerond over ‘online’ ontwikkelingen, bijvoorbeeld online marketing of social media, en wil je erover schrijven op Frankwatching? Stuur je artikel dan in via dit formulier!