Wat wordt de meest gewilde eigenschap op de arbeidsmarkt?

0

Dagelijks in het nieuws, grote koppen in de krant en een brandend onderwerp op allerlei blogs. De arbeidsmarkt. Wat is er gaande? Waar gaat het naartoe? En wat gaat het snel! Twee belangrijke ontwikkelingen die daar aan ten grondslag liggen zijn digitalisering en robotisering. Ontwikkelingen die zorgen voor een andere vorm van werk. Wie staat er tegenwoordig nog met een volle boodschappenkar bij de kassa in de rij? Hoe snel heb je producten vergeleken via Google? En wie heeft er nog postzegels in huis?

Bedrijven geven klanten een eigen inlog om producten te bestellen, ze bieden een thuisbezorging aan op een door jou gekozen tijdstip en plaats en facturen worden automatisch ingelezen en herkend.

Digitalisering en robotisering

Steeds meer zaken gaan via online kanalen of worden door robots, in welke vorm dan ook, uit handen genomen. Snelheid of het veroveren van een marktpositie zijn redenen waarom bedrijven dit versneld doorvoeren. Al dan niet tot (on)tevredenheid van hun medewerkers. Medewerkers die jarenlang dit beroep hebben gedaan, hiervoor hebben gestudeerd en het van een vorige generatie als passie hebben meegekregen. Generaties waarbij het nog ging om de hoogte van je studie, de kennis die je bezat of de jarenlange ervaring die je je eigen had gemaakt.

Maar deze zienswijze verliest haar kracht. Het gaat niet meer om kennis en het gaat niet meer om papiertjes. Nagenoeg alle kennis is beschikbaar op het wereldwijde web en fysieke afhandeling kan plaatsvinden door robotica. Maar waar gaat het dan wel om?

Hoe kun je je nog wel onderscheiden?

In een wereld waar bijna alles digitaal en online plaatsvindt, zonder enig écht persoonlijk contact, kun je je maar op één manier onderscheiden. En dat is door emotie. Emotie wordt dé nummer 1 competentie waar bedrijven naar op zoek gaan!

Emotie wordt dé nummer 1 competentie waar bedrijven naar op zoek gaan!

Hoe goed ken je jezelf? En hoe goed ken je de persoon tegenover je? Op welke manier krijg je energie en enthousiasme los? Kun je schakelen tussen verschillende soorten mensen en hoe ga je om in bepaalde situaties?

Persoonlijke waardering en advies

Bedrijven, maar ook individuen hebben behoefte aan deze eigenschap. Ze krijgen weer behoefte aan aandacht en oprecht gevoel. Al het appverkeer, de Facebookadvertenties en webshops zijn handig, maar geven geen voldoening en tevredenheid. Het mist iedere persoonlijke waardering, waar mensen in deze tijd juist naar op zoek zijn.

Hoe fijn is het als je bij het afsluiten van een verzekering nog een persoonlijk advies krijgt, en je daardoor op de hoogte bent van een bepaald risico? Hoe goed voelt het als je bij een schoenenzaak een oprecht compliment krijgt, in plaats van het winkelwagentje aan te klikken op de webshop? Gebruik de digitalisering en robotisering voor het gemak, maar onderscheid jezelf door het geven en tonen van emotie.

Gebruik de digitalisering en robotisering voor het gemak, maar onderscheid jezelf door het geven en tonen van emotie.

Die eigenschap misttablet_klas2

Jammer genoeg is het deze eigenschap die je steeds verder in de samenleving ziet verdwijnen. Kinderen zien ouders boven hun telefoon hangen, zitten op het basisonderwijs direct achter de computer en de tieners zijn nauwelijks meer buiten. Schrikbarend is het soms als je ziet hoe sommigen op hun eerste sollicitatiegesprek of een verjaardagsfeest verschijnen! Zowel verbaal als non-verbaal zitten er geen of verkeerde emoties in en de basisnormen en waarden zijn ver te zoeken.

Willen we in de toekomst zowel als bedrijf, maar ook als mens, onderscheidend en gewild blijven (zeker gezien de internationale concurrentie), zullen we ons hierop moeten gaan focussen. En beginnen bij het begin.

Op zoek gaan naar de sterktes

Het onderwijs zal zich moeten gaan richten op sociale vaardigheden en zelfontplooiing. Kennis is al ondergeschikt. Het artikel ‘We leiden jongeren op voor vakken uit de vorige eeuw, en dat is verschrikkelijk’ omschrijft dit mooi: de vakken van de toekomst zijn niet die nu worden gegeven. Ieder kind is verschillend. Ook in de maatschappij zal het ‘hokjesdenken’ en ‘grijze massa volgen’ anders moeten worden ingericht. Ga op zoek naar de sterktes van het kind en ontwikkel deze. Probeer niet van alles een ‘6’ te maken, maar zorg ervoor dat een kind zichzelf kan en mag blijven zijn. Alleen dan zal hij of zij later zelfbewuster en gelukkiger zijn en dus ook gemakkelijker met andere mensen om kunnen gaan.

Het onderwijs, de opvoeding en de maatschappij zijn dé belangrijkste pijlers waarmee ieder mens de arbeidsmarkt betreedt. Dit is dé basis voor een verdere loopbaan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan kan stoppen. Want emotie is niet iets wat je kan stoppen. Emotie is een eigenschap die je blijft ontwikkelen, door leuke en minder leuke gebeurtenissen die je meemaakt. En het mooie is, JIJ bepaalt hoe jij jouw rugzak vult en draagt! En hoe steviger je staat, hoe sterker je emotie!