Strategie, Trends

Affiliatemarketing: trends voor 2014

0

Wat gaat er het komende jaar gebeuren binnen affiliatemarketing? Waar moet ik mijn focus op leggen en strategie op aanpassen om optimaal resultaat uit dit kanaal te realiseren? Ook dit jaar blik ik weer terug op de belangrijkste affiliatemarketing-ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geef ik mijn visie op het komende jaar.

Wat gebeurde er binnen affiliatemarketing in 2013?

Affiliatemarketing blijft zich ontwikkelen als kanaal, maar ondervindt sterke concurrentie van andere kanalen. De markt wordt professioneler, er wordt meer gekeken naar toegevoegde waarde en het kaf scheidt zich meer van het koren.

Affiliatemarketing profiteerde vooral in de beginjaren van het gebrek aan kennis bij adverteerders. Veel affiliates genereerden hun sales via Google AdWords of social media, omdat adverteerders nog niet de kennis van die kanalen hadden. In die situatie was dat in feite in veel gevallen een prima win-win, omdat adverteerders zonder enige kennis van deze kanalen toch konden profiteren van de hoeveelheid omzet die hiermee gegenereerd kon worden.

Die tijd is nu voorbij, omdat adverteerders zelf de kennis in huis halen op dit vlak of samenwerken met bureaus, waardoor in veel gevallen de toegevoegde waarde van affiliates verloren gaat.

Het verschil maken op mobiel

Door de opkomst van mobile en de achterstand die veel adverteerders op dit vlak nog hebben, weten steeds meer affiliates juist op deze device het verschil te maken. Verschillende affiliates hebben succesvolle apps ontwikkeld of op basis van API’s en ‘mobile first’ de juiste mobiele websites weten te maken, waarmee ze sales genereren.

Toch is affiliatemarketing nog altijd een onmisbaar kanaal voor bijna alle adverteerders. Het is een geweldige manier om op performance-basis vanuit de breedte omzet te realiseren, innovatie te bewerkstelligen rondom je merk en op zoveel mogelijk plaatsen te staan waar de consument naar je producten of diensten op zoek is.

Bron: printmediacentr.com

Bron: printmediacentr.com

Trends voor 2014: toegevoegde waarde van affiliates

Het afgelopen jaar is er discussie geweest over de toegevoegde waarde van affiliates. Zo wordt er kritisch gesproken over de toegevoegde waarde van kortingscode-affiliates en de manier waarop zij hun verkeer realiseren. Die discussie is alleen vaak niet eerlijk, omdat alle kortingscodewebsites over één kam geschoren worden, terwijl op basis van data goed te zien is wat de toegevoegde waarde is van iedere, specifieke affiliate.

Attributie in plaats van platte ontdubbeling

Verschillende adverteerders kozen er afgelopen jaar toch voor kortingscodewebsites niet langer toe te staan of anders te vergoeden. Adverteerders beseffen zich steeds meer dat ‘good data beats opinion’ het motto zou moeten zijn. Daarom verwacht ik dat  adverteerders hier in 2014 ook weer op terug komen en meer op data sturen. De ontdubbelingsscripts die in veel affiliateprogramma’s worden toegepast zijn vaak niet eerlijk en worden verder geëvalueerd. Meer dan ooit gaat het om attributie (toegevoegde waarde) in plaats van platte ontdubbeling.

Ook netwerken spelen een grotere rol, door deze ontwikkeling te faciliteren met technologie en in de gemaakte afspraken. Affiliates met weinig toegevoegde worden daardoor vanzelf uitgeschakeld, terwijl affiliates met veel toegevoegde waarde meer kunnen verdienen door een individuele benadering.

Bron: increaserss.com

Bron: increaserss.com

Affiliates worden merken

Veel grote (oude) affiliates werken aan het opbouwen van hun merk. Vergelijkers als Beslist, welke ontstaan zijn vanuit affiliatemarketing, voeren nu televisiecampagnes en proberen zichzelf op die manier minder afhankelijk te maken van SEO of het inkopen van verkeer.

Die langetermijnstrategie is belangrijk, en houd alleen stand wanneer je als affiliate toegevoegde waarde voor gebruikers biedt. Weinig affiliates zijn bijvoorbeeld nog bezig met een retentiestrategie of de focus op life time values. Maar met de toenemende beschikbaarheid van API’s (waarbij de achterkant gefaciliteerd wordt) is het voor affiliates makkelijker geworden om hiermee aan de slag te gaan.

Multi device tracking wordt steeds belangrijker

Veel adverteerders en affiliates worstelen nog met hun multi device-aanpak, wat onder meer veroorzaakt wordt door het ontbreken van de juiste tracking- en afrekenmethodieken. Goede tracking over devices heen is essentieel, omdat in veel gevallen de gebruiker meerdere devices gebruikt voordat hij of zij tot aankoop over gaat.

Affiliatenetwerken moeten dit jaar investeren in technologie. Dat is een uitdaging, omdat veel van de al beschikbare trackingtechnologie juist op dit vlak niet volstaat. Google heeft een enorm voordeel op dit vlak, door de enorme hoeveelheid profielen die zij heeft opgebouwd en de Google+-accounts, waarmee gebruikers gemakkelijker over meerdere devices heen te tracken zijn.

Kansen binnen mobile voor affiliates

Omdat de ontwikkelingen binnen mobile bijzonder snel gaan en veel adverteerders daar nog niet klaar voor zijn, is er een enorme kans voor het kanaal affiliatemarketing. Adverteerders kunnen met behulp van affiliates toch grote aantallen sales realiseren via dit kanaal en netwerken profiteren daar natuurlijk ook weer van.

Het komende jaar zien we steeds meer affiliates met een ‘mobile first’-strategie, waarmee veel omzet te realiseren is. Bij zorgverzekeringen zag je bijvoorbeeld al dat veel affiliates via mobiel e-mailadressen probeerden te genereren voor mensen die wilden vergelijken, om deze vervolgens via e-mail de juiste aanbiedingen in december te kunnen presenteren. Erg slim, want daarmee bouwen affiliates hun eigen e-maildatabase op, waarmee weer sales voor andere adverteerders gegenereerd worden.

Consolidation

Bron: business2community.com

De markt zal verder gaan consolideren

Door de snelle ontwikkelingen, de strenge blik op toegevoegde waarde van affiliates en het grote aantal partijen, is er al langer een hevige concurrentiestrijd gaande binnen affiliatemarketing. De marges voor de netwerken zijn lager dan voorheen en ook affiliates hebben een grotere uitdaging om groei te kunnen blijven realiseren.

Een duidelijke ontwikkeling is dat grotere affiliates nog groter worden en nieuwe partijen daar minder gemakkelijk tussen komen. Dat is ook logisch, deze affiliates hebben immers een grote voorsprong in het opbouwen van data, goede betaal- en commissie-afspraken met netwerken en adverteerders en veelal focussen op het bouwen aan hun merk.

Het speelveld wordt steeds internationaler

Verschillende netwerken zijn ook in Nederland in de afgelopen jaren natuurlijk al samengegaan of overgenomen door internationale spelers. Het speelveld wordt steeds internationaler, waardoor netwerken die deze expansie goed weten in te zetten een enorm schaalbaarheidsvoordeel hebben.

Vanuit die basis kunnen partijen investeren in technologie (wat nodig is), hebben ze een betere positie ten opzichte van adverteerders en affiliates en spelen ze in op de groeiende behoefte vanuit affiliates en netwerken om in meerdere landen met één partij samen te werken.

De globalisering binnen affiliatemarketing gaat door

Omdat Nederland professioneel is op het gebied van affiliatemarketing en er weinig landen zijn in Europa waar dusdanig veel affiliates professioneel met hun vak bezig zijn, kijken steeds meer affiliates en netwerken naar het buitenland. Nog steeds geldt voor een groot aantal landen dat de kennis van averteerders over online marketing daar minimaal is, er nog weinig affiliates en netwerken actief zijn en er dus veel kansen liggen voor nieuwe spelen die bereid zijn hier voor de lange termijn in te stappen. Ook verschillende affiliates zijn samengegaan of overgenomen door internationale partijen, om mee te kunnen in deze ontwikkeling. Het komende jaar zullen we dit meer gaan zien.

API’s, API’s, API’s!

Om invulling te geven aan het groeiende belang van toegevoegde waarde, is het belangrijk dat de juiste technologie beschikbaar is voor affiliates. Steeds meer netwerken en adverteerders bieden wel standaardmodules aan, maar faciliteren affiliates nog niet met API’s waarmee zij in staat zijn om praktisch hun eigen gang te kunnen gaan.

Amazon en Bol

Affiliates hebben API’s nodig waarmee ze met hun eigen creativiteit en inzicht apps of complete platformen kunnen ontwikkelen. Dat ligt ook in lijn met de strategie van grootmachten als Amazon en het Nederlandse Bol, die sterk inzetten op een platformstrategie. Hierbij kunnen andere retailers via één platform de producten aan de achterkant leveren.

Met die mogelijkheden kan de toegevoegde waarde van affiliates groeien voor adverteerders, kunnen affiliates werken aan het op- en uitbouwen van hun eigen merk en kunnen netwerken hun faciliterende rol in stand houden en verder versterken.

Waar moet ik mee aan de slag?

De markt voor affiliatemarketing is volop in beweging, maar moet ook nodig verder evolueren. Nieuwe innovaties zijn noodzakelijk om mee te gaan in de ontwikkelingen binnen online marketing als geheel. De toegevoegde waarde van affiliates kan groeien wanneer adverteerders en netwerken dat facilitere. Ook zal de markt verder consolideren en de sturing op data wordt weer belangrijker dan ooit tevoren.

Zij die mee gaan in deze ontwikkelingen en daarop in weten te spelen, zullen een fantastisch jaar tegemoet zien. Tot slot wens ik jullie allen (ook namens mijn collega’s) weer een gelukkig, gezond en ROI Driven 2014 toe! Ik houd jullie op de hoogte en geef sowieso eind 2014 weer een update.

Foto intro met dank aan Fotolia.