Innovatie

Data is intiem: van Big Data naar Small Data

0

In 2012, zo’n veertig jaar na de start van het informatietijdperk, zijn alle ogen gericht op de basis daarvan: op digitale data. Dat lijkt misschien weinig nieuws, maar de toevloed van verschillende datatypen plus de snelheid waarmee die trend tot in lengte van dagen zal doorzetten, is opzienbarend. We leven nu in een wereld waarin we overspoeld worden met informatie. Data, data en nog eens data: we bevinden ons in een uitdijend data-universum, vol met onontdekte verbanden.Dat is niet abstract en algemeen, maar specifiek en heel concreet, want elk nieuw inzicht kan het begin zijn van een goudmijn. Zo simpel en fundamenteel is deze data-explosie, dat er gesproken wordt over een nieuwe industriële revolutie. Een revolutie op basis van digitale data, die de motor zijn van compleet nieuwe bedrijfseconomische en maatschappelijke mogelijkheden. (Lees in dit kader ook de onderzoeksnotitie “Helderheid creëren met Big Data“).

Meten is het nieuwe weten

Voor het artikel The Age of Big Data in The New York Times werd MIT-onderzoeker Erik Brynjolfsson geinterviewed door journalist Steve Lohr. Aanleiding voor het gesprek was het nieuwe boek “Race Against the Machine”  van Brynjolfson en co-auteur Andrew McAfee, waarin beide auteurs ingaan op de transformatie die het informatie tijdperk in de economie bewerkstelligt. Met name de enorme hoeveelheid aan ruwe data – oftewel Big Data – die mensen en machines produceren, alsmede de nieuwe technologiëen om al deze data te analyseren en te interpreteren veroorzaaken een verandering in de wijze waarop we gewend zijn zaken te doen.

Data

Tijdens het interview zei Brynjolfsson het volgende: “To grasp the impact of Big Data, look to the microscope, invented four centuries ago. It allowed people to see and measure things as never before. Data measurement is the modern equivalent of the microscope.” In een eerder verschenen artikel The Big Data Boom Is the Innovation Story of Our Timein The Atlantic magazine verwoorden Brynjolfsson en McAfee het als volgt: “[The discovery of the microscope] represents a fundamental theme of discovery. Breakthroughs in innovation often rely on breakthroughs in measurement.”

Grote revoluties binnen de wetenschap beginnen vaak met een doorbraak op het gebied van meten. We staan nu aan het begin van een nieuw tijdperk, dat te vergelijken is met de start van de moderne wetenschap in de 17e eeuw.

Small Data is belangrijker dan Big Data

In dit tijdperk van Big Data neemt Doc Searls in zijn nieuwe boek “The Intention Economy” een nieuw standpunt in. Het gaat niet om heel veel of heel groot, maar juist om heel klein, om het detail. Het gaat om de allerkleinste set aan data die unieke inzichten verschaft in de behoeften van het individu. “Small Data” noemt Searls dit. In zijn ogen wordt in de toekomst Small Data zelfs belangrijker dan Big Data, met als kanttekening dat beide sets van data hand in hand gaan: “[…] the end result is that the “Small Data” that’s yours will be more important than the “Big Data” behind marketing’s guesswork.  The two in the long run will dance together. But for now the Small Data side needs to get its act together. And it will.”

Searls staat omtrent zijn ideëen over Small Data niet alleen. Ook professor Eric Brynjolfsson denkt er hetzelfde over. Hij geeft het beestje alleen een ander naampje. “Nanodata” noemt hij Small Data. In het artikel Big Data wordt ingehaald door nanodata van Kristian van Tuil worden de gedachten van Brynjolfsson helder uiteengezet: “Uiteindelijk leidt de trend van Big Data […] naar de opkomst van nanodata: een wetenschap die zich zal toeleggen op de kleine, maar essentiële wetenswaardigheden die uit een stroom Big Data gehaald kunnen worden. Big Data vertelt ons vooral veel over groepen. Nanodata gaat juist ons alles vertellen over individuele personen, zodat bedrijven hen op maat kunnen bedienen, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren.”

Data is intiem

John Battelle, de auteur van het boek “The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture” waarin hij Google duidt als een “database of intentions”, gooit er in zijn artikel On Small, Intimate Data nog een schepje bovenop. “Small”  betekent voor hem ook heel “intiem”: “To me, small means limited, intimate, and actionable by individuals. […] It’s intimate in that it’s data that matters a lot to each of us […] And should we choose to share a small amount of intimate data with the cloud, it’s important that the cloud understand the nature of that data as distinct from its masses of Big Data.”

Evolution of information

Interessant in dit kader is ook de evolutie die informatie heeft doorgemaakt. In het Gartner rapport Strategic Information Management for Competitive Advantage toont analist Mark Raskino een eenvoudige tijdlijn van het informatietijdperk. Opvallend is dat data in de loop der tijd steeds persoonlijker c.q. intiemer wordt.

Sociale netwerken bestaan dankzij intieme data

Andrew Keen waarschuwt in het artikel How the digital blob feasts on our intimate data voor de keerzijde van al deze intieme data. Hij ziet sociale netwerken als een kwaardaardig virus dat zich volvreet over de rug van onze persoonlijke informatie. Dit virus vernietigt onze privacy: “There’s a trillion dollar virus that is spreading throughout Silicon Valley right now. It’s called social networking. This virus, a relentless kind of digital blob, feeds on our most intimate data. The bigger a social network becomes, the greedier it becomes for our data and the more it invades our lives, voraciously feeding off our friendships and destroying our privacy.”

Onvoldoende controle over eigen data

Gebruikers hebben momenteel geen controle over hun data. Ze zijn het eigendomsrecht over hun data volledig kwijt. Natuurlijk is er een tegenbeweging in gang gezet. De eerste stap lijkt om consumenten meer inzicht te verschaffen in welke data men allemaal afstaat voor het gebruik van een service. Google heeft hier het Data Liberation Front voor opgezet en zelfs Facebook biedt de mogelijkheid een request in te dienen waarbij gebruikers een file kunnnen downloaden met (een deel van) hun eigen data. Een maand geleden startte daarnaast op Kickstarter het initiatief “App.net”, een soort van Twitter, maar dan zonder advertenties. In het artikel Here’s Why People Are Backing App.net” wordt uitgelegd waarom mensen investeren in dit initiatief. De voornaamste reden is dat in App.net de controle in handen is van het individu.

Een scenario dat verder in de toekomst ligt wordt geschetst door Doc Searls in het boek “The Intention Economy”. In deze economie ligt het eigendom en het beheer van privé-data volledig in de handen van het individu. De gebruiker heeft in deze economie zelf de mogelijkheid om zijn eigen privacy te regelen, om de mate te bepalen waarin hij met rust gelaten wil worden en welke data onsloten mag worden voor derden. Dit vraagt echter wel wat van het individu.

Digitale geletterdheid van cruciaal belang

Het individu moet zichzelf nieuwe bekwaamheden aanleren om zichzelf staande te kunnen houden in de utopie die de Intentie Economie voorstelt. Digitale geletterdheid is nodig. Of zoals in het artikel My Generation op de website Headmine zo mooi wordt verwoordt: “A new meta literacy is emerging that isn’t based on any single technology but instead on our ability to quickly internalize the grammar and vocabulary of any new technological environment.” Een zekere mate van kennis over de werking van het platform is daarom net zo belangrijk als de vaardigheden om deze te gebruiken. Digitale geletterdheid is een cruciale voorwaarde voor meer controle over eigen data. Inzicht verschaffen lijkt de eerste fase van deze nieuwe geletterdheid.

Small Data is het belangrijkst omdat hierin de meeste commerciële waarde schuilt. Maar Small Data gaat over het individu. Het is dan ook zaak dat een ieder de kennis en de tools heeft om zijn eigen data te beheren. Inzicht verschaffen is een belangrijke eerste stap. De vraag is of het genoeg is.

Bronnen