Trends

Social media binnen bedrijven: een Google Glass-intranet?

0

De geschiedenis van het intranet is redelijk bekend. Veel organisaties worstelen met erfenissen uit die geschiedenis. Ze zoeken naar wegen om moderne en toekomstbestendige intranetten te realiseren. Maar wat ís de toekomst van het intranet? Moeten we niet veel vrijer over deze vraag nadenken? Gaan we ons intranet bijvoorbeeld uiteindelijk op onze neus zetten?

Van intranet naar social intranet

Er wordt veel gesproken over ‘social media binnen bedrijven’, kortweg ‘social intranet’: een intranet dat niet slechts bestaat uit nieuws, content, een wie-is-wie-gids en het weekmenu van het restaurant. Een ‘social intranet’ faciliteert ook dialoog, samenwerking en kennisdeling. En dat is nodig ook, want een ‘oud’ intranet biedt veel medewerkers te weinig ondersteuning bij het dagelijkse werk. Niets voor niets heeft het (veelal ongeautoriseerde) gebruik van collaboratietools als Yammer en Dropbox een enorme vlucht genomen.

Van intranet naar digitale werkplek

Het intranet beweegt zich hiermee richting de ‘digital workplace’. Of, in het Nederlands, de digitale werkplek: een bestaansvoorwaarde voor de moderne kenniswerker. De digitale werkplek gaat in zijn definitie beduidend verder dan een ‘social intranet’. De digitale werkplek moet de plek zijn waar je als kenniswerker leeft en waar je al jouw werk kan doen. En dus de plek die de primaire processen van de organisatie ondersteunt (zoals het verhuren van woningen bij een makelaarskantoor). Onderdeel van deze processen zijn dialoog, kennisdeling en samenwerking.

Van intranet naar mobiel intranet

Als het nieuwe intranet de medewerker volledig moet ondersteunen, dan moet het hem ook overal ondersteunen. De logische stap is daarom dat het nieuwe intranet ook mobiel beschikbaar is. De kenniswerker wil altijd en overal toegang tot zijn werkplek. Mondjesmaat wordt er over deze ontwikkeling nagedacht en wordt hier invulling aan gegeven. Maar wat zijn de stappen die hierna komen? Ik wil er twee noemen.

Location-based intranet

Als het intranet mobiel wordt, komt ook de vraag naar push-informatie. Push-informatie zonder context vinden we vervelend. Maar als informatie afgestemd wordt op je locatie, kan die wél relevant worden. Je ziet dit aan diensten als Foursquare, Google Fieldtrip en Google Now. Op eenzelfde manier is het binnen organisaties relevant om afhankelijk van de locatie in een gebouw te weten wie de dichtstbijzijnde expert is of welke protocollen er gelden in dit deel van de organisatie. Ook is het toevoegen van locatie-informatie aan (micro)informatie handig voor de lezers van het bericht. Als iemand een bericht (bijv. “Ik kom eraan.”) plaatst terwijl hij in de fabriek staat, betekent dit wat anders dan wanneer hij onderweg naar het werk in de auto zit.

Google Glass intranet

Als je nog een stap verder gaat, laat je je inspireren door projecten als Google Glass. Google Glass probeert het vinden en opnemen van relevante informatie en het publiceren ervan nog eenvoudiger te maken. Je hoeft niet meer je smartphone vast te houden. Informatie wordt direct in je oog geprojecteerd en met eenvoudige handbewegingen kun je informatie publiceren en bewaren. Stel dat je intranet op deze manier tot je beschikking staat. Overal waar je bent heb je direct de beschikking over (de juiste) informatie. Tijdens vergaderingen, onderweg naar afspraken, als iemand je iets vraagt, als je zoekt naar een expert in een projectzaal of als je werkt aan de marketing van een product of dienst. Het intranet is dan niet langer iets waar je naartoe moet gaan, maar dat je al bij je draagt. Je hoeft niet te zoeken naar informatie, maar informatie wordt voor je gezocht, afhankelijk van waarnaar je kijkt en waar je bent.

Vragen voor de toekomst

Wat zijn volgens jou de volgende stappen op het gebied van intranet? Vind je de geschetste toekomstscenario’s realistisch of luchtfietserij? Ik praat er graag met je over door.