Boekrecensies, Trends

E-mailmarketing voor startende marketeers

0

E-mailmarketing, werkt dat anno 2013 nog? Lezen ontvangers bedrijfsmails nog wel, of verdwijnen deze mails automatisch in de spambak of ‘verwijderde items’? Auteur Jordie van Rijn legt in zijn boek E-mailmarketing in 60 minuten uit dat e-mail nog springlevend is. Lukt het om dit in 60 minuten uit te leggen?

In 60 minuten?

De titel van het boek ‘E-mailmarketing in 60 minuten’ geeft het direct aan: in een uur tijd moet de lezer alles weten over e-mailmarketing. Van Rijn legt vanaf hoofdstuk 1 duidelijk uit wat de toegevoegde waarde van e-mailmarketing is en hoe dit effectief ingezet kan worden. Aan de hand van best practises wordt geïllustreerd wat wel en wat niet werkt.

Halverwege het boek werd ik echter getroffen door een afhaakmoment. De eerste hoofdstukken had ik instemmend gelezen, en hopend op verdieping was ik door blijven lezen. Maar op de helft van het boek had ik nog niet één ‘dat wist ik nog niet’-moment genoteerd.

Vragen die onbeantwoord blijven

Ook na het uitlezen van het boek bleef bij mij de vraag hangen wat de toegevoegde waarde van het boek voor mij was. Vragen die ik ervaar tijdens de opzet en verdieping van een goede e-mailmarketingstrategie waren na het lezen van het boek niet beantwoord.

Als online marketeer wil ik zo veel mogelijk weten van mijn e-mailabonnee, maar hier zit een groot spanningsveld in. De abonnee wil namelijk zo min mogelijk persoonlijke gegevens geven. Ik had graag gelezen wat de ervaringen hierin zijn, welke gegevens stel je verplicht voor de abonnee om in te vullen, wat laat je optioneel open en wat vraag je eventueel later en vooral hoe?

Spam!

E-mailen: wie, wat, wanneer en hoe?

E-mailmarketing valt of staat met een strategie en lange termijnvisie: wat stuur je aan wie, hoe en wanneer? Een nieuwe abonnee stuur je andere content dan een abonnee die al langer geabonneerd is. In het boek wordt de koppeling met een effectieve contentmarketingstrategie niet goed uitgediept. De opzet van een e-mailstrategie wordt uitgebreid beschreven, maar hoe deze strategie goed kan worden onderhouden, uitgebreid en uiteindelijk kan leiden tot meer leads wordt niet benoemd. Mijn inziens een gemiste kans.

B2C versus B2B

Wellicht heeft dit te maken met het feit dat het boek vooral gaat over e-mailmarketing in het B2C-werkveld. De gegeven voorbeelden bestaan veelal uit cases die beschrijven hoe consumenten verleid kunnen worden om een product te kopen. B2B-marketing vraagt een andere benadering dan bij B2C-marketing. Een andere handicap is dat het boek in 60 minuten gelezen kan worden. Er is getracht zoveel mogelijk informatie in zo’n kort mogelijke (lees)tijd te geven. De verdieping ontbreekt door dit concept en hierdoor blijft het boek vooral aan de oppervlakte.

Aanvulling voor startende marketeers

Voor (online) marketeers die willen starten met e-mailmarketing en hier redelijk blanco in stappen, is het boek zeker een aanvulling. Voor (online) marketeers met meer ervaring op het gebied van e-mailmarketing biedt het boek ‘E-mailmarketing in 60 minuten’ te weinig en mist het de benodigde verdieping.

emailmarketing60minutenTitel: E-mailmarketing in 60 minuten
Auteur: Jordie van Rijn
Uitgever: Haystack
Jaar: 2013
EAN-nummer: 9789461260505
Mediatype: boek (208 pagina’s)
Prijs: € 12,50
Bestellen: E-mailmarketing in 60 minuten