Onderzoek

Booming e-business: clicks and bricks gouden duo

0

Online kopen is helemaal ingeburgerd. Er wordt simpelweg verwacht van een bedrijf dat deze producten of diensten via internet aanbiedt. Welke devices gebruikt de consument bij deze (e-)commerce-activiteiten en wat koopt men eigenlijk?

In dit tweede artikel uit een serie van drie, delen we enkele uitkomsten van het zesde ‘What’s happening online’-onderzoek van Ruigrok-Netpanel, waarin wordt gekeken naar de belangrijkste trends op het gebied van online communicatie. Dit jaar zijn 1.053 Nederlanders (representatief naar leeftijd, geslacht en opleiding) ondervraagd over hun online gedrag.

Nederland in Europese top online winkelen

Online winkelen is in opkomst, bijna de helft van de Nederlanders koopt de laatste tijd meer producten online (45%) en minder in gewone winkels (32%) dan zij voorheen deden. Ruim de helft (58%) geeft aan regelmatig of vaak online producten te kopen. Met name jongeren en hoger opgeleiden kopen vaak online. Uit cijfers van het CBS weten we dat in 2011 69% van de 16-75 jarigen online producten heeft gekocht of diensten heeft afgenomen. Hiermee staat Nederland in de Europese top.

Het liefst met een groot beeldscherm

Het soort e-commerce gerelateerde zaken dat men uitvoert op de verschillende devices, hangt samen met de grootte van het beeldscherm. Met een groter scherm is men beter in staat om de details van de producten te bekijken en kan men makkelijker switchen tussen verschillende sites en tabbladen. Zo zien we dat de meeste zaken via de laptop/computer geregeld worden, op geringe afstand gevolgd door de tablet. De smartphone wordt veel minder vaak gebruikt voor e-commerce omdat men dit als ‘onhandig’ ervaart. Het online regelen van bankzaken vormt de enige uitzondering, dit gebeurt even vaak met de smartphone als met de tablet. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de meeste grote banken tegenwoordige goed functionerende apps voor smartphones bezitten.

Online oriënteren, offline kopen

Consumenten hebben tegenwoordig de beschikking over een schat aan informatie via internet, maar het strategisch gebruik is erg verschillend. Acht op de tien Nederlanders oriënteert zich online om vervolgens in een fysieke winkel de uiteindelijke aankoop te doen, maar het kan ook andersom. Zo gaat 40% van de Nederlanders naar een fysieke winkel om te oriënteren, om het product vervolgens via internet aan te schaffen. Dit gedrag komt vaker voor onder hoger opgeleiden. Van deze groep koopt de helft online na ‘offline’ georiënteerd te hebben, tegenover een derde van de lager opgeleide Nederlanders. Daarnaast checkt bijna vier op de tien winkelende mensen wel eens zijn smartphone waar het product op dat moment het goedkoopst is.

Apps worden het vaakst gekocht

Als we naar het koopgedrag door middel van mobiele devices kijken, zien we dat er sprake is van verschil in de hoeveelheid producten die worden gekocht met de verschillende devices. Hoewel veel apps gratis zijn, is dit de productcategorie waar de meeste online kopers geld aan uitgeven. Men doet meer aankopen met de tablet en bijna alle producten worden vaker met een tablet dan met een smartphone gekocht. Zo koopt men vaker apps, boeken en elektronica met een tablet dan met een smartphone. Kleding en concertkaartjes worden vrijwel even vaak gekocht op beide devices.

Als er online gekocht wordt met een mobiel device, gebruikt ruim de helft (57%) hiervoor een mobiele website of een app. Ruim een kwart gebruikt alleen (mobiele) websites, terwijl één op de tien uitsluitend apps gebruikt voor online aankopen.

Invloed van social media op koopgedrag

Acht op de tien Nederlanders (79%) zegt niet of nauwelijks beïnvloed te worden om iets te kopen doordat bedrijven die zij volgen op Facebook of Twitter iets aanraden. Een aantal Nederlanders koopt wel eens iets omdat vrienden of familie (7%) of bedrijven (9%) die men volgt dit via social media aanraden. Opvallend is dat het blijkbaar niet veel uitmaakt of het vrienden of bedrijven zijn die de tips geven. Nederlanders tussen 18 en 44 jaar zijn vatbaarder voor tips van anderen (10%) of bedrijven (11%) via social media dan de groep van 45 jaar en ouder (zowel tips van vrienden als van bedrijven 3%).

Naast advies via social media, is het ook mogelijk om via social mediakanalen als Facebook aankopen te doen. Al zijn er echter maar weinig bedrijven die deze mogelijkheid aanbieden. De verwachting is dat door de Facebook aangekondigde Wishlist, waarbij gebruikers retailproducten die zij graag willen hebben op hun persoonlijke wensenlijst kunnen plaatsen en tevens kopen, er een stijging in de verkoop van producten via Facebook zal plaatsvinden.

Kortom

  • Er wordt ontzettend veel online gekocht, dus voorzie in deze behoefte.
  • Maak gebruik van de veel gebruikte online oriëntatiefase, ook al koopt men offline.
  • Men gebruikt het liefst een computer/laptop of tablet vanwege de grootte van het scherm. Zorg ervoor dat de (mobiele) site goed functioneert, zodat men wel de mogelijkheid heeft om via een smartphone te kopen.
  • De mobiele telefoon kan wel goed gebruikt worden voor specifieke taken, zoals snel prijzen vergelijken (terwijl je in de stad loopt).
  • Vooral bij jongeren spelen aanbevelingen via social media een rol bij het doen van aankopen, het is daarom slim om hier als bedrijf op in te spelen.

Het volledige rapport is gratis op te vragen bij de auteur, Lianne Worell, van Ruigrok | NetPanel. Lees ook de andere artikelen uit de serie ‘What’s happening online‘.