Onderzoek

Psst… wil je €1,5 miljard voor innovatie?

0

Het is natuurlijk verschrikkelijk flauw om je met geld naar dit artikel te lokken. Het had natuurlijk moeten zijn: “Pssst … wil je als organisatie innovatief en succesvol zijn?”. Als het antwoord op die vraag “Ja” is, dan ligt er in Europa een mooie kans voor je: deelnemen aan een Europees research- en innovatieprogramma. Voor je nu denkt ‘Europa is niets voor mij’, lees maar eens verder over de kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties.

Innovatie in Europa?

Alhoewel we er letterlijk middenin zitten als Nederland, is ‘Europa’ toch wel ver weg. Als we nu over Europa praten gaat het met name over de crisis en niet over de kansen die Europa biedt aan innovatieve Nederlandse organisaties, groot en klein.

Het 7e Kaderprogramma

Ik heb het dan over de R&D- en innovatieprogramma’s die door de Europese Commissie in het leven zijn geroepen. En dan specifiek de zogenaamde kaderprogramma’s. Dit zijn meerjarige programma’s (het huidige 7e programma loopt nu zo’n 7 jaar, met nog iets meer dan 1 jaar te gaan) waarbij met subsidiegeld organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen, waar wij in Europa behoefte aan hebben.

Het kaderprogramma is erg breed en bestaat uit een groot aantal deelprogramma’s. In dit artikel focus ik me met name op waar ik verstand van heb, de ICT-kant van het kaderprogramma en op de belangrijkste onderdelen, de samenwerkingsprojecten STREP en IP.

ICT is saai?

Voor dat je nu het artikel wegklikt: het gaat tenslotte over zoiets saais als ICT, realiseer je dan dat ICT heel erg breed is. Niet alleen zou Frankwatching niet bestaan zonder ICT, maar er zou ook niets om over te schrijven zijn: vrijwel alles waar we op Frankwatching over schrijven, bijvoorbeeld social media, Twitter en fFacebook kunnen alleen bestaan dankzij ICT.

ICT is in het kaderprogramma breed: van social media, mobiele applicaties, cloud computing, smart energy en smart cities, digitalisering en preservatie. En van content tot het ondersteunen van ouderen bij zelfstandig wonen.

Waarom zou je dat in vredesnaam willen?

Grote bedrijven hebben Europa al ontdekt, Philips participeert bijvoorbeeld in veel projecten, maar is wel selectief in wat ze doet. Zeker in deze tijden moet wat je doet heel goed aansluiten bij de koers van het bedrijf. Er is dan wel subsidiegeld beschikbaar, maar dat betekent niet dat het ‘gratis’ geld is. Hoe het precies werkt volgt later in dit artikel, maar duidelijk mag zijn; je moet ook zelf investeren als je participeert.

Het zijn niet alleen de grootste bedrijven, zoals Philips, die meedoen. Juist het MKB (SME in het Engels) wordt gevraagd te participeren. Uit het Werkprogramma:

“SMEs are at the heart of innovation in ICT. They play a vital role with their capacities to generate new ideas and quickly transform these into business assets. This Work Programme provides major opportunities for innovative SMEs, both to finance R&D and innovate in their products and services offering, and to build strategic partnerships and operate in wider markets.”

Smart Cities & eHealth

Daarmee noemen ze ook gelijk de voordelen voor bedrijven: het ondersteunen van (een gedeelte van) de R&D- en innovatie-activiteiten en mogelijke partnerships en toegang tot nieuwe markten. Denk trouwens niet dat het ontwikkelen van een nieuwe tekstverwerker een mogelijk project kan zijn. ICT, en zeker binnen FP7, is veel breder.

Zo zie je niet alleen bedrijven en universiteiten participeren, ook steden als Amsterdam en Utrecht participeren. De gemeente Utrecht kijkt bijvoorbeeld naar de call Smart Cities and Communities op het raakvlak raakvlak ICT-Energie-Transport. In 2013 is daar maar liefst €365 miljoen beschikbaar voor.

Ook op het gebied van eHealth; zorg en ICT (een goede combinatie) is veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied Personalised health, active ageing en independent living (Objective ICT-2013.5.1). Kortom, er zijn veel meer mogelijkheden dan je denkt!


Het volgende programma wordt trouwens niet het 8e kaderprogramma genoemd, maar Horizon 2020, een verwijzing naar de Europese groeistrategie Europa 2020, het totale budget voor Horizon 2020 zal naar verwachting €80 miljard zijn.

Hoe kom je in een project?

In principe is het heel eenvoudig. Tijdens de informatiebijeenkomst over het 7e Kaderprogramma van AgentschapNL liet Peter Visser van Philips een mooi stappenplan zien, wat ik graag aanhaal.

Wat ik daar nog aan zou toevoegen: probeer je zo veel mogelijk te realiseren wat de impact is van een participatie in zulke projecten. Alhoewel je pas echt weet wat het inhoudt als je er inzit (ik heb meerdere programma’s zelf gemanaged), kun je toch wel een goed beeld krijgen door te praten met (ervarings)deskundigen, zoals medewerkers van AgentschapNL en of bedrijven, die ervaring hebben in dit soort projecten. Ook bij het laatste kan AgentschapNL helpen, zij hebben een database met bedrijven die hebben geparticipeerd in projecten c.q. interesse hebben. Natuurlijk is de innovatie- en R&D-website van de Europese Commissie een mooi, zij het overweldigend, punt om te beginnen.

Caveat Emptor?

Wat zijn dan de dingen die je je moet realiseren als je een dergelijk project wil doen? Ik zet ze even kort in bulletvorm onder elkaar:

 • Hou rekening met een periode van minimaal 3 jaar voor een project. Alleen al de voorbereiding kost al snel een jaar en dan moet het programma nog beginnen. Grotere projecten kunnen wel 5 jaar duren.
 • De kost gaat voor de baat uit. Om te participeren in een project is een bepaalde inspanning nodig in zowel tijd en geld. Omdat er in veel gevallen meer projecten worden ingeschreven dan kunnen worden gehonoreerd, moet je rekening houden met een kans van 20% dat jouw project wordt toegewezen.
 • Het is geen ‘gratis’ geld en je krijgt geen vergoeding tegen een commercieel tarief. De hoogte van het tarief hangt af van de organisatie en het soort werk wat je doet.
 • Tegen over het budget staat een verplichting om te leveren.
 • Je moet zorgen dat de organisatie op orde is en er idealiter iemand is die weet (of leert) welke verplichtingen er zijn, bijvoorbeeld qua rapportage en verantwoording.
 • Je werkt samen met andere partijen uit minimaal 3 landen. Dit kan interculturele sensitiviteit vragen (onze directheid wordt niet altijd gewaardeerd). Het grootste gedeelte van de tijd heb je alleen via telefoon of internet contact.

Open of gesloten innovatie?

Natuurlijk is een Europees project een voorbeeld van Open Innovatie. Dat wil trouwens niet zeggen dat alles open en bloot ligt, in tegendeel zelfs. Een van de belangrijke onderdelen van een programma is het regelen van intellectueel eigendom. Dit is een van de redenen dat voor participatie in een kaderprogramma het van belang is om een jurist te laten bekijken of het zogenaamde consortium agreement geen clausules bevat, die haaks staan op jouw belangen.

Beoordeling van de voorstellen

Eindelijk heb je jouw voorstel op tijd digitaal ingeleverd bij de Europese Commissie. Nu is het afwachten hoe jouw proposal wordt beoordeeld. Gelukkig zijn de criteria openbaar waarop een voorstel wordt beoordeeld:

 1. Scientific and/or technological excellence
 2. Quality and efficiency of the implementation and the management
 3. Potential impact through the development, dissemination and use of project
  results

Samengevat moet je voorstel: wetenschappelijk of technologisch vernieuwend zijn (1), een goede projectmanagementorganisatie hebben (2) en een impact hebben (3). Dat laatste wordt uitgedrukt in de termen Disseminatie (het verspreiden van de projectresulataten)  en Exploitatie (mogelijk nieuwe producten en diensten ontwikkelen op basis van de resultaten).

Voor ieder van deze criteria kan je tussen de 1 en de 5 punten krijgen. De laagste score is dus 3 en de hoogst mogelijke score is 15. Daarbij geldt een minimumwaarde, de zogenaamde drempel of treshold: je moet minimaal 10 punten halen om kans te maken. Dat betekent dat jouw voorstel echt goed in elkaar moet zitten, met een ‘zesjes’-cultuur haal je het hier letterlijk niet. Daarbij is er ook veel concurrentie van andere voorstellen, alleen de beste voorstellen halen het.

Moeilijk? Nee! Complex? Ja!

Vrijwel ieder spel heeft regels en zo is het ook bij het kaderprogramma (of ieder ander onderzoeksprogramma). Die regels zouden er niet moeten zijn om je te frusteren, maar om te zorgen dat fraude en misbruik geminimaliseerd worden. Ieder systeem dat je ontwikkeld, daar zullen mensen proberen misbruik van te maken.

Alhoewel je ook in Brussel de roep hoort om versimpeling, is het voor dit moment gewoon een kwestie van je de regels eigen te maken en te zorgen dat je volgens de regels speelt. Laat je niet afschrikken door de vele dikke documenten die beschikbaar zijn op de FP7 site.  Lees goed door wat van je verwacht wordt en vraag hulp bij AgentschapNL. Zij kunnen de meeste vragen direct beantwoorden want je bent niet de enige die de vraag stelt.

Wat houdt je tegen? Ik zie je in Brussel!