Innovatie

SEO disaster plan: voorkom 5 mogelijke SEO-rampen

0

Onlangs las ik het artikel ‘Should SEO Include Disaster Recovery Plans?‘ van Michael Martinez. Hij snijdt een belangrijk punt aan. De meeste bedrijven zijn niet of nauwelijks voorbereid op momenten dat hun website in zwaar weer komt. Rampherstel is zo’n breed begrip dat het niet enkel de verantwoordelijkheid kan zijn van de IT-afdeling.

De meeste problemen komen voort uit onvoorzichtigheid. Er wordt bijvoorbeeld vergeten een no-index tag weg te halen. In de robots.txt wordt vergeten de regel weg te halen die de zoekmachines moet blokkeren. Of medewerkers verwijderen pagina’s die erg belangrijk zijn voor de vindbaarheid van een website. Een ramp is een situatie waar de implicaties groot zijn en het herstellen ervan niet eenvoudig is. Er zijn een aantal rampscenario’s waar website-eigenaren zich daarom maar beter op voorbereiden.

SEO Ramp 1. The data center goes down

Zowel de zoekmachines als de bezoekers kunnen je website niet benaderen. Data centers kunnen offline gaan door verschillende redenen. Onderhoud dat 1 uur mag duren, loopt uit tot meerdere dagen, de kabels die het datacenter met het internet verbinden worden doorgesneden of door slecht weer valt de stroom uit. Het resultaat is dat je website niet meer bereikbaar is.

Hoe voorkom je het?

Een datacenter is bedrijfskritiek. Het 100% voorkomen van een uitval is niet mogelijk. De kans kan verkleind worden door een Cloud oplossing, een Content Delivery Network of door kopieën van je website in andere datacenters te laten draaien.  Uitsluitsel geeft het niet en de kosten die dit met zich meebrengt vallen ook niet mee. Het is daarom van groot belang om met de verantwoordelijke partijen duidelijke afspraken te maken over wat er gebeurt in geval van.

SEO Ramp 2. Je domein is overgenomen

Domeinen worden vaker gekaapt dan mensen denken. De meest voorkomende oorzaak ervan is echter dat de rekening niet is betaald. Of doordat inloggegevens worden doorgegeven aan onbekenden, zelfs grote partijen maken die fout. Het is daarom van belang dat verschillende mensen in een organisatie op de hoogte zijn van de vernieuwingsdatum van elk domein dat geregistreerd is.

Mocht je domein toch door kwaadwilligen zijn overgenomen, dan kan een back-up domein helpen. Je kunt dan in ieder geval klanten doorverwijzen naar een ander adres. Intussen kun je werk maken van het terugvorderen van het gestolen domein. Een plan van aanpak opstellen hiervoor is geen overbodige luxe.

SEO Ramp 3. Er komt een ander domein

Het managementteam beslist om onder een andere bedrijfsnaam verder te gaan. De consequenties hiervan worden vaak onderschat. Je hebt hard gewerkt om een domeinnaam te laten scoren en er wordt besloten dat de naam van een website moet veranderen.

Vertel de verantwoordelijkne in de organisatie dat overgaan naar een ander domein tijd zal vergen. Dat de uiteindelijke overgang kan leiden tot verlies in posities, verkeer en dus omzet. Belangrijk is om de nieuwe domeinnaam waarde te laten opbouwen door de nieuwe en oude websites naast elkaar te laten draaien. Pas wanneer de resultaten van de nieuwe website goed genoeg zijn kan de oude website worden doorverwezen. Er moet wel gezorgd worden dat de websites geen duplicate content hebben.

Er moet gekeken worden naar het backlinkprofiel van de oude website. Deze overnemen voor de nieuwe website is al een eerste stap. Vervolgens moet de inhoud van de oude website worden omgeleid naar de nieuwe. In  Google Webmaster Tools moet tot slot worden aangegeven dat het domein verhuisd is.

SEO Ramp 4. Delete

Het jaarlijkse opschoonrondje van de website kan erg vervelende consequenties hebben. Er wordt besloten dat de website niet de juiste uitstraling meer heeft en er worden grote aanpassingen doorgevoerd. Hele stukken content worden herschreven of pagina’s worden verwijderd. De gevolgen voor je SEO komen pas later aan het licht, nadat je de rankings checkt of meldingen krijgt in webmaster tools dat een groot deel van de website niet meer bestaat. Het grootste probleem is dat er nooit wordt teruggekeerd naar het oude.

Zorg dat je deel uitmaakt van alle processen die de inhoud van de website aangaan. Je moet niks tegenhouden, misschien juist aanmoedigen, maar je moet ervan op de hoogte zijn. Zo kan er gezorgd worden dat pagina’s die wegmoeten een juiste redirect krijgen en dat herschreven tekst wel de juiste SEO-focus behoudt.

SEO Ramp 5. Google Slap

Zowel bij SEA als SEO kan Google beslissen je uit de SERP’s te halen. De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend. Google’s slogan is ‘don’t be evil’ dus; don’t be evil. Je hoeft niet de braafste van de klas te zijn, maar realiseer je dat jouw strategie grote gevolgen kan hebben. De consequenties op de lange termijn zijn vaak groter dan de winst op korte termijn.

Je bent op korte termijn je posities kwijtgeraakt. Je mailbox zal nu ook een stuk voller zitten. Het belangrijkste is dat je je hoofd koel houdt. Bekijk wat de financiële impact zal zijn van het verliezen van die keywords. Je kan proberen om op korte termijn je posities op die woorden terug te krijgen. De korte termijn oplossing is vaak wel degene met het hoogste risico. De kans bestaat dat je het niet meer zo nauw neemt met de Google richtlijnen etc.

Een waardevollere strategie zou kunnen zijn om je SEO efforts op andere keywords in te zetten. Op deze manier zorg je weer voor een langetermijnstrategie. Deze is vaak duurzamer. Je kan ook na het lezen van dit artikel zorgen voor een bredere focus dan je nu hebt.

Conclusie

Je voorbereiden op een ramp is een goede oefening.  Pijnpunten worden blootgelegd en mogelijke oplossingen worden al uitgedacht.

Google Analytics

De afhankelijkheid aan Google is een ander punt waar iedereen rekening mee moet houden. Dat 50% van de omzet gegenereerd wordt d.m.v. Google-diensten geeft de zoekgigant veel macht en dus impact. Je horizon verbreden en andere kanalen gebruiken is daarom misschien wel het belangrijkste om rampen te voorkomen.

Matthias Laqueur schreef dit artikel ten tijde van zijn dienstverband bij Yonego Internet Marketing. Mocht je naar aanleiding van de ideeën en kennis in dit artikel meer willen weten, dan beantwoordt Yonego Internet Marketing graag je vragen.