Innovatie

Scrum: kwaliteit is flexibel, echt waar!

0

Wanneer moet je water bij de wijn doen, en wanneer moet je voet bij stuk houden? Als je begaan bent met de kwaliteit van je werk is dat in elk scrumproject een dilemma. Hoe kun je – zoals Scrum dat voorschrijft – flexibel omgaan met kwaliteit én een beter resultaat behalen? Enkele tips uit de praktijk bij Fabrique.

Doe de juiste dingen

Een bureau dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft, claimt: “laat de scope flexibel zijn, laat het budget flexibel zijn, maar houd onze kwaliteit altijd top-notch”. En je weet pas dat iets goed is, als je er lang op gezwoegd hebt, als je alle alternatieven geprobeerd hebt en alle details hebt uitgewerkt. De gedachte dat je nachten moet doorwerken om werkelijk succesvol te zijn, is in sommige bedrijven verbazingwekkend hardnekkig. “Het kan altijd beter!”. “Waar een wil is, is een weg!”. Het zijn gedachtes waardoor je waarschijnlijk gaat opbranden.

Van langer doorgaan wordt het niet per se beter. Van de juiste dingen doen wel. Zo hebben we bij de site van het Rijksmuseum juist heel veel features weggelaten. Daardoor konden we focussen op het verzamelen en bladeren door de collectie. Het resultaat: de gemiddelde bezoekduur is gestegen tot wel 15 minuten.

Kwaliteit is relatief

Voor sommige mensen is dit vloeken in de kerk. Vooral voor mensen die een hoge dunk hebben van hun eigen kwaliteitsstandaard. Maar kwaliteit is geen absoluut begrip. Kwaliteit moet afhangen van je doelgroep en van de prijs of de tijd die iets mag kosten. Dus als we niet weten voor wie we iets maken, weten we ook niet wat kwaliteit is. Hoeveel moeite iets kost is niet de maatstaf. Integendeel: slim ondernemen is dingen doen die weinig moeite kosten voor jou, en veel opleveren voor je klant.

Scrum_Postit_doneBetter is the enemy of done

Toch kan het gebeuren dat je lang aan iets werkt. Het wordt dan een beetje je kindje. Elke ontwerper of schrijver kent het gevoel dat hij of zij het eindresultaat graag nog nét wat beter zou willen maken. En in het project is geen ruimte meer. “Het project is te goedkoop verkocht,” roepen we dan. “De deadlines zijn te krap gesteld!”

Maar Rome is niet in één dag gebouwd. Je kan beter een kleiner, maar afgerond geheel opleveren. En dáármee de kans verdienen om het uit te bouwen en af te werken.

Ga voor goed genoeg

Zeg niet “alleen perfect is goed genoeg”. Perfect is onbetaalbaar en, minstens zo belangrijk, onhaalbaar. “Goed genoeg” schept juist mogelijkheden! Door in je werk sommige dingen goed genoeg te doen hou je tijd over om andere dingen uitzonderlijk mooi te maken. Je stelt prioriteiten. En scrum helpt je daarbij. In ‘Blue Ocean Strategy’ tonen de auteurs aan dat een product dat op bepaalde aspecten bijzonder uitblinkt, altijd beter gewaardeerd wordt dan een product dat over de gehele lijn net iets beter is dan gemiddeld.

Een échte vakman weet met weinig moeite veel resultaat te bereiken: door zich alleen in te spannen waar het waardevol is. “Better is the enemy of done” is een belangrijk credo. Het vereist meesterlijk vakmanschap om dat te omarmen, en precies de juiste kwaliteit te leveren.