Marketing technology

Nationaal E-mail Onderzoek 2013: hoe gebruikt Nederland e-mail?

0

Hoe gebruikt de Nederlander zijn e-mail en hoe verhoudt e-mail zich tot andere marketing- en communicatiekanalen? Het Nationaal E-mail Onderzoek zoekt antwoord op deze twee belangrijke vragen. In totaal zijn aan bijna 1.000 respondenten 25 vragen voorgelegd die marketing- en communicatieteams kunnen helpen keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Hieronder vind je zes belangrijke bevindingen uit het onderzoek.

Onze digitale dag begint vooral met e-mail

Wat duidelijk blijkt, is dat e-mail nog steeds een fundamenteel onderdeel van ons online leven is. 48% van de respondenten zegt zijn digitale dag te beginnen met e-mail. Op de tweede plaats staat WhatsApp, dat gemiddeld door 25% als eerste wordt geopend.

eerste_communicatie_na_opstaan

Verschil in leeftijd

Het onderzoek is gedaan in vijf leeftijdscategorieën. WhatsApp steekt bij jongeren juist boven e-mail uit. In die leeftijdscategorie prefereert meer dan 50% WhatsApp en rond de 25% gebruikt als eerste e-mail. Vanaf de leeftijd van 35 jaar geniet e-mail duidelijk de voorkeur. Dit werpt direct een belangrijke vraag op: is e-mail een kanaal wat langzaam zal verdwijnen, of heeft het gebruik simpelweg met onze levensfasen te maken? De toekomst zal het uitwijzen, maar het is een leuke discussie waard.

WhatsApp is nummer één als het gaat om persoonlijke communicatie

Er is een grote verschuiving gaande in persoonlijke communicatie. Heel lang geleden ging dit via ‘de brief’ of ‘de ansichtkaart’. Maar die middelen werden de afgelopen 20 jaar vervangen door met name e-mail. En wellicht is nu e-mail aan de beurt om vervangen te worden. Vooral door WhatsApp, blijkt uit de cijfers. E-mail staat met gemiddeld 37% nog wel stevig op de tweede plaats en is voor de leeftijdscategorie vijftig plus nog steeds de onbetwiste nummer één.

persoonlijke_communicatie

De functie van de inbox wordt duidelijker

Snelle korte berichten verstuur je met WhatsApp of sms. Dat die korte berichten niet via e-mail verlopen, is uiteindelijk misschien juist een goede ontwikkeling. Dit maakt de functie van de mailinbox alleen maar duidelijker. Als het vertrouwelijk en uitgebreid moet, zul je een bericht aan vrienden en familie via e-mail versturen. En voor transactieberichten, serviceberichten en notificaties is e-mail ook ideaal. Doordat er minder kleine berichten in de inbox staan, wordt de aandacht voor dat type e-mails alleen maar groter.

Stuur reclame alsjeblieft via e-mail

De Nederlandse consument heeft een overduidelijke voorkeur voor het ontvangen van reclame via e-mail. Maar liefst 68% geeft aan e-mail te prefereren boven andere kanalen. De tweede plek wordt ingenomen door direct mail met 20%. Reclame in social media-kanalen wordt minder gewaardeerd. Slechts 6% wil bijvoorbeeld reclame ontvangen via Facebook.

kanaal_reclame

 Social media zijn voor vrienden en familie

Social media zitten, net als sms, dichter bij het privéleven van gebruikers. Deze kanalen wil je het liefst behouden om te communiceren met vrienden en familie. Dus liever geen reclame, want dat leidt af van die belangrijkste functie.  E-mail bestaat al langer en heeft in de loop der jaren steeds meer functies gekregen. Persoonlijk, zakelijk, serviceberichten, transactieberichten en bevestigingen. You name it.

De consument heeft steeds beter leren omgaan met die stroom aan berichten en die berichten zijn in een e-mailprogramma ook relatief makkelijk te managen. Je kunt eenvoudig door je inbox scrollen, makkelijk verwijderen en simpel archiveren. Wellicht is het daarom dat de consument voorlopig nog wel de voorkeur houdt om reclame vooral via e-mail te ontvangen.

Zakelijke e-mail wordt ook op vakantie goed gelezen

We zijn een plichtsgetrouw volk als je ziet hoe we met onze zakelijke e-mail omgaan. Zo’n 28% houdt in ieder geval één keer per dag contact met het werkfront. In totaal houdt 47% minimaal wekelijks contact met de zaak. Het moet toch goed komen met onze economie, zou je zeggen.

zakelijke_email_vakantie

Maar of dit een goede ontwikkeling is voor de mens achter het zakelijke mailadres? Vakantie is wat mij betreft een tijd dat je je volledig moet kunnen afsluiten van de buitenwereld. Genieten van familie en vrienden. Dus zet die mailbox maar even uit en de out-of-office aan als je weg bent. Dan kun je na de vakantie met veel frisse moed weer beginnen.

71% van de consumenten heeft maximaal twee e-mailadressen

Als e-mailmarketeer wil je weten of je het juiste e-mailadres hebt. Consumenten gebruiken namelijk meerdere e-mailadressen. Maar hoeveel zijn dat er? Het is prettig om te weten dat de meerderheid niet meer dan twee e-mailadressen heeft. Dat maakt de kans dat je communiceert met het juiste e-mailadres groter en daarmee de kans dat je boodschap wordt bekeken ook. In het onderzoek vragen we ook nog naar de verschillende inboxen en wat de primaire inbox van de Nederlander is.

hoeveel_emailadressen

 Primaire inboxen

Die primaire inbox blijkt op dit moment Hotmail te zijn, gevolgd door Gmail en de inbox van de internetaanbieder. Ook hebben we gevraagd waarvoor mensen dan hun primaire inbox gebruiken. Dit blijkt zeer divers te zijn. Je kunt zeggen dat als je een e-mailadres in je bestand hebt, de kans groot is dat je e-mails ook een goede kans maken om gelezen te worden. Je moet daarvoor natuurlijk wel wat doen. Opvallen tussen al die ander e-mails, om maar eens wat te noemen. Want rustig is het niet in de Nederlandse inbox.

Gemiddeld ontvangt men 96 e-mails per week

Hoe hoog is de druk in de inbox? Niet mis! Gemiddeld 96 e-mails per week, dit komt overeen met veertien e-mails per dag. Dat is toch een aardig aantal, als je ze allemaal de juiste aandacht wilt geven. Opvallend is verder het grote verschil in aantallen e-mails per leeftijdscategorie.

aantalemails

Ouderen ontvangen 2,5 keer zoveel mail als jongeren

De jongeren onder ons ontvangen veel minder mail dan ouderen. Die laatste ontvangen namelijk bijna 2,5 keer zoveel. In de tussenliggende leeftijdscategorieën zie je de aantallen langzaam oplopen. Wederom rijst dezelfde vraag: ligt hier een relatie met de levensfase van de consument, of is er een andere verklaring? Het eerste lijkt waarschijnlijk. Een leuke analogie is dat jongeren meestal geen nieuwe auto hebben. Dat wil echter nog niet zeggen dat de automarkt over tien jaar ten dode is opgeschreven. Zo zal ook het gebruik van e-mail langzaam op gang komen bij jongeren, maar naarmate hun leven vordert zal de inbox steeds belangrijker worden.

45% van alle e-mail wordt op mobiel of tablet gelezen

Bijna de helft van alle e-mails wordt op mobiele devices gelezen. Hiermee bedoel ik smartphones en tablets. We hebben ook gevraagd welke van die devices dan de voorkeur heeft. Het blijkt dat tweederde (32%) e-mail bij voorkeur op de mobiel leest en één derde (13%) bij voorkeur op zijn of haar tablet.

Zoals onderstaande tabel verduidelijkt, is er tussen de jongere en oudere generatie relatief weinig verschil. Het is dus niet per se zo dat de oudere generatie de desktop of laptop veel vaker gebruikt dan de jongeren om e-mails te lezen.

voorkeurprive

In onderstaande afbeelding vind je een deel van de infographic, waarin de belangrijkste resultaten visueel op een rij zijn gezet. Klik op de afbeelding voor de volledige infographic.

nationaalemailonderzoek_voorkeurkanaal_reclame

Het Nationaal E-mail Onderzoek 2013 is een initiatief van e-mailmarketingbureau Spotler en is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau CG Selecties.