How to, Inspiratie, Verdieping

Vrouwen en social media: is er sprake van leiderschap?

0

Uit een onderzoek van Porter Novelli onder 10.000 consumenten in zeven landen blijkt dat mannen en vrouwen sociale media verschillend gebruiken. Welke verschillen zijn er? Is het een strijd tussen de Kletskous en de Roeptoeter? Hebben de verschillen effect op de carrière van vrouwen? En hoe zit het met de Nederlandse vrouwen? De grootste verschillen in social media-gebruik tussen mannen en vrouwen op een rijtje.

Vrouwen in Europa actiever dan mannen

Over het algemeen zijn in vrouwen in Europa actiever dan mannen met sociale media. 65% van de vrouwen gebruikt sociale media, tegenover 58% van de mannen. 89% van de europese vrouwen gebruikt sociale media (tegenover 75% van de europese mannen) om contact te maken en te onderhouden met familie en vrienden.

 

 

Mannen checken in, vrouwen volgen merken

vrouwen socialer op twitter

De Kletskous

Mannen willen liever ‘hun plasje’ achterlaten door op de locaties waar ze zijn in te checken met de smartphone, 48% doet dat. Ik wist dat honden dat deden, maar zijn mannen vanuit de evolutie wellicht ook geneigd dat patroon te volgen?

In alle onderzochte Europese landen zijn de vrouwen actiever op sociale media dan de mannen. De helft van alle vrouwen logt minimaal één keer per dag in, bij mannen is dit 4 van de 10. Vrouwen volgen vaker merken, 58% geeft aan dit te doen om kortingen en aanbiedingen in beeld te krijgen.

Nederlandse vrouwen

mannen zenden meer op Twitter

De Roeptoeter

Als het gaat om het gebruik van sociale media is Nederland sowieso één van de koplopers wereldwijd. Wij hebben lang op nummer één gestaan als het gaat om LinkedIn- en Twitter-gebruik. En ook op Facebook zijn vrouwen in de meerderheid.

Interessante feitjes uit de USA: vrouwen van 55+ besteden meer tijd aan het online gamen dan mannen in de leeftijdscategorie van 15-24 en 25-34 samen. Had je dat gedacht?

De FBI gebruikt de sociale vaardigheden (o.a. op sociale media) van vrouwen om mannen op te sporen. Weet wanneer je je mond moet houden als je met boeven omgaat.

Vrouwelijk leiderschap in social media

De manier van toepassen van social media verschilt nogal per sekse:
Man vrouw verschillen social media

Op veel sites zijn de vrouwen al in de meerderheid. Daar hoeven wij vrouwen het niet voor te doen. Maar hoe zorg je nou dat je zelf de effectieve leider bent in je eigen social media strategie? Van kletskous naar waardevolle kennisdeler.

Eerst eens in een kernkwadrant van Ofman bekeken:

kernkwadrant Ofman, social media gebruik

Wat kan er gebeuren?

Wat betekenen deze cijfers en uitgangsposities nu voor vrouwen, social media en  leiderschap?

 • Eén van de kernkwaliteiten van vrouwen, zeggen ze, is de communicatieve vaardigheid. Die vaardigheid zetten de vrouwen ook massaal in op sociale media.
 • Laat je de remmen los in wat je wilt communiceren, dan kun je een ongebreidelde kletskous worden. Je gaat op volle snelheid de valkuil in. De kletskous is los en de eerste volgers of fans rennen weg. Te veel, te vaak.
 • De uitdaging is om strategisch gebruik te maken van social media-kanalen. Wissel ze af. Plan berichten in zodat volgers er niet 20 in een half uur krijgen. Reageren en dialogen opbouwen met een voor jou relevant netwerk hoort hier ook bij.
 • De allergie van veel mensen, en met name vrouwen, is dat veel accounts wel zenden en niet antwoorden of dialoog zoeken. De beroemde Roeptoeters. Advies: ontvolgen en je er niet aan storen. Onthoud zelf dat waardevolle online gesprekken het meest effectief zijn.

 Maak een social media-strategie

Heel vaak hoor ik mezelf zeggen: “social media is geen hobby”. Voor ondernemers, managers, beslissers, recruiters, communicatie professionals, P&O managers en vele anderen is het een volwaardig onderdeel van je vak. Beschouw het dus ook zo!

Een gemakkelijke manier om je eigen strategie en leiderschap zichtbaar te maken is het invullen van de social media-ijsberg. In het kort komt het hier op neer:

social media ijsberg, jeanet Bathoorn

De basis van de ijsberg

Hoe zit de basis van de social media-ijsberg in elkaar?

 1.  Doelen! Maak je doel zo concreet en specifiek mogelijk.
 2. Sociale capaciteit. Enerzijds: heeft mijn bedrijf voldoende menskracht beschikbaar om de benodigde tijd in sociale media te stoppen of moet er wellicht gekwalificeerd personeel voor aangetrokken worden? Anderzijds: is het bedrijf wel klaar voor de snelheid, transparantie en cultuuromslag die bij deze nieuwe manier van communiceren horen? Is je bedrijf vaardig genoeg?
 3. Belanghebbendenparticipatie. Zijn er partijen rondom je bedrijf die er belang bij hebben dat je bedrijf goed loopt? Denk aan klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. En zijn die te motiveren om met het bedrijf te communiceren via sociale media?
 4. Doelgroepanalyse. Met wie wil je als bedrijf eigenlijk communiceren? Wie ga je volgen en met welk doel?
 5. Plannen van inhoud. Wat wil je gaan delen, op welke tijdstippen en met welke frequentie?
 6. Meten & ROI (return on investment). Het meten van de social media­inspanningen wordt steeds gemak­kelijker. Er zijn allerlei programma’s op de markt gekomen, al dan niet gratis, waarmee je het social mediabereik en dergelijke kunt meten.
 7. Behoeften van het bedrijf. Zijn er knelpunten binnen het bedrijf? Imagoproblemen, moeilijk vervulbare vacatures, gedifferentieerde communicatie? Wat je maar kunt verzinnen. Vraag het hele bedrijf om input. Wat wil elke afdeling communiceren, wat willen ze vragen aan de buitenwereld, welk probleem willen ze opgelost zien? Als er duidelijke behoeften in beeld zijn is contentplanning een fluitje van een cent.
 8. Onderzoek. Onderzoek met welk middel of welke tools de doelen te halen zijn. Je zult moeten weten of de gewenste doelgroep daar aanwezig is. Dit valt onder het kopje huiswerk maken!
 9. Monitoren en webcare. Het voortdurend alert zijn: wat publiceren ze over mijn merk of over mijn bedrijf? Moeten we reageren of kunnen we het ter kennisname aannemen? Monitoren is real time. Meten kan achteraf nog. Monitoren is een essentieel onderdeel van alle social media­-activiteiten.
 10. Beleid, trainen van de medewerkers en ondersteuning. Wat is wel en niet toegestaan? Dat omschrijf je keurig in een social media­-protocol. Hoe werken al die tools? Train je mensen zorgvuldig en uitgebreid. En zorg voor ondersteuning op de plekken waar dat gewenst is.

En dan pas komen de tools!

Leider zijn in je eigen social media-strategie

Om leider te zijn in je eigen social media strategie moet je:

 1. Eerst analyseren wat je wilt bereiken
 2. Alle bescheidenheid en gène afschudden
 3. Duidelijk zijn in wat je kunt, wilt en zoekt
 4. In actie komen, geen smoesjes meer!
 5. Aandacht geven aan de juiste accounts en personen
 6. Alert zijn op veranderingen in sites
 7. Ook anderen in het zonnetje zetten
 8. Aantrekkelijk blijven om te volgen

Vrouwen doen het anders

kletskousroeptoeter

Het is duidelijk dat mannen en vrouwen een andere stijl hebben. In 2009 heb ik de vrouwen al geattendeerd op alle extra mogelijkheden en sites die er zijn. De doorbraak in percentages is al geslaagd. We doen mee! Nu alleen op blijven letten of het voor jou effectief blijft.

Dit artikel is geschreven voor het symposium Vrouwelijk Leiderschap van Avans Ondernemerscentrum, in het kader van Internationale Vrouwendag 2013.